SCP-666-TH
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-666-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-666 ถูกกักกันอยู่ในห้องขังเหล็กขนาดใหญ่ในชั้นใต้ดินภายในไซต์-██ ภายในห้องได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามมุมห้อง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อย่างน้อย 7 คนเฝ้าอยู่ภายนอกประตูห้องขังเหล็ก

บุคลากรตั้งแต่ระดับ 3 เป็นต้นไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง SCP-666 ส่วนบุคลากรระดับ 2 สามารถเข้าถึง SCP-666 ได้เพียงในส่วนของเอกสารเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการวิจัยโดยที่จะต้องเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันความสมัครใจว่าเป็นบุคลากรที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจของตัวบุคลากรเอง หากทางสถาบันทราบในภายหลังว่าบุคลากรนั้นถูกบังคับให้เข้าร่วมจากบุคลากรอื่นๆ บุคลากรที่เป็นผู้บังคับจะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก

การดำเนินการวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์ของบุคลากรระดับ 4 เป็นระดับต่ำอย่างน้อย 1 คน และจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อย่างน้อย 7 คนเฝ้าอยู่ภายนอกประตูห้องขังเหล็ก บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการวิจัยในแต่ละครั้งนั้นๆจะต้องไปพบจิตแพทย์ทุกครั้งเพื่อตรวจสอบสภาวะทางจิต1

การสนทนากับ SCP-666 จะสนทนาผ่านทางเครื่องกระจายเสียงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคลากรใดก็ตามสนทนากับ SCP-666 เป็นการส่วนตัวโดยตรงตามลำพังโดยที่ไม่มีบุคลากรระดับ 4 เป็นต้นไปอย่างน้อย 1 คนมาควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์ หากฝ่าฝืนจะถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยทันทีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ MTF ที่พบเห็น

หากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเนื่องเหตุผลใดก็ตาม SCP-666 จะถูกคลุมศรีษะและถูกล็อคทั่วทั้งลำตัวด้วยเหล็กและขนาบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 จำนวน 6 คน และจะถูกควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อีกจำนวนหนึ่งภายในรัศมี 10 เมตร

รายละเอียด: SCP-666 มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เพศชายที่มีผมยาวสีดำ ดวงตาสีดำ ผิวสีแทน รูปร่างสูง 190 เซนติเมตร มีผ้าสีแดงพันอยู่บริเวณดวงตาข้างขวาโดยที่เริ่มพันผ้าจากหน้าผากซึ่งมีอักขระโบราณที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรในภาษาละติน สวมใส่ชุดชาวกรีกโบราณในโทนสีแดง-ดำ SCP-666 มีโซ่เหล็กที่ดูเหมือนทำมาจากทองแดงถูกตัดขาดที่ตรงกลางหน้าอก เมื่อตรวจด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์หรือมองผ่านทางแว่นตาสำหรับใช้งานในตอนกลางคืนก็จะพบว่าโซ่ตรงหน้าอกที่ดูเหมือนจะตัดขาดนั้น แท้จริงแล้วยังเชื่อมอยู่กับใต้พื้นดินที่มีความลึกมากกว่าห้องใต้ดิน นอกจากนี้ก็ยังพบโซ่ตรวนจำนวนหนึ่งตามลำตัว SCP-666 ตรงบริเวณคอ ไหล่ทั้ง 2 ข้าง ซี่โครงซ้ายด้านบนและล่าง ซี่โครงขวาด้านบนและล่าง ข้อมือทั้ง 2 ข้าง ขาช่วงล่างทั้ง 2 ข้างและข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง

SCP-666 มีเสียงของผู้ชายและผู้หญิงอยู่ภายในตัวเอง เสียงของผู้หญิงนั้นมีตั้งแต่ระดับเสียงโซปราโน ระดับเสียงเมซโซ โซปราโนจนกระทั่งถึงระดับเสียงอัลโต้ ส่วนเสียงของผู้ชายนั้นมีตั้งแต่ระดับเสียงเทนเนอร์ ระดับเสียงบาริโทนจนกระทั่งถึงระดับเสียงเบส ดังนั้นทำให้เวลาที่ SCP-666 สนทนานั้นผู้ฟังจะรู้สึกเหมือนมีคนประสานเสียงด้วยกันแม้ว่าทั้ง 6 เสียงนี้จะไม่ได้ประสานด้วยกันทั้งหมดภายในเวลาเดียวกันก็ตาม ทางสถาบันยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของเสียงประสานของ SCP-666 ที่ทำให้ SCP-666 สามารถสร้างบรรยากาศเย็นยะเยือกชวนขนหัวลุกด้วยเสียงของมันเองได้

SCP-666 มักจะสนทนากับบุคลากรในเชิงปรัชญา2 นอกจากนี้อาจรวมถึงหัวข้ออื่นๆตามที่ทางสถาบัน บุคลากรอื่นๆและตัว SCP-666 เองต้องการได้ ยกเว้นเรื่องโลกันตร์ที่ SCP-666 มักจะเลี่ยงการสนทนาในหัวข้อนี้หรือไม่ก็ปฏิเสธที่จะสนทนาในหัวข้อนี้ แต่ถึงกระนั้นถ้าเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ███████ ████████ หรือปีศาจแห่งบาปทั้ง 7 ประการ SCP-666 อาจยอมสนทนาด้วยแต่ก็จะเป็นแค่เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ได้มีการบันทึกใน███████เท่านั้น

SCP-666 อาจมีพลังทางจิตเนื่องจาก SCP-666 สามารถรับรู้ได้ว่าบุคลากรใดบ้างที่มีประสบการณ์ใดบ้างที่อาจสามารถนับเป็นบาปของมนุษย์ แม้ว่าบุคลากรนั้นไม่เคยพบกับ SCP-666 มาก่อนก็ตาม นอกจากนี้บุคลากรสามารถเข้าใจในสิ่งที่มันสนทนาเป็นภาษาแม่ของตัวบุคลากรเอง และ SCP-666 สามารถเข้าใจและสนทนาในภาษาต่างๆที่บุคลากรใช้ในการสื่อสารกับมัน

การสัมผัสโดยตรงของ SCP-666 เป็นอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ซึ่งจะทำให้เหยื่อมีอาการบาดเจ็บ ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ SCP-666 สัมผัสกับเหยื่อ ความเจ็บปวดและอาการของเหยื่อจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ SCP-666 สัมผัสเหยื่อเป็นระยะเวลานาน เหยื่อจะเสียชีวิตถ้าหาก SCP-666 สัมผัสกับเหยื่อเป็นระยะเวลานานเกินไป

อาการบาดเจ็บของเหยื่อจากการสัมผัสโดยตรงของ SCP-666 นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแรงจูงใจหลักที่เป็นสาเหตุให้เหยื่อกระทำความผิด ถ้าเหยื่อมีความเย่อหยิ่งเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้กระดูกหักทั่วร่างกายและอวัยวะภายในถูกทำลายเหมือนร่างกายเหยื่อถูกบางสิ่งบางอย่างบดขยี้กับพื้น ถ้าเหยื่อมีความโลภเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้ส่วนต่างๆตามร่างกายเกิดแผลผุผองเหมือนร่างกายของเหยื่อถูกแช่ในน้ำมันเดือด ถ้าเหยื่อมีตัณหาราคะเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้ส่วนต่างๆตามร่างกายเกิดแผลไฟไหม้เหมือนร่างกายของเหยื่อถูกรมด้วยสารกำมะกันและไฟ ถ้าเหยื่อมีความอิจฉาริษยาเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้บริเวณดวงตามีบาดแผลและมีเลือดออกจากตาเป็นจำนวนมากเหมือนเหยื่อถูกเย็บบริเวณดวงตา ถ้าเหยื่อมีความตะกละเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้มีรอยแหว่งตามร่างกายเหมือนเหยื่อถูกบางสิ่งบางอย่างกินทั้งเป็น ถ้าเหยื่อมีความเกียจคร้านเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต มีเลือดออกตามที่ต่างๆจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเป็นอาการจากพิษต่อกล้ามเนื้อ พิษต่อระบบประสาท พิษต่อโลหิตและพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนร่างกายเหยื่อได้รับสารพิษต่างๆ และถ้าเหยื่อมีความโกรธเคืองเป็นแรงจูงใจหลัก ก็จะมีผลทำให้ข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายแยกออกจากกันเหมือนร่างกายของเหยื่อถูกฉีกร่างทั้งเป็น

ภาคผนวก: ทางสถาบันค้นพบ SCP-666 จากใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งในจังหวัด██████ ที่มีข่าวลือว่าเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อำพรางสำหรับการทำพิธีของผู้ที่นับถือลัทธิ█████ในชั้นได้ดิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุจากเหยื่อที่ถูกลักพาตัวที่สามารถหลบหนีออกมาได้ ต่อมาได้มีรายงานภายในที่เกิดเหตุว่าทางเจ้าหน้าที่พบศพจำนวน ██ รายในบริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรม และภายในห้องใต้ดินนั้นยังได้พบศพอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสภาพนอนจมกองเลือด ศพกองนั้นอยู่ในพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่ที่ถูกเขียนในสัญลักษณ์ของลัทธิ█████ หลังจากการเก็บกู้ของหน่วย MTF [ข้อมูลปกปิด] ทางสถาบันได้ทำการลบความทรงจำระดับ A ให้กับผู้คนต่างๆที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตร รวมถึงเหยื่อที่เข้าแจ้งความและตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำคดีนี้ รวมทั้งยังได้เปลี่ยนแปลงหลักฐานและสำเนาคดีเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านคนหนึ่งที่บังเอิญไปพบเห็นการซ้อมละครของบรรดานักศึกษาคณะ[ข้อมูลปกปิด]จากมหาวิทยาลัย[ข้อมูลปกปิด]ในห้องใต้ดินแทน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License