SCP-799-TH
rating: +11+x

วัตถุ#:SCP-799-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ
การกักกัน SCP-799-TH นั้นทำได้โดยการปิดล้อมพื้นที่ของ SCP-799-TH ในระยะโดยรอบ 100 เมตร การพยายามเข้าถึงพื้นที่จะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดปกติของตัววัตถุที่จะเกิดตามมา
การดำเนินการสำรวจและการถ่ายภาพจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการมีอยู่ของความผิดปกติและสะดวกต่อการแยกแยะระหว่างร่างต้นและร่างปลอมที่สร้างโดย SCP-799-TH
ทางองค์กรไม่มีจุดประสงค์ใดที่จะเก็บร่างปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดย SCP-799-TH ไว้ให้ดำเนินการกำจัดทิ้งให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ เมื่อเกิดการผิดพลาดจนมันกลายเป็น SCP-799-TH-1 ทางองค์กรจำเป็นต้องกำจัดทิ้งโดยจะไม่รับฟังคำคัดค้านใดๆจากใครทั้งสิ้น

รายละเอียด
SCP-799-TH เป็นบ้านร้างทรงยุโรปขนาดใหญ่ 3 ชั้น บริเวณทางเข้ามีป้ายไม้ขนาดใหญ่เขียนว่า "บ้านผีสิงของเจคอบ" ปักไว้ SCP-799-TH ตั้งอยู่ในพื้นที่สนามหญ้าแห่งหนึ่งใน(ข้อมูลปกปิด)ประเทศนอร์เวย์(บริเวรนั้นเป็นพื้นที่รกร้างซึ่งไม่ทราบที่มาที่ไป ภายในบ้านแต่ละชั้นถูกสร้างเป็นห้องขนาดเล็ก 20 ห้องหันหน้าเข้าหากันภายในแต่ละห้องเต็มไปด้วยกระจกสะท้อนบานเล็กจำนวน 8 บาน ซึ่งตั้งไว้รอบห้อง
ความผิดปกติของ SCP-799-TH จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้ใดก็ตามเข้าไปยังตัวบ้าน(ยังไม่สามารถยืนยันความจุของจำนวนคนได้แต่สถิติการทดลองมากที่สุด 11 คน)จะส่งผลให้เกิดการสร้างตัวตนเลียนแบบของผู้ทดลองตามจำนวนคนที่เข้าไปขึ้นมาภายในบ้านแต่ละหลัง จะขอเรียกตัวตนที่เกิดขึ้นนี้ว่า SCP-799-TH-1
SCP-799-TH-1 เป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความผิดปกติของ SCP-799-TH ลักษณะทางกายภาพเหมือนกับผู้ทดลองทุกประการไม่ว่าตัวร่างจริงจะใส่เสื้อผ้าหรือครอบครองสิ่งใดอยู่ในตัวขณะนั้น SCP-799-TH-1 ก็จะมีคุณสมบัติเดียวกันทุกประการ มันสามารถพูดและดำเนินกิจวัตรทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ การแยกแยะทางกายภาพไม่สามารถทำได้ เพียงแต่สิ่งเดียวที่แตกต่างคือความวิปริตและความป่าเถื่อนซึ่งผิดปกติจากร่างต้น
พบว่าใน 40 นาทีแรก SCP-799-TH-1 จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอย่างลางๆและค่อยๆกลายเป็นตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ดูเหมือนจุดประสงค์เดียวของมันคือการกำจัดร่างต้นแบบของผู้ทดลอง พบว่าวิธีกำจัด SCP-799-TH-1 นั้นสามารถทำได้โดยวิธีการฆ่าทั่วๆไปพบว่าศพของมันมีเลือดเนื้อเหมือนคนจริงๆ ซึ่งหากไม่สามารถกำจัด SCP-799-TH-1 ภายใน 40 นาทีได้ ตัวจริงของผู้ทดลองจะค่อยๆเลือนลางและหายไปแทน หาก SCP-799-TH-1 สามารถกำจัดร่างต้นของผู้ทดลองได้ SCP-799-TH-1 มันจะพยายามดูดซึมพฤติกรรมของผู้ทดลองรวมถึงสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่มันยังคงพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนและมุ่งร้ายไว้

เพิ่มเติม : ในการสำรวจในวันที่ 21/03/2014 บริเวณห้องที่ 10 ฝั่งซ้ายของชั้น 3 ทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบสมุดปกหนังขนาดใหญ่ ข้อมูลภายในมีความเสียหายถึง 70% จากการพยายามจับใจความพบว่าเป็นสมุดรวบรวมประวัติของตระกูลเบลาส์ซึ่งถูกบันทึกต่อๆกันมา 8 รุ่น พบว่าหน้าสุดท้ายของเล่มมีรอยหมึกที่ตรวจสอบว่าถูกเขียนไว้ประมาณ 6 ปี ซึ่งเขียนไว้ว่า "มันเป็นความผิดของพ่อเอง พ่อเพียงต้องการให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ลูกหวังไว้เพียงแต่[ข้อมูลเสียหาย] พ่อขอโทษที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ลูกต้องการ ยกโทษให้พ่อด้วยเจคอป อย่าทำร้ายพวกเรา อย่า[ข้อมูลเสียหาย] พวกเราผิดไปแล้ว อย่าแก้แค้นอีกเลย"

เพิ่มเติม 2: การเปลี่ยนแปลงมาตรการพิเศษให้อนุญาตเพียง D-classเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าสำรวจและให้กำจัดทิ้งทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จกำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากบุคลากรระดับสูง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ตัวปลอมรั่วไหลเหมือนในกรณีของเอเย่นต์เควสเตอร์ที่เกือบจะแยกแยะไม่ถูกว่าเควสเตอร์ตัวจริงโดนฆ่าไปแล้วส่วนตัวที่รอดอยู่คือ SCP-799-TH-1 (ปัจจุบันได้นำมากักกันไว้เพื่อนำตัวมาตรวจสอบหาจุดแตกต่างระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมต่อไป)


"แล้วนายรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันเป็นตัวปลอม นายจะฆ่าฉันหรือไงวะไอ้สวะเอ้ย"
-เอเย่นต์เควสเตอร์ [ฉันนะตัวจริงเว้ย]

"ไม่มีใครเขาย้ำว่าตัวเองคือตัวจริงหรอก อ่อแล้วเควสเตอร์น่ะเรียบร้อยกว่านายเยอะ เพราะหมอมาจากตระกูลชนชั้นสูงน่ะเขาเลยไม่เคยสบถออกมาสักคำแม้จะถูกทรมารจนเจียนตายก็ตาม แกน่ะพลาดแล้ว"
-เอเย่นต์อาร์ม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License