SCP-697

วัตถุ# SCP-697

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-697 ทั้งหมดไว้ในโกดังส่วน V ของศูนย์-18 ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 40 ฟิต และเสริมด้วยเหล็กกล้า ให้แน่ใจว่ามีแต่บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจะเข้าไปได้ บุคคลที่พยายามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นให้กำจัดทิ้งได้ทันทีที่พบ

SCP-697 แต่ละชิ้นนั้นถูกเก็บไว้ในตู้สุญญากาศไททาเนียมหนาสี่นิ้ว เพื่อไม่ให้มันทำงานโดยไม่ตั้งใจ การจะเอามันออกจากตู้นั้นอนุญาตให้เปิดได้คราวละสามถังเพื่อใช้ในการทดลองที่ได้รับอนุมัติจากบุคลากรระดับ4แล้วเท่านั้น ไม่ให้นำ SCP-697 ออกไปนอกศูนย์-18 ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากเกิดการหกรั่วโดยไม่ตั้งใจ ให้อพยพคนจากศูนย์18และเผาทำลายส่วนที่ได้รับผลกระทบ หากมีการรั่วออกมามาก ให้สละศูนย์และทำการปิดกั้นบริเวณเป็นพื้นที่แปดตารางกิโลเมตรโดยรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรั่วหกของ SCP-697 นอกศูนย์18นั้นอยู่ใน เอกสาร 697 ทีต้า

รายละเอียด: SCP-697 เป็นสิ่งที่อยู่ในถังเก็บสารเคมีเป็นพิษจำนวนหนึ่งร้อยถัง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่ดัสโล a.s ใช้ทิ้งกากของเสีย โดยทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์ และมีสามถังที่ไม่เคยถูกสถาบันหรือบุคคลอื่นเจาะ แต่ละถังนั้นมีสารเคมีที่ยังระบุไม่ได้จนเกือบเต็ม

เมื่อสัมผัสกับสสารอื่นๆนอกจากถัง SCP-697 ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน ซึ่งเปลี่ยนสสารแข็งในบริเวณรอบๆเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับพืชที่โตเต็มที่แล้วภายในเวลาไม่กี่วินาที เท่ากับเป็นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นั้นจะแตกสลายเป็นเซลล์เดี่ยวอย่างรวดเร็ว และถูกแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับพืช ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่ากระบวนการแปลงสภาพสิ่งไม่มีชีวิตนั้นเป็นอย่างไร แต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก่อน ก่อนที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติจนกลายเป็นเนื้อเยื่อและชิ้นส่วนของ”พืช”

พืชที่เกิดจาก SCP-697 นั้นไม่มีลักษณะเด่นที่ตรงกับสายพันธุ์ที่รู้จัก แม้ลักษณะที่มองเห็นได้ของมันจะเรียกได้ว่าธรรมดา ลักษณะทางกายภาพของมันต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นมาก มันไม่สังเคราะห์แสง และไม่ต้องการไนโตรเจนหรือคาร์บอนไดอ็อกไซด์ สิ่งที่มันปล่อยออกมาจะเป็นอาร์กอน และก๊าซที่มีพื้นฐานจากโคบอลต์ ยังไม่ทราบที่มาของธาตุเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถพบได้มากพอในสิ่งแวดล้อมทั่วไปของโลก เช่นเดียวกับกระบวนการดูดซับสารอาหาร ซึ่งดูเหมือนจะเร็วกว่าพืชของโลกถึงหกเท่า ขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ วิธีการเดียวที่ทำลายมันได้ก็คือการเผาทำลายพร้อมกับรมก๊าซนีออน (ดู การทดลอง 697-003)

แม้การสัมผัสกับพืชเหล่านี้จะไม่มีอันตรายในระยะแรก การอยู่ใกล้เป็นช่วงเวลานานนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอันตรายต่อสัตว์โลกมาก การสูดดมก๊าซที่มันปล่อยออกมาจะทำให้เกิดภาวะผิดปกติของหัวใจและปอด และการสัมผัสกับใบหรือดอกที่เต็มไปด้วยพิษของมันจะทำให้เกิดอาการชาเป็นวงกว้าง ก่อนที่ระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจจะล้มเหลว ช่วงเวลาโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่เริ่มสัมผัสกับพืชจนเสียชีวิตนั้นอยู่ที่สิบสามชั่วโมง ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาอาการเหล่านี้

นอกจากจะสร้างสิ่งมีชีวิตแล้ว SCP-697 ยังดูเหมือนจะเพิ่มจำนวนเองได้ด้วย พื้นที่ที่มันหกราดออกไปแต่ละครั้งนั้นกว้างกว่าบริเวณที่ถูกมันไหลออกมานองอยู่เสมอ ก่อนที่จะมีการห้ามทดลองนอกศูนย์นั้น ขอบเขตที่ได้รับผลกระทบเคยขยายไปได้ถึงหกกิโลเมตร การใช้ไฟเผาและรมด้วยนีออนตามที่ระบุไปแล้วนั้น สามารถสกัดการขยายตัวของมันอย่างได้ผล

ภาคผนวก 697-001: SCP-697 หกถังแรกนั้นถูกพบนอกชายฝั่ง█████ แคลิฟอร์เนีย ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 20██ โชคดีที่ไม่มีการรั่วไหล แต่เรื่องนี้ก็ทำให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการกำจัดของเสียของดัสโล a.s อย่างเป็นวงกว้างและทำให้สถาบันสนใจ ในบรรดาถังที่เก็บไว้นั้น สถาบันได้เก็บเพิ่มมาห้าสิบถังในช่วงเวลาหกเดือนหลังจากนั้น ส่วนที่เหลือนั้นค่อยๆถูกเก็บมาตามเวลา ในขณะนี้ อัตราเฉลี่ยของการค้นพบถัง SCP-697 อยู่ที่หนึ่งถังต่อสามสัปดาห์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License