SCP-666-TH
rating: +23+x
scp666th.jpg

SCP-666-TH ในลักษณะที่ถอดผ้าสีแดงที่พันอยู่บริเวณดวงตาข้างขวาออก

วัตถุ# SCP-666-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-666-TH ถูกกักกันอยู่ในห้องขังเหล็กขนาดใหญ่ในชั้นใต้ดินภายในไซต์-36BM ภายในห้องได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามมุมห้อง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อย่างน้อย 7 คนเฝ้าอยู่ภายนอกประตูห้องขังเหล็ก

บุคลากรตั้งแต่ระดับ 3 เป็นต้นไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง SCP-666-TH ส่วนบุคลากรระดับ 2 สามารถเข้าถึง SCP-666-TH ได้เพียงในส่วนของเอกสารเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการวิจัยโดยที่จะต้องเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันความสมัครใจว่าเป็นบุคลากรที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจของตัวบุคลากรเอง หากทางสถาบันทราบในภายหลังว่าบุคลากรนั้นถูกบังคับให้เข้าร่วมจากบุคลากรอื่นๆ บุคลากรที่เป็นผู้บังคับจะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก

การดำเนินงานวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์ของบุคลากรระดับ 4 เป็นระดับต่ำอย่างน้อย 1 คน และจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อย่างน้อย 7 คนเฝ้าอยู่ภายนอกประตูห้องขังเหล็ก บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการวิจัยในแต่ละครั้งนั้นๆจะต้องไปพบจิตแพทย์ทุกครั้งเพื่อตรวจสอบสภาวะทางจิต1

การสนทนากับ SCP-666-TH จะสนทนาผ่านทางเครื่องกระจายเสียงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคลากรใดก็ตามสนทนากับ SCP-666-TH เป็นการส่วนตัวโดยตรงตามลำพังโดยที่ไม่มีบุคลากรระดับ 4 เป็นต้นไปอย่างน้อย 1 คนมาควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์ หากฝ่าฝืนจะถูกกำจัดโดยทันทีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ MTF หน่วยศาสนา ("ผู้ท้าทายอำนาจของปีศาจ")ที่พบเห็น

หากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเนื่องเหตุผลใดก็ตาม SCP-666-TH จะถูกคลุมศรีษะและถูกล็อคทั่วทั้งลำตัวด้วยเหล็กและขนาบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 จำนวน 6 คน และจะถูกควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อีกจำนวนหนึ่งภายในรัศมี 10 เมตร

รายละเอียด: SCP-666-TH มีรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิต Homo sapiens เพศชายที่มีผมยาวสีดำ ดวงตาสีดำ ผิวสีขาวซีด รูปร่างสูง 190 เซนติเมตร มีผ้าสีแดงพันอยู่บริเวณดวงตาข้างขวาโดยที่เริ่มพันผ้าจากหน้าผากซึ่งมีอักขระโบราณสีดำที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรในภาษาละติน สวมใส่ชุดชาวกรีกโบราณในโทนสีแดง-ดำ

SCP-666-TH มีเสียงของผู้ชายและผู้หญิงอยู่ภายในตัวเอง เสียงของผู้หญิงนั้นมีตั้งแต่ระดับเสียงโซปราโน ระดับเสียงเมซโซ โซปราโนจนกระทั่งถึงระดับเสียงอัลโต้ ส่วนเสียงของผู้ชายนั้นมีตั้งแต่ระดับเสียงเทนเนอร์ ระดับเสียงบาริโทนจนกระทั่งถึงระดับเสียงเบส ดังนั้นทำให้เวลาที่ SCP-666-TH สนทนานั้นผู้ฟังจะรู้สึกเหมือนมีคนประสานเสียงด้วยกันแม้ว่าทั้ง 6 เสียงนี้จะไม่ได้ประสานด้วยกันทั้งหมดภายในเวลาเดียวกันก็ตาม ทางสถาบันยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของเสียงประสานของ SCP-666-TH ที่ทำให้ SCP-666-TH สามารถสร้างบรรยากาศเย็นยะเยือกชวนขนหัวลุกด้วยเสียงของมันเองได้

SCP-666-TH มักจะสนทนากับบุคลากรในเชิงปรัชญา2 นอกจากนี้อาจรวมถึงหัวข้ออื่นๆตามที่ทางสถาบัน บุคลากรอื่นๆและตัว SCP-666-TH เองต้องการได้ ยกเว้นเรื่องนรกที่ SCP-666-TH มักจะเลี่ยงการสนทนาในหัวข้อนี้หรือไม่ก็ปฏิเสธที่จะสนทนาในหัวข้อนี้ แต่ถึงกระนั้นถ้าเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ███████ ████████ หรือปีศาจแห่งบาปทั้ง 7 ประการตามหลักของศาสนาอับราฮัม SCP-666-TH อาจยอมสนทนาด้วยแต่ก็จะเป็นแค่เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ได้มีการบันทึกใน███████ของศาสนาอับราฮัมเท่านั้น

SCP-666-TH อาจมีพลังทางจิตเนื่องจาก SCP-666-TH สามารถรับรู้ได้ว่าบุคลากรใดบ้างที่มีประสบการณ์ใดบ้างที่อาจสามารถนับเป็นบาปของมนุษย์ แม้ว่าบุคลากรนั้นไม่เคยพบกับ SCP-666-TH มาก่อนก็ตาม นอกจากนี้บุคลากรสามารถเข้าใจในสิ่งที่มันสนทนาเป็นภาษาแม่ของตัวบุคลากรเอง และ SCP-666-TH สามารถเข้าใจและสนทนาในภาษาต่างๆที่บุคลากรใช้ในการสื่อสารกับมัน

การสัมผัสโดยตรงของ SCP-666-TH เป็นอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ซึ่งจะทำให้เหยื่อมีอาการบาดเจ็บ ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ SCP-666-TH สัมผัสกับเหยื่อ ความเจ็บปวดและอาการของเหยื่อจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ SCP-666-TH สัมผัสเหยื่อเป็นระยะเวลานาน เหยื่อจะเสียชีวิตถ้าหาก SCP-666-TH สัมผัสกับเหยื่อเป็นระยะเวลานานเกินไป

อาการบาดเจ็บของเหยื่อจากการสัมผัสโดยตรงของ SCP-666-TH นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแรงจูงใจหลักที่เป็นสาเหตุให้เหยื่อกระทำความผิด

แรงจูงใจหลัก อาการหลังจากการสัมผัส
ความเย่อหยิ่ง กระดูกหักทั่วร่างกายและอวัยวะภายในถูกทำลายเหมือนร่างกายเหยื่อถูกบางสิ่งบางอย่างบดขยี้กับพื้น
ความโลภ ส่วนต่างๆตามร่างกายเกิดแผลผุผองเหมือนร่างกายของเหยื่อถูกแช่ในน้ำมันเดือด
ตัณหาราคะ ส่วนต่างๆตามร่างกายเกิดแผลไฟไหม้เหมือนร่างกายของเหยื่อถูกรมด้วยสารกำมะกันและไฟ
ความอิจฉาริษยา บริเวณดวงตามีบาดแผลและมีเลือดออกจากตาเป็นจำนวนมากเหมือนเหยื่อถูกเย็บบริเวณดวงตา
ความตะกละ มีรอยแหว่งตามร่างกายเหมือนเหยื่อถูกบางสิ่งบางอย่างกินทั้งเป็น
ความเกียจคร้าน มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต มีเลือดออกตามที่ต่างๆจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเป็นอาการจากพิษต่อกล้ามเนื้อ พิษต่อระบบประสาท พิษต่อโลหิตและพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนร่างกายเหยื่อได้รับสารพิษต่างๆ
ความโกรธเคือง ข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายแยกออกจากกันเหมือนร่างกายของเหยื่อถูกฉีกร่างทั้งเป็น

ภาคผนวก: ทางสถาบันค้นพบ SCP-666-TH จากใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งในจังหวัด██████ ที่มีข่าวลือว่าเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อำพรางสำหรับการทำพิธีของผู้ที่นับถือลัทธิ█████ในชั้นได้ดิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุจากเหยื่อที่ถูกลักพาตัวที่สามารถหลบหนีออกมาได้ ต่อมาได้มีรายงานภายในที่เกิดเหตุว่าทางเจ้าหน้าที่พบศพจำนวน ██ รายในบริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรม และภายในห้องใต้ดินนั้นยังได้พบศพอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสภาพนอนจมกองเลือด ศพกองนั้นอยู่ในพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่ที่ถูกเขียนในสัญลักษณ์ของลัทธิ█████ หลังจากการเก็บกู้ของหน่วย MTF ทางสถาบันได้ทำการลบความทรงจำระดับ B ให้กับผู้คนต่างๆที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตร รวมถึงเหยื่อที่เข้าแจ้งความและตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำคดีนี้ รวมทั้งยังได้เปลี่ยนแปลงหลักฐานและสำเนาคดีเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านคนหนึ่งที่บังเอิญไปพบเห็นการซ้อมละครของบรรดานักศึกษาคณะ[ข้อมูลปกปิด]จากมหาวิทยาลัย[ข้อมูลปกปิด]ในห้องใต้ดินแทน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License