SCP-676

วัตถุ# SCP-676

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ที่ดินซึ่งมี SCP-676 นั้นอยู่ในการครอบครองของสถาบันในนามของบริษัท█████████ซึ่งเป็นบริษัทหน้าฉาก มันถูกปิดกั้นจากสาธารณชนและได้ปิดป้ายระบุว่าพื้นที่นี้ใช้เก็บวัตถุดิบอันตราย

ห้ามขัดขวางการไหลของน้ำที่ไปยัง SCP-676 โดยเด็ดขาด ได้เตรียมแทงก์น้ำสำรองจำนวนหนึ่งเพื่อให้มีน้ำไหลในลำธารในกรณีที่เกิดสิ่งกีดขวางแล้ว ให้กำจัดพืชที่ขั้นในระยะ 10 เมตรตามแนวของลำธารเพื่อป้องกันการกีดขวางที่ไม่ได้เตรียมรับมือไว้

รายละเอียด: SCP-676 เป็นน้ำพุร้อนและลำธารยาว 7 กิโลเมตรซึ่งอยู่ด้วยกันในเนินเขา

นอก██████████████ ในตอนที่สถาบันพบมันนั้น แอ่งน้ำพุนั้นกว้างประมาณ 2 เมตร แต่หลังจากนั้นมาก็ขยายออกไปมากกว่า 90 เมตร

ลำธารนั้นไหลมาจากแม่น้ำ██████████ไปถึงน้ำพุร้อน แม้ว่าน้ำพุนั้นจะสูงกว่าแม่น้ำอยู่ 750 เมตร น้ำจากลำธารก็ไหลขึ้นเนินจากแม่น้ำไปถึงแอ่งน้ำพุ อุณหภูมิของมันนั้นเริ่มที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียสที่แม่น้ำและค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูงของลำธารจนถึง 82 องศาเซลเซียสในจุดที่ไหลเข้าสู่น้ำพุ น้ำที่เก็บมาจากลำธารนั้นไม่มีลักษณะผิดปกติและจะไหลลงสู่ที่ต่ำตามปกติเมื่อเทลงบนที่ลาด น้ำที่เทลงไปในลำธารนั้นจะไหลฝืนแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับเศษตะกอนใดๆที่อยู่ในน้ำ

แม้จะได้รับน้ำจากลำธารตลอดเวลาระดับน้ำในแอ่งน้ำพุก็คงที่เสมอ ซึ่งบ่งชี้ว่ามันน่าจะไหลออกไปทางชั้นหินด้านล่าง จากการวัดด้วยเซนเซอร์IRนั้นน้ำในแอ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 81 ถึง 84 องศาเซลเซียส การวัดอุณหภูมิด้วยวิธีการทางตรงนั้นไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากสิ่งใดๆที่ใส่ลงไปในน้ำจะสลายไปหมด

สิ่งของเล็กๆและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำธารนั้นจะจับตัวกันและละลายไปในน้ำพุร้อน ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีผลใดๆกับขอบผนังของแอ่งน้ำพุ (ดู บันทึกการทดลอง 676-01) วัตถุดิบที่ทดลองมาแล้วทั้งหมดจะเริ่มแตกเป็นชิ้นทันทีที่ลงไปในน้ำ ละลายไปหมดในเวลาไม่กี่วินาที สีย้อมและกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ทำเครื่องหมายก็หายไปด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นในระดับที่ต่ำกว่ากระบวนการเคมี ด้วยเหตุนี้การเก็บตัวอย่างจากแอ่งของ SCP-676 จึงไม่สามารถกระทำได้ และก็ไม่อาจทราบได้ด้วยว่าของเหลวนั้นเป็นน้ำหรือสารประกอบเหลวไร้สีอื่น

การสำรวจ SCP-676 ด้วยแสงและคลื่นเสียงนั้นสามารถวาดแผนที่ของมันลึกลงไปใต้ดินได้แต่ก็ไม่พบปลายทาง จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นบ่งบอกว่าชั้นหินที่อยู่รอบๆนั้นอ่อนผิดปกติ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถตรวจจับได้บ่อยครั้งในพื้นที่และการเปลี่ยนแนวทางน้ำใต้ดินเป็นระยะของ SCP-676

บันทึกการทดลอง 676-01: การทดลองผลกระทบจากการยับยั้งการไหลของน้ำไปสู่SCP-676

น้ำที่ไหลไปสู่ SCP-676 นั้นถูกกีดขวางไว้ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างลำธารกับแม่น้ำ น้ำส่วนสุดท้ายไหลไปในแอ่งในเวลา 13:24:02 (เวลาท้องถิ่น) เป็นเวลาสามชั่วโมงที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆและระดับน้ำก็คงที่อยู่ ในเวลา 16:41:57 ขอบผนังของแอ่งน้ำพุก็เริ่มสลายตัวทำให้โพรงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ดำเนินไปเป็นเวลา 12 นาทีซึ่งนักวิจัยที่ดูแลอยู่ตัดสินใจเปิดลำธาร เมื่อกระแสน้ำกลับมาในเวลา 18:03:19 แอ่งน้ำพุก็ขยายตัวไป 4000% กลืนสิ่งปลูกสร้าง 4 หลังและอุปกรณ์การวิจัยในพื้นที่ส่วนใหญ่ไปด้วย ไม่มีผู้เสียชีวิต

หลังจากเหตุการณ์นั้นมา ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ก็เพิ่มถี่ขึ้นและกระแสน้ำก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 200 ส่วน ได้ปรับปรุงมาตรการกักกันแล้ว และ SCP-676 ก็ได้ถูกปรับระดับเป็น Euclid

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License