SCP-726

วัตถุ# SCP-726

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างมนุษย์ SCP-726 คู่หนึ่งนั้นถูกคุมตัวไว้ในห้องบุนวมในศูนย์-17 เพื่อความปลอดภัยของพวกมันเอง โดยจะทำการทำความสะอาดของเสียทุก24ชั่วโมง การให้อาหารเป็นน้ำผักผสมก็เพียงพอสำหรับการดำรงชีพแล้ว ระหว่างการทำความสะอาดและตรวจร่างกายก็อาจให้เนยถั่วสักกระปุกเพื่อให้สงบได้ ทุกสามเดือน ให้เอาศพคู่หนึ่งทั้งสองเพศไปให้มัน ก่อนจะทำการกำจัดทิ้งเมื่อขยายพันธุ์สำเร็จแล้ว ห้ามไม่ให้เอาเนื้อของสัตว์อื่นใดๆเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-726 มีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมเหมือนกับไข่และตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวที่พบได้ทั่วไปในแถบอบอุ่น เมื่อตัวอ่อนฟักในเนื้อสัตว์เน่า มันก็จะกินเนื้อที่ตายแล้วตามปกติจนหมด จากนั้นพวกมันก็จะไปรวมกันตรงกลางที่เพิ่มขึ้น ก่อนจะปล่อยเซลล์สภาพดีที่มีชีวิตออกมาอย่างไม่ขาดสาย และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ทราบวิธีการตามปริมาณ ถ้าไม่ถูกขัดขวางเสียก่อน SCP-726 ก็จะทำการ ”สร้างใหม่” เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ตรงกับที่มาของมัน กระบวนการสร้างใหม่นี้เร็วมาก คล้ายกับวีดีโอแสดงพฤติกรรมของหนอนที่เล่นถอยหลัง และจะจบลงเมื่อกลับมามีชีวิต พร้อมกับที่พวกตัวอ่อนจะหล่นออกจากตัวและดูเหมือนจะสลายไป

แม้จะมีสุขภาพบริบูรณ์ดี แต่ชีวิตที่ SCP-726 สร้างใหม่นี้จะมีกระบวนความคิดจิตใจเทียบได้กับแมลงวันหัวเขียวที่โตแล้วเท่านั้น ตัวอย่างจะตามกลิ่นเนื้อเหม็นเน่าไปตามสัญชาตญาณและพยายามกินโดยการเลียและดูด ตัวอย่างทุกสายพันธุ์เคลื่อนไหวอย่างติดขัด และมีอาการกระตุกเป็นระยะเหมือนจะเป็นการกระพือปีกที่ไม่มีอยู่ โดยตัวอย่างที่เป็นนกหรือค้างคาวนั้นไม่อาจบินตามปกติได้ การอยู่ใกล้กับเนื้อเน่าทำให้มันตื่นตัวและมีพฤติกรรมแบบการจับคู่และทำการขยายพันธุ์โดยไม่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เดิม การขยายพันธุ์ที่สำเร็จจะเกิดมาเป็นกลุ่มไข่ที่สุกแล้วของ SCP-726 ซึ่งตัวเมียที่ถูกสร้างใหม่จะไปไว้กับแหล่งอาหารที่เหมาะสม

พิสูจน์แล้วว่า SCP-726 นั้นสามารถสร้างร่างกายที่สมบูรณ์ใหม่ได้ทั้งตัวจากเนื้อจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่ว่าเนื้อนั้นจะอยู่ในสภาพไหน รวมถึงสามารถสร้างร่างซ้ำๆได้จากเศษที่แยกกันไป ร่างสร้างใหม่ที่เสียชีวิตแล้วนั้นก็สามารถสร้างใหม่ได้อีกครั้งเหมือนเนื้ออื่นๆ แต่จะเกิดความผิดเพี้ยนมาขึ้นเรื่อยๆ (ดูในปูมที่แนบมาด้วย)

การค้นพบ: วันที่ 16 สิงหาคม 19██ มีคนพบนางเฟเบอร์ จากเบกลีย์ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ในสภาพเปลือยกายอยู่ในถังขยะหลัง██████ ████ โดยกำลัง[ข้อมูลปกปิด] กับ [ข้อมูลปกปิด] เพศผู้ขนาดใหญ่ และถูกส่งไปรักษาภาวะสมองเสื่อมเฉียบพลัน ในช่วงหลายสัปดาห์ต่อมานั้น ได้มีรายงานระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ ซึ่งรวมถึงปศุสัตว์จำนวนมาก สุกร และสัตว์ปีกซึ่งไม่เหมือนกับที่พบในแถบนั้น เจ้าหน้าที่สถาบันสามารถอนุมานพฤติกรรมการขยายพันธุ์ของ SCP-726 ได้ และได้พบกับพวกสัตว์ที่ถูกสร้างใหม่จากเศษเนื้อในถังขยะที่พบนางเฟเบอร์ ระหว่างการกักกันเก็บกวาด ก็ได้พบตัวอย่างที่เหมือนกับนางเฟเบอร์จำนวน ██ ตัวเที่ยวไปในป่าใกล้ๆกับบ้านของเธอ ระหว่างการสอบสวน นายเฟเบอร์ให้การสารภาพว่าได้ฆ่าและหั่นภรรยาเป็นชิ้นๆ


บันทึกการทดลอง 8/17: การทดลองรุ่น SCP-726 โดยดร.██████
ผมตัดสินใจว่าจะวิจัยเรื่องความสามารถในการสร้างซ้ำของ SCP-726 โดยการหยอดไข่ของ SCP-726 หนึ่งใบลงไปในตัวอย่าง เพราะพวกมันเพิ่มจำนวนได้เร็วมาก ปริมาณของหนอนจึงไม่มีผลต่อความเร็วในการทำงาน ที่สำคัญก็แค่ขนาดของสิ่งมีชีวิตที่จะสร้างเท่านั้น

ตัวอย่าง: หนูนอร์เวย์ที่ถูกฆ่าใหม่ๆ 1 ตัว ผ่าครึ่งตามยาว
ผลลัพธ์: SCP-726 สร้างหนูที่เหมือนกันสองตัว ลายบนขนเหมือนเป็นเงาสะท้อนของอีกตัว

ตัวอย่าง: ซากของหนูที่ถูกสร้างใหม่จากการทดลองที่แล้ว เอามาทำให้เละและผสมรวมกัน
ผลลัพธ์: SCP-726 แยกซากเป็นสองส่วนแล้วสร้างใหม่เป็นหนูสองตัวที่คล้ายกันมาก ตัวหนึ่งมีตาขวาเป็นสีแดง

ตัวอย่าง: ซากของหนูตัวที่ผิดเพี้ยนน้อยกว่าจากการทดลองที่แล้ว เอามาทำให้เละ
ผลลัพธ์: หนูที่สร้างใหม่มีอาการกระเผลกเล็กน้อย ตาบอดทั้งสองข้าง

ตัวอย่าง: หัวใจของหนูที่ตาบอด
ผลลัพธ์: สร้างใหม่โดยไม่มีดวงตาหรือสีผิว ส่งเสียงร้องไม่มีหยุด

ตัวอย่าง: หัวใจของหนูที่ไม่มีดวงตา ผ่าครึ่ง
ผลลัพธ์: หนูที่ไม่มีดวงตาสองตัว ตัวหนึ่งเดินวนเป็นวงกลมแคบๆ ส่วนอีกตัวไม่มีขนเลยและดุร้ายกับตัวแรกมาก
หมายเหตุ: พฤติกรรมแบบแมลงดูเหมือนจะเสื่อมไปตามหลักสรีระวิทยา

ตัวอย่าง: เนื้อขูดจากหนูที่ไม่มีขน
ผลลัพธ์: ไม่มีตา ไม่มีขน ไม่มีขา กระบวนการคืนชีวิตล้มเหลว ในกะโหลกมีตับอยู่แทนสมอง

ตัวอย่าง: ตับของหนูที่ไม่มีสมอง
ผลลัพธ์: ไม่มีตา ไม่มีขน ไม่มีขา ส่วนกลางยืดยาวแบบหนอน ก้อนเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วตัวดูเหมือนจะเป็นดวงตาที่ไม่สมบูรณ์ ความดุร้ายรุนแรงขึ้นอย่างมาก จนในที่สุดก็กัดกินส่วนก้นของตนเองและตายเพราะเสียเลือด

ตัวอย่าง: ซากสดๆทั้งตัวจากการทดลองที่แล้ว
ผลลัพธ์: ก้อนเนื้อและอวัยวะภายในที่ไม่เป็นรูปร่างขนาดใหญ่ เต้นสั่นจนตายไป

ตัวอย่าง: ส่วนหนึ่งจากผลการทดลองที่แล้ว
ผลลัพธ์: คล้ายตัวทากขนาดใหญ่ซึ่งประกอบจากเซลล์เคลื่อนที่ได้ที่แยกส่วนไม่ออก ดูเหมือนจะดูดสารอาหารทางผิวหนัง

ตัวอย่าง: ส่วนหนึ่งจากผลการทดลองที่แล้ว
ผลลัพธ์: เหมือนการทดลองที่แล้ว
หมายเหตุ: ผลการทดลองออกมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงซ้ำสี่ครั้ง ผมตัดสินใจเก็บเจ้า ”ทาก” ตัวสุดท้ายไว้ทำการสังเกตการระยะยาว ผมตั้งชื่อให้มันว่าบรุนเดิล

ตัวอย่าง: เศษเนื้อแห้งหนึ่งชิ้นจากศพในสมัย███ ปีก่อนค.ศ.
ผลลัพธ์: สร้างใหม่เป็นชายวัยกลางคนซึ่งมีพฤติกรรมแบบแมลงวันตามที่คาดไว้
หมายเหตุ: น่าจะเอาไปใช้ทางนิติเวชได้นะนี่

ตัวอย่าง: ปลายนิ้วของคลาส-D 1 ชิ้น
ผลลัพธ์: ผู้ทดลองถูกสร้างใหม่และมีพฤติกรรมแบบแมลงวันตามที่คาดไว้ ได้ทำการระบุตัวตามปกติเทียบกับที่มีบันทึกของทางการและในสถาบัน DNA ตรงกันทุกประการ การเรียงตัวของฟันกับลายนิ้วมือพลิกกลับด้าน

ตัวอย่าง: ลูกตาของคลาส-D คนเดียวกับในการทดลองที่แล้ว
ผลลัพธ์: ผู้ทดลองถูกสร้างใหม่โดยการเรียงตัวของฟันตรงกับต้นฉบับทุกประการ ลายนิ้วมือแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
หมายเหตุ: ดูเหมือนว่าถึงจะเป็นตัวอย่างดั้งเดิมก็จะมีความผิดพลาดเล็กน้อยอยู่ดี

ตัวอย่าง: คลาส-D เป็นๆ 1 คน มีแผลเน่าขนาดใหญ่ที่ข้อเท้า หยอด SCP-726 เข้าไปในแผล
ผลลัพธ์: กล้ามเนื้อตายถูกกินจนหมดแล้วทำการสร้างใหม่จนหยุดไปเมื่อแผลหายดี ผู้ทดลองดูจะสบายดีจนกระทั่งเริ่มมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนเป็นเวลา █ ชั่วโมง ผู้ทดลองมีพฤติกรรมจากนั้นเหมือนสิ่งที่สร้างโดย SCP-726 และถูกกำจัดทิ้ง
หมายเหตุ: คงเอามาใช้ทางการแพทย์ไม่ได้น่ะนะ

ตัวอย่าง: สเต็กเนื้อสันใน
ผลลัพธ์: วัวตัวผู้ที่โตแล้ว ปกติทุกอย่างยกเว้นพฤติกรรมแบบสัตว์ปีกและความอยากอาหาร ตัวอย่างถูกเชือดแล้วเอาไปทำสเต็กเนื้อสันในให้คลาส-D กลุ่มควบคุมกิน การตรวจสอบหลังจากนั้นไม่มีอะไรน่าสนใจ จนกระทั่ง[ข้อมูลปกปิด] ตรงกับแมลงวันหัวเขียว ที่รู้จักกันดี ตัวอย่างถูกกำจัดทิ้ง
หมายเหตุ: เป็นอาวุธชีวภาพที่อันตรายกว่าที่คิดนิดหน่อย ขอเสนอให้ตรวจสอบที่ที่พบมันครั้งแรกให้ละเอียดขึ้นด้วย

ตัวอย่าง: สเต็กเนื้อสันใน
ผลลัพธ์: เหมือนการทดลองที่แล้ว เนื้อที่แล่แล้วถูกเอาไปทำการฆ่าเชื้อทั้งทางเคมีและความร้อน รวมถึงการฉายรังสี แล้วเอาไปปรุงอาหารหลายรูปแบบให้คลาส-D กิน ผลเหมือนครั้งที่แล้ว
หมายเหตุ: ก็สรุปได้ว่า หนอนผิดธรรมชาตินั้นเอามาใช้แทนการเลี้ยงวัวไม่ได้

ตัวอย่าง: ก้อนเหลวเละของแมลงและแมงมุมปนๆกันกว่า ███ ตัว
ผลลัพธ์: สัตว์ขาปล้องจำนวน ██████ ตัวที่มีพฤติกรรมแบบแมลงวัน ตัวเมียททุกตัววางไข่ของ SCP-726
หมายเหตุ: อันนี้คงไม่เกิดเอง ซากแมลงไม่ค่อยมีเนื้อพอจะล่อแมลงวันหรอก มันต้องมีเนื้อมากพอที่จะเน่าในความชื้นที่เหมาะสมจึงจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการขยายพันธุ์แบบซากสัตว์มีกระดูกสันหลังได้

ตัวอย่าง: ก้อนเหลวเละของแมลงวันหัวเขียวที่โตแล้วซึ่งตรงกับตัวอ่อนของ SCP-726 กว่า ███ ตัว
ผลลัพธ์: แมลงวันขนาดใหญ่ผิดปกติหนึ่งตัว ตายเร็วมาก
หมายเหตุ: คาดไม่ถึงจริงๆแฮะ กฎการกระจายน้ำหนักนี่แย่จัง ผมอยากศึกษามันต่อสักหน่อย

ตัวอย่าง: เนื้อปลาแซลมอน 1 ชิ้น
ผลลัพธ์: แซลมอนเพศผู้ที่โตแล้วหนึ่งตัว มีอาการทุรนทุรายเหมือน ”จม” เมื่อเอาไปใส่ในน้ำ เมื่อเอาขึ้นมาก็ดิ้นไปมา แต่ไม่มีท่าทีทรมานขณะที่ตัวเองขาดอากาศตาย

ตัวอย่าง: ปลาหมึกวง 1 ชิ้น
ผลลัพธ์: ปลาหมึกที่โตแล้วหนึ่งตัวซึ่งเอาไปแช่น้ำทันที ดิ้นอย่างช่วยตัวเองไม่ได้จนกระทั่งเอาขึ้นมาจากน้ำ ใช้หนวดลากตัวเองไปมา กินของเสียและเนื้อเน่าอยู่เรื่อยๆ ตัวอย่างน้ำเชื้อมีคุณสมบัติแบบ SCP-726

ตัวอย่าง: ชีสเบอเกอร์ซึ่งซื้อมาจากฟาสต์ฟูดแบบขับผ่านที่█████
ผลลัพธ์: SCP-726 สร้างใหม่เป็นวัวสองตัว กับหนูนอร์เวย์ ██ ตัว

ตัวอย่าง: เนื้อบรรจุกระป๋องที่มีขายตามท้องตลาด การวิเคราะห์ระบุว่าเป็นส่วนผสมของเนื้อวัวกับเนื้อหมู น้ำเชื่อมข้าวโพดน้ำตาลเข้มข้น กับสารถนอมอาหารที่ FDA อนุญาตให้ใช้ 12 ชนิด
ผลลัพธ์: [ข้อมูลปกปิด]
หมายเหตุ: นั่นมันควรเป็น███อะไรวะน่ะ?

ตัวอย่าง: ซากจากการทดลองครั้งที่แล้ว เอามาบดจนเละ
ผลลัพธ์: [ข้อมูลปกปิด] ดุร้ายกับทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้ การพยายามกำจัดทิ้งล้มเหลว ตัวอย่างถูกแช่แข็ง
หมายเหตุ: ผมเอาไปทำให้มันเหลว แล้วมันก็ยังขยับอยู่เลย

ตัวอย่าง: ซากจากการทดลองครั้งที่แล้วที่ละลายแล้ว
ผลลัพธ์: [ข้อมูลปกปิด] มีลักษณะเหมือน SCP-███ ถูกเผาเป็นผงถ่าน
หมายเหตุ: ผมจะไม่ทดลองอะไรแล้วล่ะ อาจจะให้บรุนเดิลได้ไปสบายสักทีด้วย

ภาคผนวก: การวิจัย SCP-726 ยุติลงจากสิ่งที่ดร.██████เพิ่งค้นพบ คำขอใช้เนื้อเยื่อจาก SCP-726 ในการทดลองกับ SCP-1361 และสิ่งผิดปกติที่คล้ายกันนั้นได้ถูกปฏิเสธในเวลาต่อมา พึงเฝ้าระวังตัวอย่างที่ศูนย์-17 อย่างใกล้ชิดในกรณีที่มีพฤติกรรมซึ่งแตกต่างหรือการเติบโตที่ผิดปกติ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License