SCP-696

วัตถุ# SCP-696

ระดับ: Neutralized (เดิมเป็น Safe)

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ SCP-696 ถูกเก็บไว้ในล็อคเกอร์นิรภัยในศูoย์-73

รายละเอียด: SCP-696 เป็นเครื่องพิมพ์ดีดแบบพกพา ไม่มีข้อมูลผู้ผลิต หมายเลขเครื่อง หรือสิ่งใดๆที่ใช้ระบุตัวได้อยู่บน SCP-696

SCP-696 นั้นมีสำนึก และสามารถขยับปุ่มพิมพ์ได้เอง แต่มันไม่ค่อยอยากจะสื่อสารเว้นแต่จะใส่กระดาษและแถบหมึกสีแดงแล้ว SCP-696 ยังสามารถเข้าใจข้อความที่พิมพ์ลงไปได้ ทำให้สามารถสื่อสารได้สองทาง ทั้งที่ดูเหมือนว่า SCP-696 จะสามารถรับรู้การสัมผัสได้เท่านั้น แต่ SCP-696 ก็สามารถแยกแยะผู้ที่มันสื่อสารด้วยได้โดยไม่ทราบวิธี ส่วนใหญ่แล้วข้อความของ SCP-696 จะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดโดยใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย และมักจะมีภาพลักษณ์แบบสื่อแนวแฟนตาซีมืดมน

ภาคผนวก: SCP-696 ได้ขอทำการสื่อสารกับ D-69601 บ่อยๆและให้เอากระดาษกับหมึกแดงใส่มันโดยที่ไม่ใช่เพื่อการสื่อสารด้วย โดยอ้างถึงความปราถนาที่จะเขียนนิยายให้ผู้อื่นอ่าน ได้มีการอนุญาตเป็นการชั่วคราวเพื่อทดสอบดูว่าสิ่งที่ SCP-696 สร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่เพื่อการสื่อสารนั้นจะมีลักษณะผิดปกติหรือไม่

SCP-696 พิมพ์ออกมาห้าสิบหน้าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง และยังดำเนินการต่อด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดการทดลอง ตลอดระยะเวลาแปดวัน SCP-696 ก็พิมพ์เนื้อหาออกมา 666 หน้า เป็นนิยายชื่อ "เทพทมิฬแห่งโลกันต์" จากการทดลองกับบุคลากรคลาส-D ยืนยันได้ว่าข้อความส่วนหนึ่งของนิยาย (ซึ่งเรียกรวมๆว่า SCP-696-1) นั้นไม่มีลักษณะผิดปกติ

D-69601 ได้รับ SCP-696-1 ไปอ่านเพื่อทดสอบดูว่าการได้อ่านทั้งหมดจะทำให้เกิดผลผิดปกติหรือไม่ หลังจากที่อ่าน SCP-696-1 จบแล้ว D-69601 ก็ขอพูดกับ SCP-696 คำร้องนี้ได้รับการอนุมัติโดยมีเงื่อนไขว่า D-69601 จะถูกมัดข้อมือและข้อเท้าไว้ระหว่างการสัมภาษณ์เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบผิดปกติ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License