SCP-738

วัตถุ# SCP-738

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-738 ต้องเก็บอยู่ในห้องปิดตายที่เชื่อมต่อกัน พร้อมด้วยการ์ดติดอาวุธ และระบบระเบิดด้วยรีโมทตลอดเวลา รวมทั้ง การตรวจตราด้วยเสียงและภาพ เนื่องจากความหลากหลายและความเพียบพร้อมของการสังเกต SCP-738 และด้วยระดับความอันตรายที่ยังไม่ทราบของ SCP-738 ขั้นตอนที่ว่านี้ต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัด

เมื่อไม่ได้ทำการทดสอบ SCP-738 ส่วนต่างๆของมันจำเป็นที่จะต้องเก็บแยกในแต่ละห้อง เครื่องเครนจำเป็นที่จะต้องสร้างในบริเวณของพื้นที่กักเก็บเพื่อเอาไว้รวมและแยกส่วนต่างๆของ SCP-738

ถ้าหากเครื่องเครนทำการรวมส่วนต่างๆของ SCP-738 ไม่สำเร็จ การทดสอบจำเป็นที่จะต้องยกเลิก จนกว่าช่างที่ใส่ปลอกคอติดระเบิดจะถูกส่งเข้าไปซ่อมเครื่องเครนนั้น และช่างจะถูกระเบิดในกรณีที่ช่างมีปฏิกิริยากับส่วนใดส่วนหนึ่งของ SCP-738

ถ้าหากเครื่องเครนทำการแยกส่วนต่างๆไม่สำเร็จ อาจจะต้องใช้ กับระเบิดทรงรี ในการแยกส่วนต่างๆของ SCP-738 ส่วนระบบของเครื่องจักรจำเป็นที่จะต้องจัดการซ่อมแซมด้วยช่างที่ติดปลอกคอระเบิดเพียงคนเดียว

บุคลากรคลาส-D ที่ถูกทดสอบ ต้อง ปัญญาอ่อนปานกลางหรือมีความบกพร่องในกระบวนการคิด และต้องติดปลอกคอระเบิดด้วย นี้เพื่อเป็นการป้องกันพวกเขาไม่ให้รู้มากไปเกี่ยวกับ SCP-738 และอาจจะใช้มันในทางที่ก่อความเสียหายกับองค์กร

บุคลากร คลาส-D ที่มี IQs มากกว่า 60 และบุคลากรอื่นๆ ไม่สามารถเข้าไปในห้องของ SCP-738 ได้ บุคลากรคลาส-D ที่สามารถเข้าไปได้ นั้นคือเพื่อการทดลองและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิจัย

รายละเอียด: SCP-738 ประกอบไปด้วยของสามสิ่งคือ ชุดเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้มะฮอกกานี ประกอบไปด้วย โต๊ะ 1 ตัว ทำเครื่องหมายไว้ว่า SCP-738-1 เก้าอี้ยาวสีดำ 1 ตัว ทำเครื่องหมายไว้ว่า SCP-738-2 และ บัลลังก์ที่ดูหรูในสไตล์ของเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว ทำเครื่องหมายไว้ว่า SCP-738-3 ทั้งหมดตกแต่งด้วยทองเหลืองและบุด้วยผ้ากำมะยี่สีม่วง

ผลของมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนนั่งลงบน SCP-738-2 อยู่ “ข้างหน้า” ของ SCP-738-1 พร้อมมี SCP-738-3 อยู่ข้างหลัง จากกล้องที่ถ่ายไว้ SCP-738-3 มีการขยับเล็กน้อยเวลาที่ผลของมันทำงาน เช่นเอียงไปข้างหลังเหมือนคนกำลัง “พักผ่อน” หรือ ขยับไปข้างหน้าและห่างออกจาก SCP-738-2 และบางครั้ง SCP-738-3 ก็ขยับมาอยู่ข้างหน้า SCP-738-2 ยังไงก็ตามจากกล้องแสดงให้เห็นว่า กระดาษและแฟ้มที่เก็บกระดาษ นั้นมากจากลิ้นชักของ SCP-738-3 กระดาษที่ใช้เขียนนั้นทำมาจากหนัง ปากกาขนนกและหมึกจะออกมาจากลิ้นชักอันที่ยาวกว่า

จากเสียงที่บันทึกได้ มันมีเสียงพูดที่ฟังดูแปลกๆ เสียงนั้นจะเสนอ ข้อเสนอ, สัญญา และพยายามที่จะทดสอบผู้ที่นั่งอยู่บน SCP-738-2 จากเสียงสามารถรู้ได้เลยว่า มีความโหดร้ายมาก ถ้าหากมีคนนั่งลงบน SCP-738-2 และขออะไรบางอย่างและ ข้อเสนอและการล่อลวงต่างๆจะหยุดไป มันจะหยุดไปสักพักแล้วสิ่งที่จะต้องจ่ายจะถูกกำหนด สามารถต่อรองสิ่งที่จะต้องจ่ายได้ แต่ยังไงก็ตามเสียงนั้นจะยืนยันเพื่อที่เอาสิ่งที่ “เท่าเทียม” กับข้อเสนออยู่ดี ในบางครั้งเมื่อทำสัญญาตกลงเสร็จ เสียงนั้นก็จะบอกกับผู้ขอว่าพวกเขา “ยังต้องการไม่เพียงพอ” หรือว่าพวกเขา “ขอบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นเพื่อที่ตนเองจะได้ไม่ต้องตอบแทนแบบเต็มที่ อย่างเห็นได้ชัด" ในกรณีนี้ข้อเสนอจะไม่เป็นผล อะไรแบบนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อข้อเสนอนั้นมีผลกับผู้อื่น หรือเป็นการเอาของผู้อื่นมา

การรับข้อเสนอ จะทำให้ความหวังหรือคำขอตามที่ตกลงกันไว้เป็นจริงทุกตัวอักษร นอกจากนี้มันยังทำให้เกิดปรากฏการแปลกๆขึ้นสำหรับราคาที่จะต้องจ่าย ในบางครั้ง อะไรบางอย่างนั้นทำให้ราคาที่จะต้องจ่ายกลายเป็นปริมาณส่วนหนึ่งของ อารมณ์ และ/หรือความเจ็บปวดทางกายภาพที่เท่ากับปริมาณของข้อเสนอที่เจ้าตัวร้องขอ การคำนวณความเท่าเทียมของสิ่งที่ขอกับสิ่งที่ต้องจ่ายของมันทำงานยังไง ในปัจจุบันยังไม่อาจทราบได้ ราคาที่ต้องจ่ายได้ถูกระบุไว้ด้วยว่า จะต้องไม่ได้รับบาดแผลหรือความเจ็บปวดใดๆ จากตัวข้อเสนอที่ร้องขอ ดูที่รายงานการทดลองสำหรับตัวอย่างของ ราคาที่จ่ายไป และสิ่งที่ร้องของ

และอย่างสุดท้าย บุคลลากรที่อยู่บนเก้าอี้รายงานมาว่า พบเห็นอะไรบางอย่างนั่งอยู่บน SCP-738-3 อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะสังเกตอะไรบางอย่างนี้เมื่อไม่ได้นั่งอยู่บน SCP-738-2 นั้นไม่เป็นผล ลักษณะนอกจากนี้ของอะไรบางอย่างนั้น จะเปลี่ยนไปจากตำแหน่งของการนั่ง แม้แต่การนั่งหลายๆที่ของคนคนเดียวกันตาม เมื่อถามถึงสิ่งนี้ อะไรบางอย่างนั้นจะอ้างเสมอว่าเป็นสิ่งเดียวกันตลอดเวลา ลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยคือ “ยั่วยวน” และ “น่าหลงใหล” การเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งของคนคนเดียวกัน รายงานว่า เห็นอะไรบางอย่างนั้น มีลักษณะที่คล้ายกันนิดหน่อย การเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งของคนหลายๆคนรายงานว่า เห็นอะไรบางอย่างนั้นแตกต่างกันไป และเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ตรงกับเสียงที่บันทึกได้จากเครื่องบันทึกด้วย

ภาคผนวก-1: ประวัติ

SCP-738 ถูกเก็บกู้จากสำนักงานของ ██████ ██████████ พระคาร์ดินัล คาทอลิก หลังจากการตายของเขาในวันที่ ██/██/██ เขาได้รับมันในฐานะของขวัญจากพระสันตะปาปา เนื่องด้วยภารกิจที่ผิดปกติของหอสมุดลับ วาติกัน ทางองค์กรเริ่มมีการตระนักถึง SCP-738 หลังจาก [ข้อมูลปกปิด] พร้อมทั้งการตายและความตั้งใจของ ██████ ██████████ ที่จะเป็นผลกับอะไรบางอย่าง บุคลากรขององค์กรเลยได้รับโต๊ะมา และบุคคลากรขององค์กรในวาติกันแจ้งมาว่า ค้นพบเอกสารบางอย่างอยู่รอบ SCP-738

ภาคผนวก 738-2: ผลการทดสอบ

ทดสอบ1: นักวิจัยนั่งลงบน SCP-738-2 และรอ
ผลการทดลอง: นักวิจัยรายงานว่ามีความพยายามที่จะบังคับให้เขาทำสัญญาด้วยหลายครั้ง ในสัญญาก็มีทั้งความรักจากผู้หญิงที่เขาต้องการ สิ่งของบางอย่างที่จะทำให้เขากลายเป็นนักวิจัยที่ดีและมีคนนับถือ ร่วมทั้งการได้แต่งตั้งเป็นระดับ O5 หลังจากที่ นักวิจัยลุกออกจาก SCP-738-2 นักวิจัยแจ้งว่าอะไรบางอย่างที่เห็นหายไปร่วมทั้งกระดาษ ปากกาและแฟ้มที่เก็บกระดาษกลับไปอยู่ในลิ้นชักเหมือนเดิม จากกล้องที่ถ่ายไว้ วัตถุทั้งหมดกลับลงไปในลิ้นชักด้วยความเร็วประมาณ 120 เมตรต่อวินาที นักวิจัยรายงานว่าเห็นอะไรบางอย่างนั้นเป็นผู้ชายในชุดสูททำงานสีแดงและทอง

ทดสอบ2: บุคลากร D-██ นั่งลงบน SCP-738-2 และวิเคราะห์การทำงานของกระดาษและเอกสารต่างๆ
ผลการทดลอง: การวิเคราะห์บอกได้ว่ากระดาษหนังนั้นทำมาจากหนังมนุษย์ ขนนกจากปากกาขนนกนั้นไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากนกชนิดไหน ตัวอย่างร้องขออิสรภาพ และอะไรบางอย่างนั้นได้บอกว่าราคาคือการตายของเพื่อนสนิทของเขาเอง D-██ หัวเราะและตกลง หลังจากนั้น D-██ ก็หายไป D-██ ถูกจับได้อีกครั้งหลังจากนั้น ห้าชั่วโมง เอกสารทั้งหมดถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และ D-██ เห็นอะไรบางอย่างนั้นเป็น ผู้หญิงที่สวยและยั่วยวนมาก

ทดสอบ3: บุคลากร D-███ ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ นั่งลงบน SCP-738-2
ผลการทดลอง: เอกสารถูกเขียนเป็นภาษาแม่ของ D-███ ร่วมทั้งในการพูดคุยด้วย D-███ ร้องขอพลังที่จะไม่ต้องถูกขังอีกเลย ราคาถูกกำหนดไว้ว่าคือความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของ D-███ D-███ รับข้อเสนอ หลังจากการตอบรับ [ข้อมูลปกปิด] ผลลัพธ์คือการตายของการ์ด 12 คนร่วมทั้งตัว D-███ เองด้วย

ทดสอบ4: บุคลลากร D-████ มีปัญหาในด้านการเรียนรู้และปัญญาอ่อนอย่างมาก นั่งลงบน SCP-738-2
ผลการทดลอง: ภาษาที่ปรากฏบนกระดาษหนังคือภาพวาดที่แสดงถึงข้อเสนอ ร่วมทั้งคำในภาษาอังกฤษ แต่ดูเหมือนว่าคำเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องกับภาพ และดูเหมือนว่ามันจะเป็นการดูถูกสติปัญญาของ D-████ และดูเหมือนว่าอะไรบางอย่างนั้นจะไม่ค่อยแน่ใจว่า D-████ เข้าใจทั้งหมด D-████ ร้องขอ สลอปปี้ โจ ราคาถูกกำหนดไว้คือ มอพสี้ ของเล่นที่ D-████ สามารถนำเข้ามาในองค์กรได้ D-████ ตกลงรับข้อเสนอ แล้วอาหารก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะ ร่วมทั้งเครื่องเงิน(ช้อน ส้อม มีด)เก่าแก่อย่างดี จานกระเบื้องลายครามอย่างดีจากจีน ร่วมทั้งแก้วคริสตัล ซิบปี้คัพ(แก้วที่มีฝาปิดกับจุกดื่มสำหรับเด็ก) ที่เต็มไปด้วยน้ำองุ่นสีไวน์แดง D-████ แสดงถึงความเสียใจหลังจากพบว่า มอพสี้หายไปหลังจากที่เขากินอาหารมื้อเสร็จนั้นแล้ว D-████ รายงานว่าเห็นอะไรบางอย่างนั้นเป็นกระต่ายตัวใหญ่สีชมพู หลังจากการทำสัญญาเสร็จสิ้น D-████ ลุกออกจากเก้าอี้ไป ผู้บันทึกว่าบอกว่าได้ยินเสียงถอนหายใจ จากลักษณะของเสียง เสียงถอนหายใจนั้นไม่ตรงกับเสียงของ D-████

ทดสอบ4 ที่ตามมา: D-████ ได้รับของเล่นที่มันลักษณะเหมือน ‘มอพสี้’ ทุกประการ
ผลการทดลอง: ไม่นานหลังจากที่ D-████ ตั้งชื่อของเล่นว่า มอพสี้ มันหายไป D-████ แสดงอารมณ์ว่าเสียใจอย่างมาก

ทดสอบ5: การทดสอบการทำลาย
ผลการทดลอง: การทำลายด้วย [ข้อมูลปกปิด] ระเบิด ไฟ ยิงด้วยปืน เครื่องตัดไม้ ไม่เป็นผล การโจมตีโดยตรงด้วยขวานลงบนโต๊ะก่อให้เกิดรอยเล็กๆลึกประมาณ 3 มิลลิเมตร และผลคือ [ข้อมูลปกปิด] ร่วมทั้งการตายของบุคลลากรที่ทำการโจมตี รอยเล็กๆนั้นยังคงปรากฏอยู่บนโต๊ะ จากบันทึกวีดีโอแสดงให้เห็นว่ารายนั้นมันได้รับการรักษาด้วยความเร็วที่ 1 µm ต่อวัน

ทดสอบ6: นักวิจัยนั่งลงบน SCP-738-2 แล้วถามว่า “คุณคือใคร”
ผลการทดลอง: อะไรบางอย่างนั้น อยู่ในรูปของงูตัวใหญ่ บอกไว้ว่า “ขออภัย มันขัดกับหลักการ ที่จะเปิดเผยความลับของคนอื่น ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ผมว่าคุณอาจสนใจใน [ข้อมูลปกปิด]” นักวิจัยลุกขึ้นจากเก้าอี้ ตัวสั่น หลังจากนั้นเขาได้รับการรักษาทางประสาทระดับ 5

ภาคผนวก 738-3: บันทึก
สำหรับการทดสอบในครั้งต่อๆไป คำร้องข้อเสนอจะต้องมาจากนักวิจัยที่คอยควบคุมตัวอย่างเท่านั้น เป็นคำแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆระหว่างการทดสอบ ~O5-██

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License