SCP-715
scp715.jpg
SCP-715 ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

วัตถุ# SCP-715

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-715 จะถูกตัดออกจากการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานในขณะที่ไม่ได้มีการทดสอบ และผ้าม่านที่ถูกดึงปิดไว้ตามความยาวที่เหมาะสมของราวท่อ SCP-715 จะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังด้วยภาพจากกล้องสดๆ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ติดอยู่ในร้าน และจะมีการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ขณะที่มีการทดสอบควรจะมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องอยู่ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น ตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-715 จะได้รับการเฝ้าสังเกตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่พวกมันยังอยู่ และไม่อนุญาตให้ออกไปจากเขตการทดสอบโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบระดับความปลอดภัยจากบุคลากรระดับ 2 หรือสูงกว่านั้น คำร้องขอจากตัวอย่างของ SCP-715 จะได้รับการพิจารณา และอนุมัติได้เพียงอย่างเดียวหรืออาจถูกปฏิเสธทั้งหมด

บุคลากรทุกคนจะต้องเอาอาวุธ ป้ายชื่อ และบัตรอื่นๆหรือสิ่งของที่ป้องกันตัวออกทั้งหมดก่อนที่จะเข้าไปทดสอบใน SCP-715

รายละเอียด: SCP-715 เป็นบู๊ธถ่ายรูปแบบมาตรฐานที่มักจะพบในงานเทศกาลหรือในห้างสรรพสินค้า ครั้งแรกมันตั้งอยู่ในล็อบบี้ของ███████████, ลาสเวกัส พนักงานและคนอื่นๆหรือคนที่มาซื้อ SCP-715 ก็จำได้ว่ามัน "เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว" โครงสร้างของมันไม่แตกต่างจากบู๊ธถ่ายภาพอื่น ๆ หรือยี่ห้อที่คล้ายกัน และได้ถูกติดป้ายเอาไว้ว่า 'ชำรุด' ตอนที่มันไม่ได้นำภาพที่ถ่ายออกมาให้

อย่างไรก็ตาม ห้านาทีหลังจากที่มันถูกใช้งานโดยคนหนึ่งคน (หรือสอง-สามคน) จะมีโคลน/สำเนาของแต่ละคนโพล่ออกมาจากบูธ โดยไม่มีใครรู้ถึงปัญหานี้ เช่นเดียวกับอุปกรณ์บันทึกที่นำไปวางในบู๊ธก็จะเกิดความผิดปกติชั่วขณะหนึ่ง และโคลนจะไม่ปรากฏออกมาตราบใดที่ผ้าม่านยังเปิดอยู่ กล่าวคือเป็นการโคลนนิ่ง แบบจำลองของคนที่มีความสมบูณณ์แบบ ทั้งเสื้อผ้า และรายการอื่น ๆ ที่ได้นำเข้าไปในระหว่างการโคลน

โคลนจะมีความแตกต่างจากคนที่เป็นตัวจริงในเรื่องของความรู้สึก และขาดการควบคุมตนเองบ่อยครั้ง โคลนมีแนวโน้มที่จะแสดงอารมณ์ที่แข็งกร้าวบ่อยครั้งหากมีความพยายามเข้าไปห้ามปราม สิ่งนี้ได้นำไปสู่ความหลากหลายทางอารมณ์ และโคลนทั้งหมดที่เกิดจากคน ๆ เดียวกันก็ไม่ได้แสดงบุคลิกแบบเดียวกันด้วย (ดูภาคผนวก)

ยังไงก็ตามโคลนมีช่วงอายุขัยอยู่ที่สิบห้านาทีหลังจากที่ออกมาเป็นตัวเป็นตน ช่วงสุดท้ายของนาทีที่สิบห้าโคลนจะมีอาการของความเหนื่อยล้าอย่างมาก และพบว่ามีหลายตัวที่เข้าสู่สภาวะสงบ ผ่อนคลายได้อย่างรวจเร็วภายหลังจากนั้น โคลนและวัตถุอื่นๆที่มาพร้อมกันจะสลายกลายเป็นผงละเอียดสีเทา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นส่วนผสมที่หลากอย่างของโปรตีนและพอลิเมอร์ โคลนบางตัวไม่ได้ไปอย่างสงบ แม้ว่าจะมีบางตัวที่ยังคงต่อสู้ และดิ้นรนอยู่แบบนั้นก่อนที่จะสลายไปอย่างสมบูรณ์ และตัวอื่นๆที่พบเห็นจะทำการฆ่าตัวตายหรือทำให้เกิดสถานการณ์ที่จะโดนกำจัดให้ตายได้ในครั้งเดียว ก่อนที่จะครบสิบห้านาที โคลนพวกนี้จะสลายไปอย่างรวจเร็ว

ภาคผนวก: ดูเพิ่มเติมสำหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกการทดลอง 715

คุณเห็นดร.ไรท์ ผ่านมาทางนี้ ไม่มีป้ายชื่อ แล้วเข้าทำร้ายคนอื่นงั้นหรอ?…ทางไหน? ของคุณ! -ดร.ไรท์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License