SCP-824-TH
rating: +9+x
blank.png
824-TH.jpg

SCP-824-TH-2 ลักษณะที่สอง

วัตถุ# SCP-824-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-824-TH ถูกบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมภายในห้องขนาด 5x5 เมตร บนแท่นไม้ที่ครอบด้วยตู้กระจกใสที่มีบานสามารถเปิดปิดได้อีกที กล้องวงจรปิดบริเวณถูกติดตั้งไว้มุมห้องเพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น

บุคลากรคลาส-D จำนวนหนึ่งคนจะต้องอาศัยอยู่ภายในห้องกักกันวัตถุตลอดเวลาซึ่งจะมีหน้าที่ในการมาไขลานให้วัตถุทำงานอยู่ตลอดเวลา กรณีที่ SCP-824-TH หยุดทำงานจะมีสัญญาณเตือนภัยระดับ 2 ดังขึ้นในห้องรักษาความปลอดภัยและตามทางเดินที่สำคัญภายในไซต์เพื่อแจ้งเตือนให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ

ถ้าหากมีการละเมิดมาตรการกักกันใดๆ บุคลากรคลาส-D ที่เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีจะถูกส่งตัวเข้ามาในเขตพื้นที่ที่มี SCP-824-TH โดยทันที

รายละเอียด: SCP-824-TH เป็นลูกแก้วไขลานสีครีมที่ภายในลูกแก้วเป็นตุ๊กตาของชายชราที่มีผิวหนังเหี่ยวย่นอย่างเห็นได้ชัดเปลือยที่รูปร่างอ้วนท้วนถือท่อนไม้ยาว และมีการใช้สีแดงทาคล้ายกับเลือดอยู่ตามตุ๊กตาและภายในลูกแก้ว การตรวจสอบวัตถุนั้นไม่พบความผิดปกติใดๆ หากทำการไขลานวัตถุนั้นจะไม่มีเสียงเพลงหรือเสียงอื่นๆเล่นออกมาให้ได้ยิน รอบการหมุนของวัตถุที่เมื่อไขจนสุดนั้นจะอยู่ที่ 45 ชั่วโมง และถ้าหากวัตถุหยุดการทำงานจะปรากฏ SCP-824-TH-2 ขึ้นตามลำดับ

ในกรณีที่วัตถุหยุดการทำงานนั้นจะปรากฏ SCP-824-TH-2 ขึ้นมาในรัศมีใกล้เคียง1 ตัวอย่างนั้นจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะแบบสุ่มแต่เป็นตัวเดียวกันดังนี้

  • SCP-824-TH-2 ลักษณะที่หนึ่ง ปรากฏเป็นรูปร่างของชายชราที่เหมือนกับตัวตุ๊กตาในวัตถุมีความสูง 3-5 เมตร ในบางครั้งก็สูงกว่าเพดานจนหัวติดกับเพดาน ตัวอย่างมีท่อนไม้หน้าสามขนาดพอดีมือเป็นอาวุธสำหรับสังหารเหยื่อ
  • SCP-824-TH-2 ลักษณะที่สอง ปรากฏเป็นส่วนศีรษะของชายชราที่ใบหน้าปูดบวม ลอยอยู่ติดเพดาน การปรากฏของลักษณะที่สองนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมมีความมืดมากกว่า 85% ตัวอย่างในลักษณะนี้คือตัวหลอกเนื่องจากส่วนศีรษะนั้นไม่ติดอยู่กับลำตัวที่จะปรากฏออกมาด้านหลังของเหยื่อ

SCP-824-TH-2 นั้นโปรดปรานเหยื่อที่เป็นหญิงสาวเป็นอย่างมาก หากไม่มีเหยื่อลักษณะที่ต้องการ ตัวอย่างจะเลือกเหยื่อที่อยู่ใกล้ที่สุดแทน เมื่อใดก็ตามที่เหยื่อถูกจับแล้ว ทั้ง SCP-824-TH-2 และเหยื่อจะหายไป จากนั้นตุ๊กตาในลูกแก้วจะถูกเปลี่ยนให้ลักษณะและท่าทางและการเพิ่มสิ่งอื่นๆแล้วมา เช่น ฉากที่ SCP-824-TH-2 ได้ทำการสังหารเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดูภาคผนวก)

ภาคผนวก: บันทึกการสังหารเหยื่อของ SCP-824-TH
สิ่งนี้เป็นการบันทึกรูปแบบที่ตัวอย่างทำการสังหารเหยื่อในแต่ละราย โดยสันนิฐานจากตุ๊กตา

เหยื่อ: ไม่ทราบ
เนื้อหา: เป็นตอนที่มีการเก็บกู้วัตถุ ตุ๊กตา SCP-824-TH-2 กำลังอยู่ในท่าเดิน มือซ้ายถือสิ่งที่ดูเป็นไส้ของมนุษย์ ที่คาดว่ายาว 3 เมตร

เหยื่อ: D-855 เพศหญิง
เนื้อหา: การทดสอบครั้งแรกภายในไซต์ หลังจากที่ SCP-824-TH-2 ได้ตัวเหยื่อ ตุ๊กตาในลูกแก้วได้เปลี่ยนไปเป็นท่ากำลังกินอาหารบนโต๊ะ มีจานและถ้วยอย่างละหนึ่งใบ โดยจานมีเนื้อที่ถูกหั่นแล่ขนาดเท่าสเต็กอยู่สามชิ้นแต่ดิบ ส่วนในถ้วนเป็นน้ำซุปธรรมดาๆ คาดว่าเนื้อบนจานนั้นเป็นเนื้อจาก D-855

เหยื่อ: D-1002 เพศหญิง
เนื้อหา: การทดสอบครั้งที่สองภายในไซต์ หลังจากที่ SCP-824-TH-2 ได้ตัวเหยื่อ ตุ๊กตาในลูกแก้วได้เปลี่ยนไปเป็นท่าที่ SCP-824-TH-2 อยู่ด้านหน้าของตุ๊กตา D-1002 ที่มีเพียงครึ่งล่างจากเอวลงไปในท่ายืน

หมายเหตุ - การทดสอบได้ยุติหลังจากนั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License