SCP-635

วัตถุ# SCP-635

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-635-1 ทั้งหมด██เล่มจะต้องเก็บไว้ในห้องสมุดที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษในศูนย์-██ ซึ่งมีระบบควบคุมสภาพอากาศสำหรับคงสภาพแวดล้อมไว้ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสและระดับความชื้นระหว่าง 35% และ 45% ไว้ตลอดเวลา ระบบปรับอากาศนั้นควรใช้แผ่นกรอง HEPA เพื่อให้มีการปนเปื้อนในอากาศน้อยที่สุด แสงที่เข้าถึงวัตถุในการกักกันนั้นควรจะจำกัดไว้ที่ 50 lux ต่อวัน ไม่ควรทำการทดลองกับ SCP-635-1 เล่มดั้งเดิมเนื่องจากความเปราะบางของพวกมันและจะได้รับอนุญาตก็เพื่อการพยายามหาข้อมูลที่หายไปเท่านั้น สำเนาดิจิตัลของข้อความจาก SCP-635-1 นั้นเก็บไว้ในรูปแบบการเข้ารหัสสำหรับการวิจัยของระดับ 3

บุคลากรที่ได้เข้าถึงข้อความจาก SCP-635-1 นั้นจะต้องถูกกักบริเวณในพื้นที่จนกว่าอาการทั้งหมดจากการเข้าถึงจะหมดไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เวลา 72 ชั่วโมงหลังการเข้าถึง บุคลากรกังกล่าวจะได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองแบบควบคุมในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้เท่านั้น

ตัวอย่างของ SCP-635-2 และ SCP-635-3 นั้นให้เก็บไว้ในห้องนิรภัยแบบผนังเสริมเกราะและให้ทำการแยกชิ้นส่วนเมื่อไม่ใช้ในการทดลองแล้ว ตัวอย่างใดๆของ SCP-635-4 หรือมากกว่านั้นให้ถือว่าอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกักกันรั่วไหลและต้องทำให้หมดสภาพทันทีตามมาตรการ Capek-Omega-635

รายละเอียด: SCP-635-1เป็นชุดเอกสารตัวเขียนสีวิจิตรจำนวน ██ เล่มซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่ 13 ดอกเตอร์ ฮ████ ส████ จากมหาวิทยาลัย██████ ได้กู้ขึ้นมาจากอาราม ███████ ใน███████ ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 18██ สถาบันได้หนังสือชุดนี้มาครอบครอง 36 ปีต่อมาในปี 19██ เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ดอกเตอร์ส████ถูกปลดจากมหาวิทยาลัยเนื่องจาก [ข้อมูลปกปิด]

ระหว่างการสืบสวนรายงานเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ของสถาบันก็พบว่าตัวอาคารหลักของคฤหาสถ์ได้ถูกรื้อออกไปเป็นบางส่วนแล้ว นอกจาก SCP-635-1 แล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบSCP-635-2ที่ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ███ ตัว SCP-635-3ที่ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ██ ตัว และชิ้นส่วนเครื่องจักรขึ้นสนิมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นผลจากการพยายามประกอบ SCP-635-4

SCP-635-1นั้นเขียนเป็นภาษาละตินผสมกับรูปแบบการเขียนซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักซึ่งมีการใช้องค์ประกอบทางตัวเลขและตรรกะคล้ายกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เล่มแรกนั้นเป็นมูลบทภาษาละตินซึ่งแนะนำองค์ประกอบต่างๆในรูปแบบการเขียนดังกล่าว และเมื่อข้อความดำเนินไปภาษาละตินก็จะถูกแทนที่อย่างช้าๆจนกระทั่งเล่มสองก็เป็นภาษานี้เกือบทั้งเล่ม ความซับซ้อนในแต่ละเล่มนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อถึงเล่ม ██ ข้อความก็จะเป็นก้อนทึบของข้อมูลตัวเลขซึ่งผ่านกระบวนการบีบอัดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากมาแล้ว

หากว่าผู้ทดลองซึ่งมีความเข้าใจภาษาละตินในระดับพื้นฐานได้อ่านSCP-635-1 เล่มหนึ่ง เขาก็จะรู้สึกถึงความไม่พร้อมใจที่จะหยุดอ่านซึ่งมีอัตราสัมพันธ์กับสติปัญญาโดยทั่วไป ความเข้าใจทางการอ่าน ปฏิภาณในการแก้ปัญหา และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ของเขา ผู้ที่มีปริญญาบัตรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมนั้นดูเหมือนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด หากว่าปล่อยให้ผู้ทดลองได้อ่านต่อไปแล้ว เขาก็จะอ่านSCP-635-1 █ เล่มแรกจบในเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง (หมายเหตุ: จากการสัมภาษณ์หลังถูกผลกระทบนั้นพบว่าความจำระยะยาวของสิ่งที่ได้อ่านไปในช่วงเวลานี้มีน้อยมาก เมื่อถูกขอให้อธิบายสิ่งที่พวกเขาได้อ่านไปในภายหลัง ผู้ทดลองส่วนใหญ่ก็เพียงแต่รายงานถึงความประทับใจทั่วๆไปของบางสิ่งที่ “เจ๋งมากๆ”)

clockwork.jpg

ภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของเศษชิ้นส่วนจากตัวอย่างของ SCP-635-█ ซึ่งเก็บกู้ได้หลังการกักกันรั่วไหลที่[ข้อมูลปกปิด]

หลังจากที่อ่านSCP-635-1 █ เล่มแรกจบแล้ว ผู้ทดลองก็จะอยู่ในสภาวะลืมตนซึ่งเขาจะหยุดอ่านและจะหาเครื่องมือกับวัตถุดิบเพื่อเริ่มทำการสร้าง SCP-635-2 ในทันที (หมายเหตุ: จากการสัมภาษณ์หลังถูกผลกระทบนั้นพบว่าผู้ทดลองยังมีสติและการรับรู้ในช่วงระยะเวลานี้ และรายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงความปราถนาอันแรงกล้าที่จะ “ลองของพวกนี้ดูสักหน่อย”) รูปแบบและวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง SCP-635-2 นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ความสามารถของผู้ทดลองและวัตถุดิบกับเครื่องมือที่มี แต่ว่า SCP-635-2 นั้นจะสร้างขึ้นให้สามารถบันทึกข้อความจาก SCP-635-1 เล่ม █ เสมอ ผู้ทดลองจะสร้าง SCP-635-2 และบันทึกข้อความจาก SCP-635-1 ไปเรื่อยๆเท่าที่กระทำได้ จนกระทั่งทนความอ่อนล้าไม่ไหว หากไม่มีเครื่องมือและวัตถุดิบที่เหมาะสมแล้วสภาวะลืมตนนี้ก็จะทุเลาไป แต่ผู้ทดลองจะรู้สึกถึงแรงผลักดันอันรุนแรงที่จะทำสำเนาข้อความของSCP-635-1 เก็บไว้ "เพื่อเก็บไว้อย่างปลอดภัย" (หมายเหตุ: ในกรณีนี้ ควรอนุญาตให้ผู้ทดลองบันทึกสำเนาของแฟ้มดิจิตัลไว้ในโรงเก็บข้อมูลนิรภัยในพื้นที่ของศูนย์██ การที่ไม่ได้ทำเช่นนี้อาจเกิดการรักษาความปลอดภัยรั่วไหลได้)

SCP-635-2 นั้นเป็นหุ่นยนต์ซึ่งมีวิธีการควบคุมและบันทึกข้อมูลต่างๆกันไป ประมาณ 50% ของตัวอย่างนั้นพบว่าทำงานได้และเป็นแบบอัตโนมัติ หากว่า SCP-635-2 ที่ผู้ทดลองสร้างขึ้นมาทำงานได้แล้ว มันก็จะเริ่มทำการสร้าง SCP-635-2 เพิ่มตามรูปแบบของตัวมันเองทันที พวกตัวเลียนแบบนี้มักจะไม่สมบูรณ์และบกพร่อง ประมาณ 80% ของการทดลองนั้นยุติลงโดยที่มี SCP-635-2 ที่ทำงานได้ไม่ถึง 3 ตัวก่อนที่กลไกจะหมดกำลังและหยุดทำงาน ใน ██% จากกรณีที่มีการสร้างSCP-635-2ที่ทำงานได้มากกว่า █ ตัวนั้น SCP-635-2จะเปลี่ยนพฤติกรรมและทำการสร้าง SCP-635-3 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนกว่าอย่างเด่นชัดที่จะมีความสามารถในการเก็บข้อมูลจากเล่มที่เหลือของ SCP-635-1 ได้ เมื่อได้ทำการบันทึกข้อมูลที่มันกระทำได้ไปแล้ว SCP-635-3 ก็จะสามารถจัดระเบียบและกำกับ SCP-635-2 พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้หยุดทำงานก่อนได้ หากปล่อยไว้แล้ว SCP-635-3 ก็จะแยกชิ้นส่วนองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสร้างหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอีก เมื่อมี SCP-635-3 สองตัวหรือมากกว่านั้นทำงานอยู่แล้ว หุ่นยนต์ทั้งหมดก็จะเริ่มทำการสร้าง SCP-635-4 SCP-635-4ที่ทำงานได้นั้นจะ[ข้อมูลปกปิด] ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นนี่เพราะความก้าวร้าวที่ตั้งใจไว้ หรือเป็นเพราะข้อมูลจาก SCP-635-1 ซึ่งผิดเพี้ยนไปเพราะอายุกันแน่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License