SCP-703
703.jpg

ภาพของ SCP-703 ก่อนการกักกัน

วัตถุ# SCP-703

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-703 จะต้องถูกกักกันไว้ในส่วนกักกันมาตรฐานที่อยู่ภายในไซต์-77 ในส่วนปีก Euclid โดยจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยวัตถุโดยสลับเวรดูทุกๆ 5 ชั่วโมงโดยภายหน้าห้องกักกันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธอย่างน้อยสองคนตลอดเวลา การเข้าไปในห้องกักกันวัตถุในขณะที่วัตถุอยู่ในสภาวะตื่นตัวนั้นจะต้องทำโดยบุคคลากรระดับ D เท่านั้นเพื่อเข้าไปเก็บกู้วัตถุออกมา

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับ SCP-703 นั้นจะมีชุดสำรองสับเปลี่ยนทุกๆ 5 สัปดาห์ ส่วน SCP-703-1 ที่ผลิตขึ้นโดย SCP-703 และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นสามารถขึ้นสถานะไม่เป็นภัยและส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้หลังจากผ่านการสังเกตการณ์ไปแล้ว 6 สัปดาห์ ส่วนตัวอย่างของ SCP-703-1 ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นจะต้องถูกกักกันในห้องเก็บของถาวร

รายละเอียด: SCP-703 คือตู้เสื้อผ้าไม้ที่อดีตเคยตั้งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเมืองเอนเดท์ , รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ภายในของ SCP-703 นั้นถูกทาด้วยสีขาวและภายในพบหลอดไฟดวงหนึ่งโดยดวงไฟนั้นมีความสว่างดีและถูกแขวนจากเพดานผ่านสายไฟ ขนาดของ SCP-703 นั้นมีความสูง 3 เมตร และกว้างด้านละ 1 เมตร ภายนอกของ SCP-703 นั้นถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อลดความสึกหรอของวัตถุ

ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึง 14 เดือน ในห้วงเวลาดังกล่าวแบบสุม วัตถุจะเข้าสู่สภาวะเริ่มทำงาน ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว หลอดไฟภายในตู้จะทำงานขึ้นและหลังจากนั้นตัวอย่างของ SCP-703-1 จะเกิดขึ้นภายในตู้

SCP-703-1 คือกลุ่มของสิ่งของทั้งสิ้น 452 ที่วัตถุสร้างขึ้นภายในระยะเวลาการกักกันวัตถุซึ่งสิ่งของที่วัตถุนำมานั้นคือสิ่งของที่ —เกิดจากการสุ่มขึ้นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ— มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่โดยรอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวหรือสถานะของวัตถุที่อยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงบุคคลที่มีการพบเห็นวัตถุโดยตรง

เมื่อ SCP-703 ได้ถูกเก็บกู้ครั้งแรก วัตถุนั้นมักจะนำสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กหรือสิ่งของที่เด็กจะมีความสุขด้วยได้ เช่นของเล่น,เกมส์,ขนมเช่นลูกกวาด,ผลไม้,มันฝรั่งทอดหรือน้ำผลไม้ อย่างไรก็ตาม ในห้วงเวลา 2 ปีที่สถาบันได้ทำการกักกันวัตถุ วัตถุเริ่มนำสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอุปกรณ์สำหรับการทดลองและอื่นๆ และยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าใด สิ่งของที่มีการนำมานั้นยิ่งมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นอย่างซึ่งวัตถุมักจะนำสิ่งของที่มีความเฉพาะเจาะจงกับการกักกันวัตถุอื่นๆมากยิ่งขึ้นซึ่งมีความสามารถในการทำงานเทียบเท่าอุปกรณ์ของสถาบัน ซึ่งจากการกระทำของวัตถุนี้ทำให้สถาบันยกระดับการรักษาความปลอดภัยของวัตถุสูงขึ้น

จากการยกระดับการรักษาความปลอกภัยของ SCP-703 ตัวอย่างของ SCP-703-1 นั้นเริ่มมีการเล็งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของสถาบันมากขึ้น ซึ่งสิ่งของนั้นมักจะมาจากสิ่งของที่สูญหายไปจากการครอบครองของเจ้าหน้าที่ที่มีการทำงานด้วยหรือเอกสารที่มีการถูกดึงออกจากแฟ้มและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกักกัน SCP-703 ซึ่งหลังจากการกระทำของวัตถุนี้ สถาบันได้ขึ้นสถานะว่าวัตถุนั้นมีความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่มีชีวิตและการกักกันวัตถุนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการกักกันวัตถุและหลังจากการที่สถาบันได้หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับวัตถุ SCP-703 ได้มีการนำสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นลดน้อยลง

ภาคผนวก: ในวันที่ 9/8/2010 ตัวอย่างของ SCP-███ ได้หายออกไปจากห้องกักกัน และหลังจากมาตรการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เริ่มต้นขึ้น SCP-703 ได้เข้าสู่สภาวะทำงานและมีการนำตัวอย่างที่หายไปของ SCP-███ กลับมามากขึ้น เนื่องจากความผิดปกติของ SCP-███ นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนความทรงจำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนสามคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตหนึ่งคนในระหว่างการเก็บกู้วัตถุ อันเนื่องมาจากห้องกักกันของ SCP-███ นั้นอยู่ใกล้กับบริเวณของ SCP-703 นักวิจัยของสถาบันได้คาดว่า SCP-703 นั้นประสงค์จะ “ช่วย” เจ้าหน้าที่ของสถาบันกักกันวัตถุ หลังจากนั้นวัตถุได้ถูกเปลี่ยนระดับให้เป็น Euclid และได้ย้ายวัตถุไปยังบริเวณที่มีความมั่นคงมากกว่า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License