SCP-753
753.jpg
ภาพของ SCP-753 ที่ถูกเก็บมาจากบันทึกของ มาแชล คาเตอร์ แอนด์ดาร์ค จำกัด

วัตถุ# SCP-753

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ SCP-753 ถูกกักกันไว้ที่เซคเตอร์-28 ซึ่งตั้งอยู่ใน█████████ ██████, SCP-753 ถูกกักกันไว้ในห้องขังขนาด 6 x 6 เมตรซึ่งมีกล้องวงจรปิดจับตาดูอยู่ตลอด SCP-753 จะได้รับสีน้ำจำนวน 5 ลิตรของแม่สีแต่ละสีทุกวัน พร้อมกับผ้าใบวาดภาพมาตรฐาน 24 แผ่น ภาพวาดของ SCP-753 ทั้งหมดนั้นให้พนักงานวิจัยบันทึกไว้

ในกรณีที่ SCP-753 พยายามทำลายตัวเองนั้น ให้บุคลากรรักษาความปลอดภัยจับตัว SCP-753 ไว้แล้วรอคำสั่งเพิ่มเติมจากฝ่ายวิจัยที่อยู่ที่นั่น

รายละเอียด: SCP-753 เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตร SCP-753 มีแขนที่เหมือนก้ามสองข้างยื่นมาจากลำตัวทรงกลม ซึ่งมันใช้เคลื่อนย้ายตัวเองไปกับพื้นช้าๆ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะระบบขับเคลื่อนของ SCP-753 ได้เสียหายจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อใด

ส่วนกลางทั้งหมดของ SCP-753 เป็นอายตนะสีแดงซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกับดวงตาของมนุษย์ ตาของ SCP-753 นั้นดูเหมือนอินทรีย์วัตถุ แต่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ตานี้ก็เสียหายเหมือนกัน ทำให้ SCP-753 ตาบอดส่วนหนึ่ง ด้านหลังของ SCP-753 มีตราของ "มาแชล คาเตอร์ แอนด์ดาร์ค จำกัด" สลักอยู่

การวิเคราะห์โครงสร้างภายในของ SCP-753 เผยให้เห็นว่ามันเคลื่อนไหวโดยใช้ระบบประสาทพื้นฐานซึ่งควบคุมให้สอดคล้องกันด้วย"สมอง"ทรงกลมที่มีขนาดเล็กมาก ด้านบนของ SCP-753 มี "ตัวรับ" ขนาดเล็กซึ่งไม่ทราบว่ามีไว้ทำอะไร ดูเหมือนว่า SCP-753 จะไม่สนใจสภาพแวดล้อมของตนและไม่รู้สึกตัวเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วย

ดูเหมือนว่า SCP-753 จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการวาดภาพ ภาพวาดของ SCP-753 เหมือนจริงมากและมักไม่สอดคล้องกับสถานที่ในความเป็นจริง ในระยะหลังนี้ ภาพวาดของ SCP-753 ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการตายของ SCP-753 เองในทางใดทางหนึ่ง SCP-753 ตอนแรกถูกลูกค้าของมาแชล คาเตอร์ แอนด์ดาร์ค จำกัดส่งคืนไปให้โดยร้องทุกข์ว่ามัน 'พังแล้ว' ██████ ██████ ซึ่งเป็นสายของสถาบันในกลุ่มสามารถเก็บเอา SCP-753 มาได้ก่อนมันจะถูกเผาทำลาย

SCP-753 มักจะวาดภาพได้หนึ่งภาพต่อชั่วโมง หากว่า SCP-753 ไม่ได้รับผ้าใบวาดภาพหรือสีอย่างเพียงพอ มันก็จะดูเหมือนเข้าสู่สภาพสงบนิ่ง ปิดตัวเองไปเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากว่านี่จะทำให้การวิจัยล่าช้าไปอย่างมาก จึงต้องให้ SCP-753 มีสีและผ้าใบตลอดเวลา ดูเหมือนว่า SCP-753 จะไม่สนใจภาพที่วาดเสร็จแล้ว และส่วนใหญ่แล้วก็จะละจากมันไปเมื่อเสร็จ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License