SCP-813
Final%20SCP%20picture.jpg

ผู้ืที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-813-1

วัตถุ# SCP-813

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-813 นั้นจะต้องถูกกักกันไว้ภายในไซต์-117 และจะต้องกักกันไว้ในกล่องเหล็กความหนาขนาด 2 เมตรโดยภายในนั้นจะต้องบรรจุโฟมอุสาหกรรมไว้ภายในเช่นกัน

SCP-813 นั้นจะต้องอยู่ภายในโฟมตลอดเวลาและห้ามมิให้ผิวนอกของกล่องเหล็กนั้นสัมผัสกับผนังห้องกักกันเป็นอันขาดโดยกล่องเหล็กนั้นจะถูกตั้งโดยยางชนิดพิเศษ

ตัวอย่างที่ได้รับSCP-813-1 นั้นจะต้องถูกกักกันแยกภายนอกโดยจะอยู่ภายในห้องกักกันสิ่งผิดปกติรูปร่างมนุษย์ ส่วนตัวอย่างของ SCP-813-1 นั้นจะต้องถูกนำออกจากตัวมนุษย์โดยทันทีไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม กระบวนการในการผ่าตัดนำ SCP-813-1 ออกนั้นจะอยู่ภายในเอกสารที่-813-1. หลังจากที่แยกตัวอย่างของ SCP-813-1 ออกได้แล้วนั้น ตัวอย่างจะถูกนำไปไว้ในกระบอกสูญญากาศทันทีหลังจากที่นำออกจากตัวมนุษย์ (ขนาด 1ซ.ม. x 0.5 x 0.5) ซึ่งหากตัวมนุษย์ที่ยังคงมี SCP-813-1 อยู่ในตัวนั้นตายลงหรือพบว่า SCP-813-1 นั้นติดมนุษย์โดยยังไม่ได้รับการยืนยัน บริเวณโดยรอบ ณ จุดที่ค้นพบจะถูกปิดตายลงทันทีและจะเริ่มมาตรการค้นหาวัตถุ ในกรณีที่มนุษย์ที่ได้รับเชื้อนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ ให้สอบสวนบุคคลดังกล่าวทันที เจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ทำการเคลื่อนย้ายตัวอย่างของ SCP-813-1 ผ่านกระบอกสุญญากาศ หรือมนุษย์ที่มีตัวอย่างของ SCP-813-1 อยู่ในร่างกายนั้นอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ทั้งสองจะต้องสวมหน้ากากปิดหน้าชนิดหน้าพิเศษเพื่อป้องกันการติดต่อโดยมิได้ตั้งใจ หากเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ทำงานเกี่ยวกับ SCP-813-1 นั้นระบุว่าตนระคายเคืองตานั้นจะต้องได้รับการตรวจสายตาอย่างละเอียดทันที

รายละเอียด: SCP-813 คือลูกแก้วทรงกลมที่ถูกแกะสลักขึ้นมา จากการตรวจสอบหลักฐานที่มานั้นพบว่าตัวอย่างนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม 45 เซนติเมตร ซึ่งสถาบันคาดว่าตัวอย่างนั้นได้สูญเสียมวลเดิมไปทั้งสิ้น 17% จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์นั้นพบว่า ณ บริเวณศูนย์กลางของลูกแก้วนั้นพบชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวอย่างนั้นมีการให้พลังงานเข้าสู่เครื่องจักรได้อย่างไร คุณสมบัติของวัตถุนั้นเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้อย่างถี่ถ้วน

แก้วที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุนั้นมีความเปราะบางสูงซึ่งเมื่อมีการแตกออกทันทีอย่างคาดการณ์ไม่ได้หากมีแรงกดทับกระทำกับวัตถุ วัตถุนั้นเมื่อแตกออก เศษแก้วเหล่านั้นจะเป็นลักษณะของแก้วแหลมคมขนาด 7x2 มิลลิเมตรเสมอซึ่ง เศษเหล่านี้ไม่สามารถทำให้แตกออกได้มากกว่านี้ซึ่งทำให้เศษเหล่านั้นไม่สามารถทำลายได้ซึ่งเศษแก้วเหล่านั้น เมื่อแตกออกจากวัตถุ จะพุ่งเข้าใส่ดวงตาของมนุษย์ที่ใกล้ที่สุดทันที1

เมื่อวัตถุได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายแล้วนั้น SCP-813-1 จะเริ่มฝังตัวลงในดวงตาของมนุษย์และเข้าไปยังประสาทตาอย่างทันที ซึ่งเมื่อวัตถุพุ่งเข้าใส่ดวงตานั้น วัตถุจะไม่สร้างความเสียหายรอบๆบริเวณที่วัตถุได้ฝังตัวลงไปแต่อย่างใด มนุษย์ที่ได้รับ SCP-813-1 นั้นระบุว่ารู้สึกเจ็บจากอาการโดนแทงและสูญเสียการมองเห็นไประยะหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดเหล่านั้นจะค่อยๆบรรเทาลง ในช่วงเวลาเดียวกัน SCP-813-1 จะเริ่มฝังตัวลงในศูนย์กลางประสาทซึ่งเมื่อวัตถุเข้าไปในระบบประสาท วัตถุจะไม่แสดงอาการทางการรับรู้หรือความผิดปกติใดๆกับระบบประสาท ซึ่งเมื่อสแกนสมองนั้นจะพบว่าวัตถุนั้นได้แพร่กระจายออกไปและเชื่อมต่อระบบประสาทด้วยสารที่พบที่มาแน่ชัด

ตัวอย่างทีได้รับ SCP-813-1 นั้นจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติทางอารมณ์และการกระทำเมื่อระยะเวลานั้นผ่านไปขั้นต่ำสองสัปดาห์ซึ่งในช่วงนี้ มนุษย์ที่ได้รับความผิดปกตินั้นจะเริ่มหยุดการกระทำปกติของตนและจะเริ่มจ้องมองไปยังจุดๆหนึ่งอย่างไร้จุดหมายเป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งความผิดปกตินี้จะทำให้นัยต์ตาและระบบประสาทการได้ยินของผู้นั้นผิดปกติอย่างเฉียบพลัน ผู้ที่ได้รับความผิดปกตินั้นได้ระบุว่าตนนั้นได้ยินเสียง “ฮัม” ที่มีความรู้สึกเหมือนกับเสียงซ่าของลำโพงซึ่งความผิดปกตินี้จะเริ่มแสดงความยาวนานขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งหากผ่านไปเป็นเวลาสามถึงสี่เดือน มนุษย์ผู้นั้นจะเริ่มแสดงอาการดังกล่าวตลอดเวลาทั้งวันที่ผู้นั้นได้ตื่นขึ้นและจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้นั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับความผิดปกติอย่างเต็มที่นั้นจะแสดงความผิดปกตินั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมักจะขาดอาหารและไม่ได้รับการพักผ่อนจากความผิดปกติดังกล่าส

SCP-813-1 นั้นจะยังคงฝังตัวลงในมนุษย์ผู้นั้นจนกว่ามนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจะเสียชีวิต ซึ่งในขณะที่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิต SCP-813-1 จะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากร่างของผู้เสียชีวิตผ่านนัยต์ตาและจะเริ่มพุ่งเข้าใส่มนุษย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดและเริ่มกระบวนการซ้ำไปอีกครั้ง ซึ่งหากนำวัตถุออกโดยไม่ผ่านกระบวนการข้างต้นจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเสียชีวิตทันทีและวัตถุจะเริ่มหาเป้าหมายทันทีหลังจากที่ถูกนำออกจากร่างเดิม

ภาคผนวก [813-001]: ประวัติการเก็บกู้

SCP-813 ได้ถูกเก็บกู้จากขบวนขนส่งติดอาวุธในประเทศ [ข้อมูลถูกลบ] โดยเป็นของหน่วยไม่ทราบกำลังที่มีสมาชิกของศาสนจักรผู้แตกหักเป็นผู้ควบคุมดูแลซ฿งกล่องที่บรรจุ SCP-813 นั้นได้ถูกเก็บกู้มานั้นได้แสดงความผิดปกติซึ่งทำให้วัตถุนั้นลอยขึ้นอยู่บริเวณกึ่งกลางของกล่องซึ่งในระหว่างการเก็บกู้นั้น สถาบันได้เข้าปะทะกับกลุ่มดังกล่าวเป็นเหตุให้วัตถุนั้นได้หล่นลงจากตำแหน่งเดิม

ภายในกล่องนั้นได้บรรจุผ้านวมซึ่งทำให้วัตถุนั้นไม่แตกสลายในทันทีแต่ทว่าในระหว่างการเก็บกู้ของสถาบันนั้น กระสุนได้เข้าปะทะกับตัววัตถุทำให้ชิ้นส่วนแตกออกเป็นจำนวนหลายชิ้นซึ่ง SCP-813-1 ได้ทำการเข้าไปในนัยต์ตาของหน่วยเคลื่อนที่พิเศษของสถาบัน (ซึ่งตัวอย่างของ SCP-813-1 นั้นไม่หันเป้าไปยังสมาชิกของศาสนจักรแต่อย่างใด) หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าววัตถุได้ถูกจัดเก็บภายในไซต์-██ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกของศาสนจักรรอดชีวิตแต่อย่างใด

สถาบันได้สามารถเก็บกู้ชิ้นส่วนกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งมีใจความว่า

“เนตรนัยนาจักมองเห็นทุกสิ่งเพียงแต่ตนเองฉันนั้นที่มิอาจเห็นได้ หากเป็นดังนั้น ปวงเราจักได้รับนัยนนาอันแลได้ทุกสิ่ง เหล่าแก้วพิสดารจักให้ผู้ที่แตกหักแลเห็นเหล่านั้น ดั่งผู้แตกหักได้แลเห็นสิ่งเดียวกัน”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License