SCP-624-TH
rating: +8+x

วัตถุ# SCP-624-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-624-TH ถูกทำเป็นสำเนาและส่งไปยังเซคเตอร์ใหญ่ต่าง ๆ หรือเซคเตอร์ใดก็ตามที่มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ปัจจุบันมีบันทึกว่าสำเนามีทั้งหมด 61 ชุดทั่วโลก-บันทึกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2012) โดยสำเนาของ SCP-624-TH ทุกแผ่นจะถูกนำไปเข้ากรอบตามปรกติเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิหรือฝุ่นทำให้หมึกจางลง ส่วน SCP-624-TH ฉบับจริงนั้นถูกเก็บไว้ในศูนย์บัญชาการ███████เพื่อป้องกันการทำสำเนาเพิ่ม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 4 ขึ้นไป แต่การ SCP-624-TH นำมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับหรือสำเนาสามารถขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 ขึ้นไปได้โดยตรง SCP-624-TH ถูกเก็บไว้ที่ศูนย์บัญชาการ███████ โดยไม่อนุญาตให้ทำสำเนาเพิ่มเติม และสำเนาของ SCP-624-TH ทั้งหมดต้องถูกทำลายทิ้ง การท่องบทสวดใด ๆ ที่เป็นท่อนใดท่อนหนึ่งของ SCP-624-TH นั้นจะต้องอยู่ภายใต้การรับทราบของเจ้าหน้าที่ระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น หากมีเจ้าหน้าที่คนใดฝ่าฝืนจะถูกเรียกมารับบทลงโทษขั้นต้น

รายละเอียด: SCP-624-TH เป็นกระดาษม้วนหนึ่งมีขนาด 24.2 x 40 cm ทำจากผ้าลินิน จากการตรวจสอบอายุคาร์บอน-14 ทำให้ทราบว่ามีการเขียนขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1600 เนื้อหาด้านในถูกเขียนด้วยน้ำหมึกธรรมดาที่คาดว่ามีการเขียนทับเป็นจำนวนหลายรอบแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ของไซต์ที่ 11 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเนื้อหาทั้งหมดน่าจะถูกเขียนด้วยภาษาโมซราบิกที่ถูกดัดแปลงไปประมาณหนึ่งและมีรูปแบบการประพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถยืนยันได้ว่าตั้งแต่ท่อนกลางของบทสวดที่เขียนในนี้นั้นไม่ตรงกับรูปแบบประโยคของภาษาใดที่เคยมีขึ้นมาบนโลกใบนี้

โดยเนื้อหาที่สามารถแปลได้จะมีหัวข้อที่เขียนว่า "บทภาวนาแห่งความสุข" กับบทสวดอีก 12 ท่อน ในท่อนแรกกล่าวถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของชาวคริสต์ (กลุ่มที่แปลกแยกไปจากนิกายปัจจุบัน อ้างอิงจากชื่อของพระเจ้าที่ไม่ไม่ตรงกับชื่อใดในศาสนาคริสต์คาทอลิกและโปรเตสแตนต์) ในช่วงที่ถูกชาวมัวร์ปกครองอย่างทารุณ ในท่อนที่สองเป็นการพูดถึงสภาพแวดล้อมของค่ายกักกันและการถือกำเนิดขึ้นของ SCP-███-TH ซึ่งในท่อนหลังจากนี้เริ่มไม่สามารถตีความได้ แต่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรที่กล่าวถึงเทพเจ้าของศาสนาคริสต์นิกายนี้อยู่บ่อยครั้ง

ความผิดปรกติของ SCP-624-TH จะแบ่งได้เป็นสองอย่าง หนึ่งคือมันสามารถสร้างความรับรู้ต่อผู้ที่อ่านมันแม้จะไม่รูู้จักภาษานี้มาก่อนเลยก็ตาม ไม่ว่าใครที่มองบทสวดนี้อยู่จะสามารถรับรู้และเปล่งเสียงออกมาได้ถูกต้อง และจังหวะการสวดเหมือนกันทุกคน (ผลกระทบนี้มีผลถึงสำเนาของ SCP-624-TH ทุกแผ่น ขอให้มองเห็นบทสวดนั้นก็สามารถท่องได้) แต่ถ้าหากละสายตาออกจากบทสวดนี้ก็จะไม่สามารถท่องต่อได้ ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น และหากให้ท่องบทสวดนี้ในภายหลังโดยที่ไม่มองม้วนกระดาษทุกคนจะสามารถจำได้มากที่สุดถึงแค่ประมาณบทที่สองเท่านั้น ความผิดปรกติอย่างที่สองคือไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินบทภาวนานี้จะมีความรู้สึกอิ่มเอม พึงพอใจ และคลายวิตกกังวล ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดมาก่อนหรือเป็นคนที่ไม่นับถือเพราะเจ้าก็ตาม โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบได้บอกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ว่าเป็นความสงบนิ่งแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อยิ่งฟังนานขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อจบบทสวดความรู้สึกนี้จะยังคงอยู่ไปอีกประมาณ 5-30 นาทีก่อนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

SCP-624-TH นั้นถูกเก็บกู้ได้จากโบสถ์คริสต์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรโมร็อกโก จากรายงานที่ว่าผู้คนในเมืองนั้นหรือแม้แต่เมืองข้างเคียงจะมีการรวมตัวกันทุกเช้าเพื่อฟังเสียงสวดภาวนาที่ออกมาจากวิทยุกระจายเสียงของโบสถ์แห่งนี้ ในช่วงแรกสุดเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวไปนั้นคิดว่าเป็นเพียงลัทธิสะกดจิตปลอม ๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาตื่นสายเกินไปทำให้ไม่ได้ใส่ที่ปิดหูในตอนเช้า จึงทำให้สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอน ในขณะที่เราส่งคนไปเก็บกู้ SCP-624-TH เราได้ข้อมูลจากนักบวชหญิงคนหนึ่งของโบสถ์แห่งนั้นมาว่าที่จริงแล้วบทภาวนานี้มีทั้งหมด 18 บทแต่ว่าเจ้าวิหารผู้ดูแลบทภาวนาแห่งความสุขเมื่อสองรุ่นที่แล้วเป็นคนฉีกมันทิ้งและไม่อนุญาตให้ใครถามถึงมันอีก ซึ่งเมื่อพวกเราได้ทำการเก็บกู้เรียบร้อยก็ได้ให้ยาลบความทรงจำระดับ B แก่ผู้คนในเมืองและทุกคนที่มีประวัติการได้ยินบทสวดนี้ทุกคน

ในปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้นำ SCP-624-TH มาใช้กับพนักงาน D class และคนอื่น ๆ ตามไซต์ต่าง ๆ เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน โดยมันได้ถูกทำการทดลองแล้วว่ามันไม่มีคุณสมบัติของการเสพติด (ดูภาคผนวกที่ 1)

มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอย่างถาวร แต่มันก็ช่วยทำให้ผมรู้สึกดีมาก ๆ หลังจากที่ต้องเข้าไปสัมภาษณ์ SCP-███ ในวันเดียวกับที่ภรรยาผมขอหย่าล่ะนะ - ดร.อีธาน แมคโดนาลด์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License