SCP-749
749.jpg
SCP-749 ในห้องกักกัน

วัตถุ# SCP-749

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-749 ถูกขังไว้ในห้องนิรภัยสำหรับเก็บสิ่งมีชีวิตโดยมียามเฝ้าอยู่อย่างน้อยสามคนตลอดเวลายามแต่ละคนนั้นให้ใช้เครื่องพ่นยาที่บรรจุยากำจัดแมลงที่เหมาะสมไว้เสมอ

ผนังของห้องขัง 749 นั้นจะลาดชันขึ้นเพื่อไม่ให้ SCP-749 ปีนได้ หน้าต่างสำหรับเฝ้ามองทุกช่องนั้นให้คลุมด้วยตาข่ายไฟฟ้าซึ่งสามารถปล่อยกระแสไฟได้ 5000 โวลต์

เวลาให้อาหาร SCP-749 ให้เปิดเครื่องฉีดน้ำที่เตรียมไว้แล้วส่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหนักไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัมเข้าไปในห้อง ให้เปิดเครื่องฉีดน้ำเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ให้ห้อาหารมันทุกห้าวัน และระหว่างที่มันกินอาหารนั้นก็ห้ามไม่ให้บุคลากรเข้าไปในห้อง

รายละเอียด: SCP-749 เป็นสัตว์นักล่าซึ่งมีลักษณะแบบไฟลัมย่อย Myriapoda ที่ยาวประมาณ 8 ถึง 9 ฟุต มีขาสองร้อยถึงสามร้อยคู่ ระยางของ SCP-749 นั้นสามารถฉีดกรดอย่างแรงซึ่งมีค่า pH 0.3 ได้

SCP-749 ชอบล่าเหยื่อเมื่อมีพายุฝนและดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในเมืองอย่างดี มันจะล่าเหยื่อโดยการคลานขึ้นไปตามผนังบ้าน ใช้ระยางเปิดทาง (โดยปกติแล้วจะเจาะรูที่ผนังหรือหน้าต่าง) จากนั้นก็กินคนที่หลับอยู่ข้างใน SCP-749 มีสติปัญญาในการเลือกเหยื่อ ในรายงานการโจมตีของ 749 มันจะเลือกกินเหยื่อที่ตัวเล็กที่สุดและไม่มีคนอยู่ด้วยเสมอ และพฤติกรรมการกินอาหารของมันในที่คุมขังก็ยืนยันเรื่องนี้ได้

SCP-749 จะหลบซ่อนตัวโดยใช้การพรางตัวทั้งด้านภาพและเสียง เมื่อล่าเหยื่อนั้น SCP-749 จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถพราวตัวได้แม้แต่บนลวดลายที่ซับซ้อนอย่างพื้นหิน จึงทำให้หาตัวยากมากจนกว่าจะโจมตีเหยื่อ ขาและรูปแบบการเดินที่ประหลาดของมันนั้น ทำให้เกิดเสียงเหมือนเม็ดฝนตกกระทบใส่พื้นผิวแข็ง เนื่องจากมันสามารถสร้างเสียงได้เหมือนมากโดยจะเปลี่ยนไปตามพื้นผิว จึงเป็นไปได้ว่า SCP-749 มีสติปัญญาพอที่จะจะปรับวิธีเดินไปตามพื้นผิว หรือไม่ก็กระจายสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการสั่นสะเทิอน แต่ทำให้เหยื่อได้ยินเป็นเสียงฝนไปเอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License