SCP-751
SCP-751.jpg

SCP-751

วัตถุ#: SCP-751

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-751 จะถูกกักกันไว้ภายในตู้กักกันที่ถูกปิดสนิทขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร โดยตู้กักกันวัตถุจะต้องมีความชื้นสูง และจะต้องทำการให้สารอาหารที่ระบุไว้ในเอกสาร 751-A ในกล่องกักกันทุกวัน

หากเกิดการรั่วไหลของการกักกัน บุคลากรทั้งหมดภายในไซด์จะต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้น และระบบดับเพลิงที่เต็มไปด้วยน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูงจะถูกเปิดใช้งาน หากพบชิ้นส่วนของ SCP-751 จะต้องทำการกำจัดวัตถุมาตรการการกำจัดวัตถุระดับ Euclid ตามมาตรฐาน

รายละเอียด: SCP-751 เป็นปรสิตที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนที่ออกมาจากอวัยวะของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ตัววัตถุมีน้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ก่อนจะเข้า ไปฝังร่างของโฮสต์ โดยสามารถ น้ำหนักได้ถึง 25% ของน้ำหนักตัววัตถุหลังจากทำการแยกตัวออกมาจากโฮสต์ มวลสารโดยส่วนใหญ่ของ SCP-751 ประกอบไปด้วยสารที่ไม่รู้จัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับเจลาตินโดยมีเส้นเลือดแดงไหลผ่านทั่วตัววัตถุ การวิเคราะห์ได้เปิดเผยว่าเส้นเลือดเหล่านี้มีการผสมผสานระหว่างเลือดของโฮสต์ต้นกำเนิดซึ่งมีสารประกอบจำพวกยาชาและยากดภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน รายละเอียดสารเคมีเหล่านี้มีอยู่ในเอกสาร 751-C

SCP-751 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นแหล่งน้ำจืด หนองน้ำ ป่าดิบชื้น รวมไปถึงท่อระบายน้ำ วัตถุจะออกจากสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเพื่อค้นหาโฮสต์โดยใช้เวลาสูงสุด 12 ชั่วโมงก่อนที่วัตถุจะเริ่มเข้าสู่สภาวะการคายน้ำออกจากร่าง SCP-751 มักจะเคลื่อนที่ผ่านท่อระบายน้ำซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อในการข้ามภูมิประเทศส่วนใหญ่ โดยมีข้อจำกัดที่น่าสนใจนั่นคือวัตถุไม่สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีทรายและน้ำเค็มได้ คาดการณ์ว่า SCP-751 จะออกหาโฮสต์โดยการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสารอ็อกเทนนอล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลที่แน่ชัดเมื่อวันที่ ██/██/████

SCP-751 จะเริ่มต้นกระบวนการการให้สารอาหารโดยการฟักตัวอยู่ในช่องท้องของโฮสต์ ส่วนประกอบของยาชาที่อยู่ภายในเส้นเลือดของ SCP-751 เมื่อรวมกับเลือดของโฮสต์ในช่วง เวลาดังกล่าว จะช่วยลดโอกาสในการตื่นตัวของโฮสต์ในระหว่างกระบวนการการให้สารอาหาร SCP-751 จะหยุดพักอยู่ภายในกระเพาะอาหาร จากนั้นจะเริ่มสร้างตัวเองให้มีขนาดพอดีกับผนังกระเพาะอาหาร ในอีก 2 ถึง 3 ชั่วโมง SCP-751 จะเริ่มกระบวนการปรับแต่งองค์ประกอบสัดส่วนของตัววัตถุเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดกระเพาะอาหารของโฮสต์ เพื่อเริ่มกระบวนการฟื้นฟูระบบทางเดินอาหาร เมื่อโฮสต์ ตื่นขึ้นจับพบรอยแผเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่สามารถตรวจพบได้เลย และโฮสต์จะยังคงสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ในเวลาอีกประมาณ 3 ถึง 4 วัน SCP-751 จะเริ่มกระบวนการย่อยอาหารภายในกระเพาะของโฮสต์เพื่อสร้างมวลของตัวเองในการขยายตัวต่อไป จากนั้นจะเริ่มขยายมวลตัวเองเพื่อดูดกลืนและย่อยสลายอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกาย โดยกระบวนการแรกจะเริ่มต้นที่ลำไส้ จากนั้นก็จะกระจายไปยังตับ ไต และปอด SCP-751 จะเริ่มปรับตัวเพื่อเลียนแบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเหล่านี้เพื่อรักษาหน้าที่ของอวัยวะที่โฮสต์ได้สูญเสียไป ก่อนจะทำการปล่อยสารเคมีกดภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอวัยวะจากโฮสต์ กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในโฮสต์ที่เป็นมนุษย์โดยนานกว่าโฮสต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยปกติ

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าว SCP-751 เริ่มย้อนกลับสู่สภาพเดิมภายในไม่กี่นาที กระบวนการดังกล่าวจะลดมวลความหนาแน่นของ SCP-751 ซึ่งทำให้ขนาดร่างกายของโฮสต์ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก จากนั้นผิวหนังของโฮสต์จะเริ่มแตกตัวออกและปล่อย SCP-751 ออกมา ในขณะนี้ SCP-751 จะเริ่มแตกตัวออกเป็นจำนวน 10 ถึง 20 ตัวที่มีขนาดเล็ก ก่อนจะเริ่มเคลื่อนย้ายไปอยู่บริเวณที่มีความชื้นสูงเพื่อเตรียมการออกล่าโฮสต์ให้กับตัววัตถุต่อไป

ภาคผนวก: คำร้องขอ "การทดลองปรับแต่ง SCP-751 เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ" จะต้องได้รับการอนุมัติโดย ดร.████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License