SCP-792
bodyfarm2.PNG

ตัวอย่างของ SCP-792-1

วัตถุ #: SCP-792

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-792 จะต้องถูกล้อมรั้วไฟฟ้าสูงสี่เมตรโดยบนปลายนั้นจะต้องเป็นใบมีด ทางเข้านั้นจะอยู่บริเวณทางตอนใต้ของวัตถุและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 3 คนพร้อมอาวุธตลอดเวลา และจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่รอบส่วนกักกันโดยห่างจากกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในทุกๆสัปดาห์จะต้องมีการตรวจสอบตัวอย่างของ SCP-792-1 ยกเว้นในวันที่ 2 กันยายน และ 31 ตุลาคม นั้นห้ามเจ้าหน้าที่เข้าไปโดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-792 คือพื้นที่ป่ากว้าง 4 กิโลเมตรใกล้กับเมือง ███████, รัฐ ██ SCP-792 นั้นมีศพของมนุษย์ในจำนวนตั้งแต่ 37 ถึง 4,500 ซากซึ่งในที่นี้ระบุว่าเป็น SCP-792-1 ตัวอย่างทั้งหมดนั้นมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และอายุ แต่ตัวอย่างส่วนมากนั้นจะเป็นเชื้อสายคอเคเซียนและฮิสแปนิคในอายุที่แตกต่างกัน ตัวอย่างทั้งหมดนั้นไม่สวมเสื้อผ้า

ตัวอย่างจะเริ่มผุดขึ้นจากพื้นดินในตำแหน่งแบบสุ่ม โดยในช่วงเวลาเก้าถึงสิบสี่วันนั้นวัตถุจะผุดขึ้นมาจำนวนสิบตัวอย่างและหัวจะโผล่ออกมาก่อนเสมอในท่านอน เมื่อวัตถุโผล่ขึ้นมาพ้นเหนือพื้นดินวัตถุนั้นจะไม่แสดงความผิดปกติใดๆและจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติรอบข้างแต่ถ้าหากนำวัตถุออกมาก่อนจะโผล่มาครบทุกส่วน ส่วนที่เหลือของวัตถุที่อยู่ในดินนั้นจะแปรสภาพเป็นโครงสร้างที่คล้ายรากแทนโดยเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างนั้น พบว่ามีส่วนประกอบที่คล้ายกับกล้ามเนิ้อมนุษย์

ในทุกๆวันที่ 2 กันยายนและวันที่ 31 ตุลาคม สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูปร่างมนุษย์ (เรียกว่า SCP-792-2) จำนวนประมาณ 90 ถึง 130 ตัวจะโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำกลางพื้นที่ของ SCP-792 โดยวัตถุทุกตัวอย่างนั้นจะสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมี (Hazmat) ระดับ A ที่มีกระจกบนใบหน้านั้นมัวจนไม่สามารถระบุตัวตนภายในที่สวมชุดได้ วัตถุนั้นสามารถสื่อสารกับมนุษย์ทั่วไปได้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อผุดมาจากบ่อน้ำดังกล่าว SCP-792-2 จะเริ่มเก็บเกี่ยวตัวอย่างของ SCP-792-1 ที่โตเต็มที่แล้วและวางในบ่อน้ำก่อนที่วัตถุเหล่านั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณสองวันซึ่งตัวอย่างประมาณ 13% ของ SCP-792-1 นั้นจะไม่ถูกนำลงไปในบ่อน้ำ แต่ตัวอย่างเหล่านั้นจะถูกนำไปสุมไว้ใกล้กับบ่อน้ำและเริ่มจุดไฟเผา SCP-792-1 ซึ่งไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีจุดประสงค์ใดที่เผาวัตถุ แต่เมื่อถาม SCP-792-2 วัตถุนั้นได้แสดงการให้ความร่วมมืออย่างดี แต่มักจะปฎิเสธที่จะออกจากพื้นที่ดังกล่าวและแสดงความกังวล

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License