SCP-778
medium.jpg
สภาพหลังจากที่เดินเข้าไปใน SCP-778 ได้ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

วัตถุ# SCP-778

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ความเป็นอันตรายของ SCP-778 อยู่ที่มันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ[ข้อมูลปกปิด] ซึ่งมีพลเรือนไปเที่ยวบ่อยๆ ป้ายหรือเอกสารสาธารณะใดๆที่แสดงแผนที่หรือระบุถึง SCP-778 นั้นให้ทำการลบออก ทำลาย หรือเขียนใหม่ ตามความจำเป็น ให้กันสาธารณะชนออกไปจาก SCP-778 เท่าที่ทำได้ การติดป้ายที่ปากทางระบุว่ามัน ”ปิด” หรือ ”อันตราย” นั้นดูจะได้ผลดีและให้คงไว้อย่างนั้น ให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสองคนประจำการในสวนสาธารณะตลอดเวลาเพื่อจับตาดูพลเรือนที่รู้เรื่องหรือจะเข้าไปใน SCP-778 มาตรการเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่จะกีดกันไม่ให้พลเรือนเข้าถึง SCP-778 ได้

รายละเอียด: SCP-778 เป็นพื้นที่ไม่อาจระบุขนาดได้ในอุทยานแห่งชาติ [ข้อมูลปกปิด] SCP-778 ถูกระบุถึงในแผนที่ ป้าย และสื่ออื่นๆว่าเป็นทางเดินไปยัง ”น้ำตกพาราไดส์” เรื่องที่ ”น้ำตกพาราไดส์” มีอยู่หรือไม่นั้นยังไม่ทราบ และอาจจะไม่มีทางทราบได้ด้วย

ลักษณะของ SCP-778 เหมือนทางเดินธรรมดา ที่ปากทางและระหว่างทางมีป้ายบอกเป็นระยะตามปกติ ซึ่งไม่ใช่อะไรผิดปกติของทางเดินในพื้นที่นั้น ทว่า SCP-778 ไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ และอาจเป็นอันตรายกับพลเรือนได้ แทนที่จะไปถึง ”น้ำตกพาราไดส์” SCP-778 กลับพาไปยังพื้นที่อื่นหรือเส้นทางอื่นรอบๆพื้นที่นั้น SCP-778 จะปรากฏในบริเวณหนึ่งในอุทยานเท่านั้น แต่ตำแหน่งของมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่สำรวจ

สิ่งแวดล้อมทางชีววิทยาและภูมิศาสตร์ของ SCP-778 เหมือนกับที่อุทยาน แม่น้ำที่ไหลผ่านั้นอาจมาจาก ”น้ำตกพาราไดส์” แต่การตามแนวของแม่น้ำนี้ก็ยากและอาจจะนั้นไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน อนึ่ง บางครั้งผู้สำรวจ SCP-778 ก็รายงานว่าได้ยินเสียงน้ำไหลแรงเหมือนน้ำตก แต่ทุกครั้งนั้นทางเดินก็จะเบี่ยงออกไปจากตำแหน่งที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของน้ำตก

ดูเหมือนว่า SCP-778 จะ ”สร้างตัวเองใหม่” เป็นระยะทุกช่วงเวลาประมาณ 10-25 ปี โดยมันจะเปลี่ยนชื่อและย้ายตัวเองไปพื้นที่อื่นในอุทยาน ป้ายและแผนที่ของอุทยานก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นด้วย สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงของมันนั้น ให้ดู เอกสาร 778-130

DSCF0835-small.JPG
พื้นที่ประมาณ 8.9 กม. ซึ่งเป็นของ SCP-778 จากภาพที่กู้คืนได้จากการทดสอบครั้งที่ 7

สำหรับบันทึกการทดลองเพื่อหาลักษณะที่แท้จริงของ SCP-778 ให้ดู บันทึกการทดลอง 778

ภาคผนวก 778-A: ในปี ████ ได้มีการพยายามทำลาย SCP-778 โดยใช้พวกคลาส-D เครื่องจักร และอุปกรณ์ทั่วไป เส้นทางกว่า 20 กิโลเมตรถูกทำลาย (โดยกลบเกลื่อนว่าถูกน้ำท่วมฤดูหนาวและพายุ) ก่อนที่มันจะหายไป เจ็ดเดือนต่อมา มันก็ปรากฏตัวอีกครั้งโดยมีชื่อว่า น้ำตกพาราไดส์ เมื่อคำนึงถึงความทุ่มเทที่ต้องใช้ในการทำลายมัน และผลลัพธ์ที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแล้ว จึงไม่แนะนำให้ทำลาย SCP-778 อีก

เอกสาร 778-130: รายชื่อการปรากฏตัวครั้งก่อนๆของ SCP-778
พบครั้งแรกเมื่อ ████-████: สระไนท์ฟอล

████-████: ทะเลสาบฟอกซ์

████-████: จุดซีดาร์

████-████: สันเขาเวสเทิร์น

████-ปัจจุบัน: น้ำตกพาราไดส์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License