SCP-799-TH
rating: +1+x

วัตถุ#:SCP-799-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ
การกักกันSCP-799นั้นทำได้โดยการปิดล้อมพื้นที่ของSCP-799ในระยะโดยรอบ100เมตร การพยายามเข้าถึงพื้นที่จะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดปกติของตัววัตถุที่จะเกิดตามมา
การดำเนินการสำรวจและการถ่ายภาพจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการมีอยู่ของความผิดปกติและสะดวกต่อการแยกแยะระหว่างร่างต้นและร่างปลอมที่สร้างโดยSCP-799
ทางองค์กรไม่มีจุดประสงค์ใดที่จะเก็บร่างปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยSCP-799ไว้ให้ดำเนินการกำจัดทิ้งให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ เมื่อเกิดการผิดพลาดจนมันกลายเป็นSCP-799-1ทางองค์กรจำเป็นต้องกำจัดทิ้งโดยจะไม่รับฟังคำคัดค้านใดๆจากใครทั้งสิ้น

รายละเอียด
SCP-799เป็นบ้านร้างทรงยุโรปขนาดใหญ่3ชั้น บริเวณทางเข้ามีป้ายไม้ขนาดใหญ่เขียนว่า"บ้านผีสิงของเจคอบ"ปักไว้ SCP-799ตั้งอยู่ในพื้นที่สนามหญ้าแห่งหนึ่งใน(ข้อมูลปกปิด)ประเทศนอร์เวย์(บริเวรนั้นเป็นพื้นที่รกร้างซึ่งไม่ทราบที่มาที่ไป ภายในบ้านแต่ละชั้นถูกสร้างเป็นห้องขนาดเล็ก20ห้องหันหน้าเข้าหากันภายในแต่ละห้องเต็มไปด้วยกระจกสะท้อนบานเล็กจำนวน8บาน ซึ่งตั้งไว้รอบห้อง
ความผิดปกติของSCP-799จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้ใดก็ตามเข้าไปยังตัวบ้าน(ยังไม่สามารถยืนยันความจุของจำนวนคนได้แต่สถิติการทดลองมากที่สุด11คน)จะส่งผลให้เกิดการสร้างตัวตนเลียนแบบของผู้ทดลองตามจำนวนคนที่เข้าไปขึ้นมาภายในบ้านแต่ละหลัง จะขอเรียกตัวตนที่เกิดขึ้นนี้ว่าSCP-799-1
SCP-799-1เป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความผิดปกติของSCP-799 ลักษณะทางกายภาพเหมือนกับผู้ทดลองทุกประการไม่ว่าตัวร่างจริงจะใส่เสื้อผ้าหรือครอบครองสิ่งใดอยู่ในตัวขณะนั้นSCP-799-1ก็จะมีคุณสมบัติเดียวกันทุกประการ มันสามารถพูดและดำเนินกิจวัตรทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ การแยกแยะทางกายภาพไม่สามารถทำได้ เพียงแต่สิ่งเดียวที่แตกต่างคือความวิปริตและความป่าเถื่อนซึ่งผิดปกติจากร่างต้น
พบว่าใน40นาทีแรกSCP-799-1 จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอย่างลางๆและค่อยๆกลายเป็นตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ดูเหมือนจุดประสงค์เดียวของมันคือการกำจัดร่างต้นแบบของผู้ทดลอง พบว่าวิธีกำจัดSCP-799-1นั้นสามารถทำได้โดยวิธีการฆ่าทั่วๆไปพบว่าศพของมันมีเลือดเนื้อเหมือนคนจริงๆ ซึ่งหากไม่สามารถกำจัดSCP-799-1ภายใน40นาทีได้ ตัวจริงของผู้ทดลองจะค่อยๆเลือนลางและหายไปแทน หากSCP-799-1สามารถกำจัดร่างต้นของผู้ทดลองได้SCP-799-1มันจะพยายามดูดซึมพฤติกรรมของผู้ทดลองรวมถึงสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่มันยังคงพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนและมุ่งร้ายไว้

เพิ่มเติม : ในการสำรวจในวันที่21/03/2014 บริเวณห้องที่10ฝั่งซ้ายของชั้น3ทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบสมุดปกหนังขนาดใหญ่ ข้อมูลภายในมีความเสียหายถึง70% จากการพยายามจับใจความพบว่าเป็นสมุดรวบรวมประวัติของตระกูลเบลาส์ซึ่งถูกบันทึกต่อๆกันมา8รุ่น พบว่าหน้าสุดท้ายของเล่มมีรอยหมึกที่ตรวจสอบว่าถูกเขียนไว้ประมาณ6ปี ซึ่งเขียนไว้ว่า"มันเป็นความผิดของพ่อเอง พ่อเพียงต้องการให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ลูกหวังไว้เพียงแต่[ข้อมูลเสียหาย] พ่อขอโทษที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ลูกต้องการ ยกโทษให้พ่อด้วยเจคอป อย่าทำร้ายพวกเรา อย่า[ข้อมูลเสียหาย] พวกเราผิดไปแล้ว อย่าแก้แค้นอีกเลย"

เพิ่มเติม2: การเปลี่ยนแปลงมาตรการพิเศษให้อนุญาตเพียงD-classเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าสำรวจและให้กำจัดทิ้งทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จกำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากบุคลากรระดับสูง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ตัวปลอมรั่วไหลเหมือนในกรณีของเอเย่นต์เควสเตอร์ที่เกือบจะแยกแยะไม่ถูกว่าเควสเตอร์ตัวจริงโดนฆ่าไปแล้วส่วนตัวที่รอดอยู่คือSCP-799-1 (ปัจจุบันได้นำมากักกันไว้เพื่อนำตัวมาตรวจสอบหาจุดแตกต่างระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมต่อไป)


"แล้วนายรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันเป็นตัวปลอม นายจะฆ่าฉันหรือไงวะไอ้สวะเอ้ย"
-เอเย่นต์เควสเตอร์ [ฉันนะตัวจริงเว้ย]

"ไม่มีใครเขาย้ำว่าตัวเองคือตัวจริงหรอก อ่อแล้วเควสเตอร์น่ะเรียบร้อยกว่านายเยอะ เพราะหมอมาจากตระกูลชนชั้นสูงน่ะเขาเลยไม่เคยสบถออกมาสักคำแม้จะถูกทรมารจนเจียนตายก็ตาม แกน่ะพลาดแล้ว"
-เอเย่นต์อาร์ม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License