SCP-713
SCP-713.jpg

SCP-713 หลังจากที่นำออกจากห้องกักกันเพื่อทดลอง

วัตถุ #: SCP-713

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ:SCP-713 นั้นจะต้องถูกกักกันไว้ในส่วนกักกันวัตถุระดับ Safe ในไซต์-██ โดยวัตตถุนั้นจะได้รับส่วนป้องกันการกระแทกของวัตถุและจะต้องไม่ถูกต่อสายกับปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน

รายละเอียด:SCP-713 คือคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในระบบวินโดวน์ 95 ซึ่งทั้งภายนอกและภายในของอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นไม่พบรอยน้ำหรือเครื่องหมายผู้ผลิตใดๆและทุกชิ้นส่วนนั้นมีการทำขึ้นจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงปี 90s คีย์บอร์และเมาส์นั้นถูกยึดติดกับตัวคอมพิวเตอร์ในช่องเสียบอย่างแน่นหนาและไม่สามารถแยกชิ้นส่วนออกได้ ส่วนช่องใส่อุปกรณ์ภายนอกนั้นไม่พบเช่นกันนอกจากช่องสำหรับต่อมอร์นิเตอร์เท่านั้น ส่วนระบบฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์นั้นซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์นั้นประกอบไปด้วยโปรแกรมที่สามารถพบได้ทั่วไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคดังกล่าวเช่น [ข้อมูลปกปิด],ออฟฟิสสูท,[ข้อมูลปกปิด],โปรแกรมตัดต่อรูปและเกมโซลิแทร์

เมาส์ของ SCP-713 นั้นสามารถใช้เคลื่อนไหวเคอเซอร์ได้ แต่เคอเซอร์นั้นสามารถ “เคลื่อนที่ออกนอกจอ” ได้อย่างไม่มีความผิดปกติใด ขนาดของเคอร์เซอร์นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนขนาดใดๆเมื่อนำออกมาจากจอและจะยังอยู่ในลักษณะสองมิติเสมอ (และสามารถเคลื่อนที่ได้ในแกนสามมิติอย่างไม่มีที่ติ) ซึ่งมีการเปล่งแสงออกมาในประมาณต่ำโดยไม่มีแหล่งที่มาแน่ชัด เคอร์เซอร์นั้นสามารถ “คลิกและลาก” วัตถุที่อยู่ภายนอกเคอร์เซอร์ โดยวัตถุที่ถูกลากไปนั้นสามารถถูกลากได้โดยไม่มีแรงต้านทานจากน้ำหนักของวัตถุใดๆ ซึ่งวัตถุนั้นสามารถดึงสวนทางกับน้ำหนักของวัตถุได้ถึง 150 นิวตัน สถาบันมักจะบอกให้ผู้ที่ใช้วัตถุนั้นระมัดระวังเมื่อทำการลากวัตถุและเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ เนื่องจากการที่ปล่อยวัตถุในเวลาที่ผิดพลาดนั้นสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผนังของห้องกักกัน

เมาส์ขวานั้นไม่มีการทำงานใดๆเมื่อออกมาภายนอกจอ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการเปิดโปรแกรมสำหรับเขียนงานบนคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนพื้นผิวที่ใช้สำหรับเขียน เช่นกระดาษ เคอร์เซอร์นั้นจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเคอร์เซอร์กระพริบสำหรับพิมพ์ และเมื่อกดเมาส์ซ้ายนั้นจะส่งผลให้กระดาษนั้นกลายเป็นพื้นที่พิมพ์และเมื่อกดแป้นนั้นจะเกิดตัวอักษรลงบนกระดาษดังกล่าวโดยมีลักษณะสัมพันธ์และเรียงตัวตรงกับเคอร์เซอร์ถึงแม้ว่า [ข้อมูลถูกลบ] และจะคงสถานะดังกล่าวไปจนกว่าคอมพิวเตอร์จะถูกปิดลงและหายไปเมื่อปิดเครื่อง ตัวอักษรนั้นจะคงกลับมาเหมือนดั่งเดิมเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์และเปิดโปรแกรมเขียนงานอีกครั้ง โดยโปรแกรมตัดแต่งรูปภาพนั้นสามารถใช้ได้และมีรูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างคล้ายกันกับโปรแกรมพิมพ์เอกสารแต่มีการจำกัดเส้นขอบมากกว่า ส่วนเกมโซลิแทร์นั้นสามารถเล่นได้โดยใช้ไพ่ทั่วไป

ทุกการกระทำใดๆก็ตามที่ทำกับวัตถุนั้นจะต้องระมัดระวังมิให้ SCP-713 หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เนื่องจากเมื่อวัตถุนั้นค้างในขณะที่เคอร์เซอร์กำลังทำงานอยู่จะส่งผลให้เคอเซอร์หายไปอย่างกระทันหัน ทำให้สิ่งของที่วัตถุถืออยู่นั้นหยุดออกหรืออาจจะทำให้เกิด [ข้อมูลถูกลบ] ส่งผลให้เกิดแรงกระแทกมากกว่า ████ กิโลนิวตัน ส่วนความผิดพลาดของระบบอื่นๆนั้นมักจะส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มีความรุนแรงมากกว่า สำหรับบันทึกการทดลองนั้นสามารถอ่านได้ในเอกสารบันทึกความผิดปกติ

ภาคผนวก: สิ่งของต่างๆที่ SCP-713 สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับเขียนจากการที่สถาบันทดลองสำเร็จแล้วนั้น มีดังต่อไปนี้ กระดาษก็อปปี้,กระดาษสมุดโน้ต,หนังสัตว์,กระดาษลอกลาย,[ข้อมูลถูกลบ],กระดานดำและผนัง ส่วนการทดลองกับวัสดุอื่นๆนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติ

หมายเหตุ: กูจะยิงแสกหน้าไอห่าชาติหมาตัวต่อไปที่ดึงเลนส์แฟร์ออกมาจากไอเครื่องเวรนี่ –ดร.████████

หมายเหตุ: การทดลองหลังจากนี้จะถูกระงับอย่างไม่มีกำหนดหลังจากเกิดเหตุการณ์ 713-03 ซึ่ง D-713-233 ได้ “ลาก” D-713-054 ไปยัง “ถังขยะ” ซึ่งจนปัจจุบันชะตากรรมของ D-713-054 นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด ส่วนการเข้าถึง SCP-713 นั้นจะถูกปฎิเสธทั้งหมดยกเว้นแต่ได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ระดับ 4 แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ : การทดลองได้ถูกอนุมัติให้ทำได้อีกครั้ง อ่าน บันทึกการทดลองที่ 713 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License