SCP-719-TH-ARC
rating: +1+x
719-TH.jpg
รูปถ่ายของ SCP-719 ในกักกันยูนิต-05

วัตถุ#SCP-719-TH-ARC

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-719 ถูกจัดเก็บไว้ในห้องกักกันยูนิต-05 ที่ผนังถูกทาด้วยสีดำ และไม่มีแม้แต่แสงไฟ ไม่อนุญาตให้บุคลากรคนใดเข้าไปภายในห้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดในกรณ๊ที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยจะต้องแน่ใจว่าไม่มีบุคลากรคนใดเห็น SCP-719 บุคคลที่ได้รับผลกระทบจะถูกส่งตัวไปห้องกักกัน เพื่อเฝ้าสังเกต สำหรับการวิจัยเพิ่มเติม และหาทางรักษา

รายละเอียด: SCP-719 เป็นตุ๊กตาขนาดเท่าเด็กทารก มีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม สวมหมวกและชุดสีแดง มีดอกกุหลาบติดอยู่ที่ตัวหมวก ผมสีน้ำตาลเข้มยาวประบ่า และไม่มีตาขาว

SCP-719 ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และไม่สมควรที่จะมองโดยตรงไปยัง SCP-719 เพียงแค่มอง SCP-719 จะทำให้บุคคลนั้นได้รับผลกระทบทางจิต ผู้ได้รับผลกระทบจะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้ และไม่ว่าจะทำการป้องกันหูอย่างไรก็ตาม (เช่น เอามือปิดหูหรือใส่จุ๊กปิดหู) ความชัดเจนของเสียงยังคงอยู่ในระดับเดิมเหมือนกับไม่ได้ปิดบังหู และถึงจะออกห่างจาก SCP-719 แล้วก็ตาม ก็ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้นั้นอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้น 2 วัน เสียงร้องจะดังขึ้นเรื่อยๆ และรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นเสียงกรีดร้อง พบผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะไม่สามารถนอนหลับได้ และเสียงที่ได้ยินนั้นราวกลับว่าจะมีจำนวนเด็กที่ร้องนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผู้ได้รับผลกระทบจะถูกพบอยู่ในสภาพที่เอามือปิดหูไว้ และมีเลือดออกมาทางช่องหูตลอดเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุ และพบว่าเยื่อแก้วหูฉีกขาด

ปัจจุบันการรักษาผลกระทบนี้ยังไม่สามารถทำได้ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมด ██ คน มี ██ คน ที่มีอาการหูหนวกอย่างถาวร และอีก ██ คน ได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่สามารถทนกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากผลกระทบนี้ได้

SCP-719 ถูกค้นพบครั้งแรกในป่าแห่งหนึ่งของประเทศ███ วันที่ █/█/██ โดยทีมเก็บกู้ได้พบสัตว์ป่าจำนวนมากล้มตายในบริเวณ [ข้อมูลปกปิด] เจ้าหน้าที่███ ได้ใช้ภาพคลุมสีดำคลุม SCP-719 แล้วนำกลับมายังสถาบัน โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ █ คน

ภาคผนวก-01: การวิจัยเพื่อรักษาผลกระทบของ SCP-719 ดร.██ ได้ใช้บุคลากร-D ไปจำนวนมากมองตรง ๆ ไปยัง SCP-719 เพื่อที่จะหาทางรักษาผลกระทบจาก SCP-719 ปัจจุบันการวิจัยนี้ถูกยกเลิกโดย 05-█ และเปลี่ยนมาเป็นการ███████ แทน

ภาคผนวก-02: ดร.██ ได้ทำการวิจัยกับ D-9905 ที่หูหนวกเนื่องจากการทดลองกับ SCP-███ พบว่า D-9905 มีอาการประสาทหลอนภายหลังจากการมอง SCP-719 และรายงานว่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ อยู่ในห้องขังของตัวเองตลอดเวลาขณะที่กำลังหลับ และพยายามเข้าทำร้าย

ภาคผนวก-03: การทดลองกับบุคคลที่พิการทางตา และหู ถูกยกเลิกโดย ดร.██████

arc
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License