SCP-718
Bloodshotka1.jpg
SCP-718

วัตถุ# SCP-718

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: จะไม่มีการสังเกตการระยะยาวกับ SCP-718 โดยเด็ดขาด การสังเกตการและปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นจะถูกจำกัดไว้ในช่วงเวลาห้าถึงสิบนาทีเท่านั้น โดยต้องเปลี่ยนกะของบุคลากรทุกยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดกับ SCP-718 และบุคลากรทุกคนต้องใช้ชุดป้องกันแบบเต็มตัว ความเสียหายใดๆที่เกิดกับ SCP-718 ต้องรายงานโดยด่วนที่สุด

บุคลากรใดๆก็ตามที่สังเกตการหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-718 เกินเวลาที่จำกัดไว้นั้นจะถูกพาตัวออกไป และให้ใช้กำลังได้ถ้าจำเป็น บุคลากรคนใดที่มีพฤติกรรมรุนแรงหรือคลุ้มคลั่งจะถูกย้ายตำแหน่ง

รายละเอียด: SCP-718 เป็นลูกตา ขนาดประมาณลูกเบสบอล มันตั้งอยู่บนก้านยาวที่ประกอบจากเส้นเอ็นและเส้นเลือด มันสูง 1.22 เมตรและดูเหมือนจะไม่ต้องการสารอาหารเพื่อยังชีพหรือหลั่งของเสียใดๆ ดวงตานั้นจะหันมองตามสิ่งมีชีวิตใดๆที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของมัน ส่วนก้านนั้นขยับได้อย่างจำกัด และจะเคลื่อนไหวตามสิ่งมีชีวิตเป็นระยะสั้นๆ หากไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว SCP-718 ก็จะมองตามอุปกรณ์สังเกตการใดๆด้วย ดูเหมือนว่า SCP-718 จะชอบมองมนุษย์มากกว่าสัตว์

SCP-718 สามารถสร้างความรู้สึกไม่สบายใจหรือหวาดระแวงได้ในเวลาสั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ผู้ถูกผลกระทบพยายามทำลาย SCP-718 เมื่อได้รับความเสียหาย ดวงตานั้นก็จะแตกออก ทำให้ของเหลวใสกระเซ็นไปทั่งพื้นผิวโดยรอบทั้งหมดก่อนจะแห้งเป็นผง สิ่งใดๆที่ถูกของเหลวนี้จะเกิดฟองใสเหมือนตุ่มซึ่งจะค่อยๆกลายเป็นสีดำ หลังจากยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไป "ตุ่ม" ก็จะแตกออก และ SCP-718 ขนาด 20.32 เซนติเมตรก็จะผุดออกมา โดยจะโตขึ้นเป็นขนาดเดิมภายในไม่กี่วัน อาการนี้จะเกิดกับอินทรียวัตถุทุกชนิด และอนินทรียวัตถุจำนวนมาก

สำหรับสิ่งมีชีวิตนั้น SCP-718 จะงอกติดอยู่เป็นการถาวร การพยายามผ่าตัดเอา SCP-718 ออกนั้นทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเจ็บปวดอย่างมาก แต่ก็สามารถเอาออกได้ นอกจากความรู้สึกอันเลือนลางและไม่หายไปง่ายๆที่จะทำลาย SCP-718 แล้ว ผู้ที่ได้รับการผ่าเอา SCP-718 ออกก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายใดๆอีก

หาก SCP-718 ไม่ถูกเอาออกจากสิ่งมีชีวิตแล้ว การทดสอบก็บ่งชี้ว่าผู้ได้รับผลกระทบสามารถ "มองเห็น" ผ่าน SCP-718 ได้ ภาพที่มองเห็นผ่าน SCP-718 นั้นดูต่างออกไป เนื่องจากจะมองเห็น[ข้อมูลปกปิด]ได้ โดยมุมมองแบบธรรมดาจะถูกลดทอนไป สิ่งนี้ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ได้รับผลกระทบมาก ทำให้สภาพจิตใจแปรปรวนอย่างมากซึ่งมักจะลงเอยด้วยการฆ่าตัวตาย เมื่อร่างต้นตายแล้ว SCP-718 ก็จะแตกออก

ขณะนี้มี SCP-718 ถูกกักกันอยู่แปดสิบหกตัวในพื้นที่กักกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License