SCP-719-TH
rating: +6+x
SCPPen01A

ภาพของ SCP-719-TH เมื่อไม่ได้ใช้งาน

วัตถุ# SCP-719-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ถูกเก็บไว້ในกล่องไม້ซึ่งได้บรรจุมาแต่เดิมจากการก็บกู้ โดยที่ใต้กล่องมีอักษรรະบุไว้ว่า “ร่วมฉลองความสำเร็จอย่างยินดี สิ่งนี้อำนวยอำนาจปรารถนา ขอจงใคร่สิ่งใดให้เขียนมา เราเทพาทมิฬพร้อมยอมบັนดาล”
ซึ่งได้มีการกำหนดให้ [ข้อมูลปกปิด] เก็บคีย์การ์ดไว้ ส่วนที่สถานกักกันวัตถุได้ให้บุคคลากร3คน อันได้แก่ ดร.ลิงกรัวฮ์,ดร.█████ ███ และ[ข้อมูลปกปิด] เก็บไว้ในตู้████แล้ว และงดการวิจัยใดๆ ในขณะนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งจาก█████████████ ให้ใช้อำนวยความสะดวกในการเข้ากักกันวัตถุต้องสงสัยอื่นๆ และให้เตรียม D-class ไว้ อย่างน้อยสิบราย เพื่อการทดลองวัตถุนี้โดยเฉพาะ

รายละเอียด: SCP-719-TH เป็นปากกาสีน้ำเงินอันเล็กๆที่มีปลายเป็นรูปเกล็ดน้ำแข็ง โดยส่วนที่ติดระหว่างปลายปากกาและตัวด้ามดูเหมือนจะเป็นกระจกใสที่มีเลือดไหลซึมอยู่ด้านใน เมื่อใดที่นำวัตถุมาใช้งานจะมีเปลวไฟติดขึ้นภายในของตัวกระจกนั้น และจากการตรวจสอบน้ำหมึกที่ใช้เขียนออกมา พบว่าเป็นเลือดของบุคคลที่ใช้งานวัตถุซึ่งปนเปื้อนกับของเหลวที่ไม่เป็นที่รู้จัก

คุณสมบัติของ SCP-719-TH นั้น ในตอนนี้เป็นที่ทราบกันว่าสามารถทำให้ข้อความที่ได้เขียนไว้เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่กระนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงหรือความสมเหตุสมผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้น(โปรดดูเพิ่มเติมใน เงี่อนไขการใช้) โดยผู้ที่ใช้ SCP-719-TH ในการเขียนจะมีอาการจากการที่ร่างกายสูญเสียเลือดไปทีละน้อย จนกระทั่งเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงจากสภาวะขาดเลือดขั้นรุนแรง และแห้งตายไปในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบุคคลนั้นจะไม่เสียชีวิตหากสิ่งที่เขียนไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือขัดต่อหลักความเป็นจริงที่เป็นไปได้

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ผู้ที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพที่สติสัมปชัญญะครบถ้วน แต่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเขียน หรือเขียนเล่นๆก็อาจส่งผลให้วัตถุทำงานได้
 • ผู้ที่ใช้ต้องเขียนให้เป็นประโยคที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่คำใดคำหนึ่งหรือคำที่ไม่มีความหมายใดๆ (เพราะจะไม่เกิดผลอะไรขึ้น)
 • สิ่งที่เขียนต้องเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ในปัจจุบันและมีข้อจำกัดบนโลกนี้เท่านั้น ไม่สามารถเขียนเพื่อแก้ไขอดีตได้ และลำดับการรับรู้ของบุคคลต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปจะยังคงเดิม เว้นแต่จะเขียนเพื่อแปลงสภาพความทรงจำขึ้นมาใหม่ (การเขียนในลักษณะนี้ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด )
 • สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสภาพอากาศได้ แต่ไม่สามารถยับยั้งหรือก่อให้เกิดหายนะจากภัยพิบัติของธรรมชาติอย่างรุนแรงได้

รายการสิ่งที่เขียนและสามารถเป็นจริงได้จากการทดสอบ:

 • เพื่อทำให้เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ มีโอกาสสำเร็จเพียง 5% เท่านั้น เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จจะลดลงเมื่อเขียนถึงสิ่งที่ใหญ่เกินกว่านั้น
 • เพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งตาย มีโอกาสสำเร็จ 99% โดยที่บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องป่วยหรือได้รับบาดเจ็บใดๆ
 • เพื่อความร่ำรวย มีโอกาสสำเร็จ 70% แต่จะต้องควบคู่กับเหตุการณ์หรือการกระทำของบุคคลนั้นๆด้วย เช่น ซื้อล็อตเตอรี่
 • เพื่อแก้ไขหรือลบความทรงจำ มีโอกาสสำเร็จ 70% แต่การเปลี่ยนแปลงใส่ความทรงจำปลอมหรือการลบออกนั้นจะไม่สมบูรณ์
 • เพื่อความรัก มีโอกาสสำเร็จ 60% แต่จะต้องควบคู่กับเหตุการณ์หรือการกระทำของบุคคลนั้นๆด้วย
 • เพื่อหน้าที่การงาน มีโอกาสสำเร็จ 50% แต่จะต้องควบคู่กับเหตุการณ์หรือการกระทำของบุคคลนั้นๆด้วย
 • เพื่อสั่งให้ตัวบุคคลกระทำตามคำสั่ง มีโอกาสสำเร็จ 50% แต่บุคคลนั้นต้องไม่รับรู้ว่ามีการสั่งเกิดขึ้นและขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยว่ามีแรงจูงใจไปในทางใด หากคนนั้นอยู่ในสภาพลังเลที่จะกระทำอะไร โอกาสในการตัดสินใจจะเป็นไปในแนวเดียวกันกับสิ่งที่ได้เขียนไว้

อย่างไรก็ตามโอกาสสำเร็จนั้นแลกมาด้วยความตาย

ภาคผนวก: สถาบันได้เก็บกู้มาจากซากปรักหักพังของอาคารแห่งหนึ่งในเขตร้างภายในเมือง [ข้อมูลถูกลบ] ที่ไม่มีใครรับรู้ว่าเคยมีอาคารถูกสร้างบริเวณนั้น (เป็นการปรากฏซากฯโดยไม่เคยมีอาคารมาก่อน) และจากการตรวจสอบซากอาคาร ก็ไม่พบหลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอาคารนั้นและวัตถุเลย

SCPPen02A

ภาพของ SCP-719-TH ที่กำลังทำงาน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License