SCP-645-TH
rating: +14+x

วัตถุ# SCP-645-TH

ระดับ : Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ : ให้นำ SCP-645-TH ทั้ง 5 ชิ้น เก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเก็บเครื่องเขียนและล็อคกุญแจซิปเปิดกระเป๋า แล้วนำเก็บใส่ในกล่องเก็บของขนาดเล็กเกรดมาตรฐานของสถาบัน และนำไปไว้ที่ห้องเก็บของที่ศูนย์วิจัย NISROP และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 เฝ้าดูอย่างน้อย 1 คนเพื่อป้องกันการลักลอบนำ SCP-645-TH ไปใช้ส่วนตัว

หากนักวิจัยคนใดต้องการทำการทดลองใดๆ ให้แจ้งดร.แสลงค์ให้ทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดถึงรายละเอียดของการทดลอง เพื่อป้องกันการนำความสามารถของ SCP-645-TH ไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อป้องกันมิให้ความลับรั่วไหลผ่านผู้ที่ถูกทดลองหรือผู้ควบคุมการทดลอง

รายละเอียด : SCP-645-TH คือชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนยี่ห้อ ███ ซีรี่ย์██-█ ที่ผลิตในปี 20██ SCP-645-TH ประกอบไปด้วย ดินสอ 2B ,ยางลบ , ปากกาเน้นข้อความ (ไฮไลต์) , ปากกาไวท์บอร์ดและแท่งโลหะสีเงินที่มีปุ่มกดด้านบน (ขึ้นทะเบียนว่า SCP-645-TH-1 ถึง 5 ตามลำดับ) เมื่อเทียบกับเครื่องเขียนซีรี่ย์เดียวกันนั้น มีรูปแบบภายนอกที่เหมือนกันโดย SCP-645-TH นั้นมีคำว่า "ตัวต้นแบบ ห้ามนำออกจากห้องทดลองเด็ดขาด" ประทับด้วยหมึกสีแดงทุกชิ้น วัตถุทุกชิ้นนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับวัตถุชิ้นเดียวกันที่ไม่มีความผิดปกติ แต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วนั้น วัตถุจะเริ่มแสดงความผิดปกติต่อบุคคลที่ใช้วัตถุเท่านั้นซึ่งแต่ละอันจะมีความผิดปกติของตัวเอง

รายการความผิดปกติของวัตถุแต่ละชิ้น

SCP-645-TH-1 (ดินสอ 2B) : เมื่อนำไปเขียน "คำ" ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ "ความรู้" หรือ "ประสบการณ์" ในด้านต่างๆ ผู้ที่เขียนนั้นจะเริ่มแสดงความรู้ทางด้านนั้นทันที (เช่นหากเขียนคำว่า "คณิตศาสตร์" บุคคลผู้นั้นจะเริ่มแสดงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์อย่างคล่องแคล่ว ถึงแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์ก็ตาม) หากผู้นั้นไม่มีความรู้ในสาขาย่อยของศาสตร์ด้านนั้น ผู้นั้นจะมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลธรรมดาประมาณ 200% แต่ทว่าหากนำไปเขียนความรู้มากกว่า 4 ด้าน ผู้เขียนจะเริ่มแสดงอาการเวียนหัว,เครียด,ปวดหัในบางรายอาจจะเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการที่สมองได้รับการพัฒนามากเกินขีดจำกัดของตนเอง

SCP-645-TH-1 นั้นไม่แสดงความผิดปกติใดๆเมื่อใช้ "วาดรูป" และสามารถเหลาได้ปกติโดยไม่มีความผิดปกติใดๆ

SCP-645-TH-2 (ยางลบ) : SCP-645-TH-2 นั้นดูเหมือนว่าเป็นยางลบเพียงก้อนเดียวที่สามารถลบคำพูดที่เขียนด้วย SCP-645-TH-1 ได้เท่านั้น เมื่อใช้ SCP-645-TH-2 ลบคำที่เขียนโดย SCP-645-TH-1 ความรู้ที่ถูกเขียนจะค่อยๆหายไปในเวลาประมาณ 5 นาที ก่อนที่จะหายทั้งหมดและกลับมาเป็นปกติ แต่ความรู้ดั้งเดิมของด้านนั้น ที่ก่อนจะใช้ SCP-645-TH-1 นั้นยังคงอยู่

SCP-645-TH-2 นั้นไม่สามารถลบใส้ดินสอใดๆได้เลยนอกจาก SCP-645-TH-1 เท่านั้น

SCP-645-TH-3 (ปากกาไฮต์ไลท์) : เมื่อนำปากกาขีดไปใช้ขีดใส่คำพูด , ข้อความ , ข้อมูลต่างๆ ผู้ที่ใช้ปากกานั้นจะสามารถจำข้อความนั้นได้อย่างแม่นยำเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนจะกลับมาปกติดังเดิม ซึ่งความแม่นยำของความจำในการจำข้อมูลนั้นสูงถึง 97.82% มีส่วนที่ผิดเพี้ยนคือการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์เท่านั้น (เช่นตัวแปรในคณิตศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนไปมาได้ โดยที่วิธีการคำนวนนั้นยังคงเหมือนเดิมและแม่นยำเสมอ)

SCP-645-TH-4 (ปากกาไวท์บอร์ด) : เมื่อนำไปเขียนใส่พื้นผิวที่สามารถเขียนได้ หากเขียนเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ "ความรู้" หรือ "ความสามารถ" หรือ " ประสบการณ์" ผู้ที่ได้อ่านข้อความนั้นจะเริ่มแสดงว่าตนมี ความรู้และประสบการณ์ ด้านนั้นทันที ยกเว้นผู้ที่เขียนเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ ความรู้และความสามารถนั้นจะยังคงอยู่ต่อไปจนครบ 72 ชั่วโมง ก่อนจะกลับมาเป็นปกติ

SCP-645-TH-5 ( แท่งเหล็กสีเงิน ) : เป็นแท่งเหล็กมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตรซึ่งเมื่อกดปุ่มแล้ว ขนาดดินสอ , ขนาดยางลบ , หมึกปากกาไฮไลต์และปากกาไวท์บอร์ด นั้นจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่ดูราวกับว่าไม่เคยใช้งานมาก่อน (ดินสอ,ยางลบกลับมามีขนาดเท่าเดิม หมึกปากกาถูกเติมให้เติมและพลาสติกคลุมปากกาก็กลับมาคลุมเหมือนเดิมราวกับไม่เคยถูกแกะมาก่อน) และทั้งหมดจะรวมกันอยู่ที่เดียวกันในตำแหน่งที่ใกล้ตัวผู้กดปุ่มมากที่สุดโดยเรียงกันตามลำดับ ส่วนมากมักจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อ / กางเกงของผู้กดปุ่ม โดยไม่ทราบว่าวัตถุทั้งหมดนั้นกลับเข้ามาได้อย่างไร

ภาคผนวก

ในวันที่ 19/6/19██ สถาบันได้รับรายงานจากกรมตำรวจท้องถึ่น ██████ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งบนม้านั่งในสวนสาธารณะของเมือง ███ ซึ่งหลังจากชันสูตรศพนั้นพบว่ามีอาการ "สมองทำงานหนัก" อย่างผิดปกติและในกระเป๋าเสื้อนั้นมีกระดาษมี SCP-645-TH-01 และ SCP-645-TH-03 และกระดาษโน้ตที่มีข้อความเขียนว่า

ยาแผนปัจจุบัน

การรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

ระบบการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้

ข้อความเหล่านี้ถูกขีดด้วยปากกาไฮไลต์ซึ่งคาดว่าเป็นหมึกของ SCP-645-TH-03

สถาบันจึงขอทำการดำเนินการสอบสวนคดีดด้วยตัวเองพร้อมส่งเจ้าหน้าที่จำนวน █ นายเข้าดำเนินการสืบสวนและเก็บกู้วัตถุโดยขอที่อยู่ของผู้เสียชีวิตและเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ของผู้เสียชีวิตทันที เมื่อเข้าตรวจสอบบ้านพักในย่าน██████ เมือง██████ จึงพบกระดาษโน้ตวางอยู่บนโต๊ะทำงานและเขียนด้วยปากกาโดยมีข้อความต่อไปนี้

ถึงเอมิเลีย

"ที่รัก ผมใกล้จะทำได้แล้ว อดทนอีกหน่อยนะ ผมลองซื้อไอของบ้าๆนั้นด้วยเงินก้อนสุดท้ายของผม เราไม่ต้องเพิ่งไอหมอนั้นอีกแล้ว เราไม่ต้องเสียเงินให้ไอหมอพวกนั้นแล้ว มันรักษาเธอไม่ได้ มันแค่คอยจะสูบเงินเราเท่านั้น เธอจะต้องหาย เธอจะไม่เป็นไร พวกมันรักษาเธอไม่ได้ ผมจะรักษาเอง

คุณจะต้องไม่เป็นไร
ออสติน

และพบ SCP-645-TH-02 , SCP-645-TH-4 , SCP-645-TH-5 อยู่ในกล่องเครื่องเขียน ในถังขยะข้างโต๊ะยังพบกระดาษห่อพัสดุที่มีการจ่าหน้าซองถึงผู้เสียชีวิตแต่ไม่พบที่อยู่ของผู้ส่งที่ประทับข้อความว่า "กุญแจสู่ความลับของทุกสิ่ง" และยังพบคู่มือการใช้งานวัตถุเหล่านี้ที่ถูกเขียนโดยปากกาลูกลื่นทั่วๆไปในถึงขยะอีกด้วย

ความพยายามในการสืบสวนถึงต้นทางของวัตถุนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอาทิเช่น

  • ไม่พบข้อความใบปลิวหรือการโฆษณาใดๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ SCP-645-TH
  • ไม่พบที่อยู่หรือหลักฐานใดๆที่เกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหรือติดต่อกับผู้ส่งวัตถุ
  • ไม่พบข้อความใดๆในระบบบันทึกข้อความทางโทรศัพท์
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License