SCP-671-JP
jellyfish01.jpg

นิคม SCP-671-JP-1

jellyfish02.jpg

SCP-671-JP-2

หมายเลข #: SCP-671-JP

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้กักกัน SCP-671-JP ไว้ในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ออกแบบพิเศษโดยมีขั้วไฟฟ้าอยู่ด้วยและต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 10 เมตรเหนือผิวน้ำ การปรับสถานะอื่นอย่างเช่น อุณหภูมิน้ำ ค่าความเค็ม ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความดันของขั้วไฟฟ้า ฯลฯ นั้นให้ดำเนินการแยกกันไปให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้วตลอดเวลา ทุก 5 ปี ให้ปรับอุณหภูมิและระดับความชื้นของอากาศภายในตู้เลี้ยงเพื่อให้เกิดเหตุการณ์เพนเทคอสเตในคืนจันทร์ดับครั้งแรก

ลักษณะ: SCP-671-JP เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไฮโดรซัวซึ่งมีลักษณะผิดปกติสองประการ ประการแรก SCP-671-JP สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานได้โดยตรง ประการที่สอง มันสามารถลอยตัวและอยู่รอดในอากาศได้เหมือนในน้ำ

SCP-671-JP มีวัฎจักรชีวิตสองช่วงที่จะวนซ้ำเหมือนไฮโดรซัวโดยทั่วไป คือตัวอ่อนแบบโพลีป และ ตัวเต็มวัยแบบเมดูซา ซึ่งจากนี้ไปจะเรียกตัวอ่อนว่า SCP-671-JP-1 และตัวเต็มวัยว่า SCP-671-JP-2 เพื่อความสะดวก SCP-671-JP-1 นั้นจะลอยตัวโดยเกาะกันเป็นนิคมอย่างแมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์ ซึ่งกลุ่มของพวกมันจะมีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนไฟซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยจากการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ กลุ่มของ SCP-671-JP-1 จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตลอดเวลา 5 ปี โดยเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนร่มนั้นสามารถโตได้มากกว่า 3 เมตร แม้ว่ามันจะสามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้ตามที่บอกไปแล้ว แต่มันก็จะไม่พยายามขึ้นมาจากน้ำนอกจากในช่วงเหตุการณ์เพนเทคอสเตซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

SCP-671-JP-2 มีรูปร่างคล้ายกับแมงกะพรุนกล่อง พวกมันมีทั้งสองเพศโดยแต่ละตัวจะปล่อยอสุจิกับไข่ออกมาเพื่อการผสมพันธุ์ พวกมันไม่เหมือนกับ SCP-671-JP-1 คือจะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 12 ชัวโมงเท่านั้น และจะปรากฏตัวเฉพาะในช่วงเหตุการณ์เพนเทคอสเต

เหตุการณ์เพนเทคอสเตเป็นลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อนิคมของ SCP-671-JP-1 ขยายตัวเต็มที่ ซึ่งนอกจากว่าพวกมันจะโตเต็มวัยแล้ว การเกิดเหตุการณ์เพนเทคอสเตยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้

  • เหตุการณ์นี้จะเกิดในเคืนจันทร์ดับ
  • อุณหภูมิของอากาศสูงกว่า 26 แต่ต่ำกว่า 28 องศาเซลเซียส และความชื้นสูงกว่า 70%
  • ฝนไม่ตก

เนื่องจากข้อจำกัดตามธรรมชาติของเงื่อนไขดังกล่าว SCP-671-JP-1 ในแต่ละนิคมจึงมักเกิดในช่วงเหตุการณ์เพนเทคอสเตของคืนเดียวกัน ซึ่งทำให้ SCP-671-JP เหล่านั้นเกิดเหตุการณ์เพนเทคอสเตพร้อมกันอีกในเวลาประมาณ 5 ปีต่อมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นดังต่อไปนี้

  • หลังจากที่นิคม SCP-671-JP-1 หยุดการขยายตัวแล้วก็จะลอยตัวออกจากน้ำขึ้นไปในอากาศให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ ในระหว่างนี้ SCP-671-JP-2 ก็จะแยกตัวลอยออกไปจากนิคม SCP-671-JP-1
  • SCP-671-JP-2 ปล่อยอสุจิและไข่ออกมาจากต่อมอวัยวะสืบพันธุ์พร้อมกับที่ลอยตัวไปมา
  • หลังจากที่ SCP-671-JP-2 แยกตัวออกมาแล้ว นิคม SCP-671-JP-1 ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงออกมา ในช่วงเวลานี้ ส่วนปลายหนวดจะเป็นประจุบวก ขณะที่ส่วนที่ใกล้กับร่มจะเป็นประจุลบ ความต่างศักย์ไฟฟ้านี้อาจทำให้เกิดแรงดันได้ในระดับหลายล้านโวลต์และเกิดประกายไฟฟ้าจากส่วนร่มไปถึงปลายหนวด กระแสไฟฟ้านี้ยังทำให้เกิดความปั่นป่วนของอากาศและฟ้าผ่าขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากว่าโปรตีนในตัว SCP-671-JP จะมีปฏิกิริยาเรืองแสงสีแดงกับไฟฟ้า พวกมันจึงส่องแสงสีแดงออกมาในช่วงเวลาดังกล่าว
  • อสุจิกับไข่ของ SCP-671-JP-2 ผสมกัน ไข่ที่ผสมแล้วนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากพลังงานที่ได้รับจากไฟฟ้าซึ่ง SCP-671-JP-1 ปล่อยออกมาและเข้ากระบวนการฟักเป็นตัวอ่อนพลานูลา

เหตุการณ์เพนเทคอสเตจะสิ้นสุดลงในคืนเดียวกับที่มันเริ่มขึ้น ตัวอ่อนพลานูลาจะลงไปในน้ำ เติบโตขึ้นและรวมกันเป็นนิคม SCP-671-JP-1 นิคม SCP-671-JP-1 เดิมและ SCP-671-JP-2 นั้นจะตายไปหลังจากการปล่อยไฟฟ้าและขยายพันธุ์แล้ว ซึ่งซากของพวกมันจะละลายหายไป

jellyfish03.jpg

นิคม SCP-671-JP-1 ซึ่งถ่ายภาพไว้ได้ระหว่างเหตุการณ์ 671-JP-01

เหตุการณ์ 671-JP-01: SCP-671-JP ถูกค้นพบในปี 19██ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เพนเทคอสเตครั้งใหญ่ในแขวงนากะเงียว เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต เหตุการณ์ครั้งนี้ดำเนินอยู่เป็นเวลาประมาณหกชั่วโมง ไฟฟ้าที่ SCP-671-JP-1 ปล่อยออกมานั้นทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บทั้งเล็กน้อยและสาหัสอีก 14 คน และระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเสียหายซึ่งทำให้แขวงนากะเงียวและบางส่วนของชิโมะเงียวไฟดับจนถึงเช้าวันต่อมา

จากการสอบสวนเพิ่มเติมนั้นพบว่าต้นตอของเหตุการณ์นี้มาจากนิคม SCP-671-JP-1 จำนวนเจ็ดกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในร้านขายสัตว์น้ำ "[ข้อมูลปกปิด]" ซึ่งเป็นบ้านไม้ในตลาดนิชิกิ แขวงนางะเกียว นาย██████ ██████████ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั้นถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้ว จากการสอบปากคำนาง████ซึ่งเป็นภรรยานั้นได้ระบุว่า██████ได้ตัวอ่อนมาเมื่อ 5 ปีก่อนจากคนค้าของประหลาดในเมืองเกียวโต และดูเหมือนว่าเขาจะตั้งใจเลี้ยงมันมากเลยทีเดียว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License