SCP-805

วัตถุ# SCP-805

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-805 ไว้ในโรงเลี้ยงในเซคเตอร์-██ ซึ่งจะต้องทำการปิดล็อกในเวลากลางคืนโดยมียามอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีระดับบุคลากรระดับ 2 ขึ้นไปประจำการที่ประตูตลอดเวลา ในเวลากลางวันที่มีแสงสว่างนั้น บุคลากรระดับ3ขึ้นไปที่มีความสามารถในการดูแลสัตว์สกุลม้านั้นจะได้รับอนุญาตและสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-805 โดยต้องสวมชุดป้องกันแบบเต็มตัว ให้ปฏิบัติกับ SCP-805 เหมือนลูกม้าธรรมดาและอนุญาตให้มันไปออกกำลังที่ทุ่งใกล้ๆนั้นได้ในเวลากลางวัน ในช่วงนี้สามารถเก็บตัวอย่างจาก SCP-805 มาทำการทดลองได้ พนักงานจะได้รับการเตือนว่า SCP-805 นั้นจะมีปฏิกิริยาต่อการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเหมือนม้าธรรมดา ซึ่งเคยทำให้เกิดกรณี [ข้อมูลปกปิด] บุคลากรใดที่พบว่ากระทำไม่ดีกับ SCP-805 จะถูกพาออกไปจากพื้นที่และระงับสิทธิในการเข้าถึง SCP-805

รายละเอียด: SCP-805 เป็นกลุ่มของกิ่งและรากไม้ที่รวมกันอย่างบิดเบี้ยวเป็นรูปร่างของลูกม้าสูงประมาณ 101.6 ซม. ภายในตัวมันนั้นกลวง ปราศจากอวัยวะใดๆ ทว่า วัตถุนั้นเคลื่อนไหวได้โดยเลียนแบบการเคลื่อนไหวและสัญชาตญาณของลูกม้าโดยทั่วๆไป มันถูกดึงดูดเข้าหามนุษย์และจะหาทางได้สัมผัสผิวหนัง ซึ่งมีรายงานว่าเวลาเข้าใกล้นั้นมัน "เป็นมิตรมาก" มันไม่ต้องการอาหารหรือน้ำ และไม่ได้โตขึ้นเลยนับตั้งแต่ที่ทำการกักกันในปี 20██ เศษไม้จากตัวมันนั้นเผยให้ทราบว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่รู้จักซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ "ต้นโอ๊กพิษ" Toxicodendron diversilobum

เมื่อสัมผัสกับ SCP-805 ผิวหนังของมนุษย์ก็จะมีอาการระคายเคืองไม่ต่างจากที่เกิดจากต้นโอ๊กพิษ ผิวหนังจะแดงและเริ่มคันพร้อมกับที่มีตุ่มแดงขึ้นบนเนื้อ วิธีการแก้ของโอ๊กพิษนั้นไม่สามารถทำให้อาการคันหรือผื่นทุเลาลงได้ ในสองหรือสามวันหลังจากที่เกิดผื่น อาการระคายเคืองก็จะแผ่ออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิดขึ้นทั่วผิวหนังทั้งหมด ผู้ถูกผลกระทบรายงานถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทั้งภายในและภายนอกร่างกาย โดยที่ผิวหนังนั้นจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือเขียว การเคลื่อนไหวของข้อต่อจะขัดและทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความดันในร่างกายเพิ่มขึ้น เลือดก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆของร่างกายซึ่งรวมถึงดวงตาและเล็บ กระดูกจะกว้างขึ้นขณะที่กล้ามเนื้อถูกดูดซับเข้าไปในกระดูกที่หนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด[ข้อมูลปกปิด]กับร่างกายของผู้ถูกผลกระทบเหมือน SCP-805 เอง

จากการสังเกตการ กระบวนการกลายสภาพนั้นใช้เวลาตั้งแต่ 3 ถึง 8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่ามีผิวหนังติดเชื้อจาก SCP-805 มากแค่ไหน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะจบลงด้วยการที่ผู้ถูกผลกระทบ [ข้อมูลปกปิด] ภาพเอ็กซ์เรย์ได้แสดงให้เห็นว่าภายในของพวกเขาจะกลวงโดยสมบูรณ์ แต่ก็มีทฤษฏีว่าผู้ถูกผลกระทบยังมีสติและรู้สึกตัว แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบการเคลื่อนไหว ชีพจร หรอการหายใจได้อีกหลังจากที่แปลงสภาพไปแล้ว ส่วนที่เหลือนั้นมีการพบว่าส่งเสียงเหมือนพยายามเคลื่อนไหว พวกเขาไม่มีการตอบสนองต่อการทดสอบด้วยการะกระตุ้นทั่วๆไป และเสียงนั้นก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อ SCP-805 อยู่ใกล้

ศพเหล่านี้ไม่มีผลการแพร่เชื้อของ SCP-805 ไปยังมนุษย์คนอื่น แต่ก็ควรหยิบจับด้วยถุงมือหนาเพื่อป้องกันเสี้ยนไม้ ศพนั้นให้ทำการสังเกตการเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเผาทำลาย

ภาคผนวก 865-01: SCP-805 นั้นถูกพบในชนบทของ██████ ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้แจ้งให้สถาบันเรื่องของ[ข้อมูลปกปิด]อย่างต่อเนื่อง SCP-805 นั้นไม่ได้ขัดขืนการจับตัวและกักกัน แต่ก็ทำให้มีพนักงานเสียชีวิตไป █ คนในครั้งนั้น ต้นกำเนิดและอายุของมันนั้นยังไม่ทราบ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License