SCP-620
SCP-Clock.jpg

ข้อความ

วัตถุ# SCP-620

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-620 นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายโดยตรง ปัจจุบันวัตถุอยู่ในแผนกบัญชีของไซต์-██ที่การกักกันนั้นถูกสร้างให้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่บุคลากรสามาระศึกษาผลกระทบของมันได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ

SCP-620 จะถูกติดตั้งเอาไว้บนกระจกสองทิศทางขนาดใหญ่ในพื้นที่สังเกตการณ์จากพื้นที่ทดลอง วัตถุจะติดอยู่กับกระจกที่มีตัวดูดคอยยึดเอาไว้ ในกรณีที่วัตถุหลุดออกมาทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ทดลองจะต้องอพยบออกไปจนกว่า SCP-620 จะถูกนำกลับไปติดเอาไว้ที่เดิมโดยนักวิจัยเพราะการสัมผัสกับวัตถุนั้นไม่ถือว่าเป็นอันตราย

หลังจากเหตุการณ์ SCP-620-█, SCP-620 ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของไซต์ตลอดเวลา ในกรณีที่ต้องซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟให้รายงานไปยังพนักงานซ่อมบำรุงโดยทันที

รายละเอียด: SCP-620 คือนาฬิกาอะนาล็อคที่ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มียี่ห้อผู้ผลิตหรือที่มาที่ไปของวัตถุ และด้านหน้เป็นสีเหลืองที่มีรูปของใบหน้าที่ "ยิ้ม" อยู่

เมื่อ SCP-620 ทำงานอยู่ ทุกคนที่มองใบหน้านั้นจะรับรู้ว่าเวลาถูกทำให้เร่งเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยที่ไม่จำเป็นต้องเฝ้ามอง; การมองด้วยสายตาเป็นครั้งคราวจะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ว่ามันเร็วขึ้นเท่าที่จะสังเกตได้อยู่อย่างต่อเนื่อง ในตอนท้ายของการทดลองผู้เข้าร่วมจะถูกประเมินว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลานานเท่าไหร่จากเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดตามสัดส่วนของเวลาที่สัมพันธ์กับ SCP-620 ผู้ทดลองที่อยู่กับ SCP-620 ไม่เกิน 5 นาทีนั้นจะมีความแม่นยำไม่น้อยไปกว่าที่เวลาที่วัดได้จริง อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่นานกว่านั้นความแม่นยำก็จะลดน้อยลงและผู้ทดลองส่วนใหญ่ก็พอใจกับผลกระทบนี้ และ SCP-620 ยังคงติดตั้งอยู่ในแผนกบัญชีของไซต์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์ SCP-620-█ การมองวัตถุโดยไม่ตั้งใจจะไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไปและวัตถุจะถูกนำไปไว้ในพื้นที่การการวิจัยแบบพิเศษ

การรับรู้ถึงเวลาที่เร่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนั้นยังคงอยู่ตราบใดที่วัตถุยังคงทำงาน หาก SCP-620 หยุดทำงานหรือหยุดการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ผู้ทดลองจะรู้สึกถึงว่าเวลามันเพิ่มขึ้นตอนที่พวกเขาทำงานอยู่ รู้สึกถึงความอึดอัดก่อนที่จะไม่สามารถทนต่อไปได้ SCP-620 นั้นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ต่างกันและคาดเดาไม่ได้ในแต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องเชื่อมต่อ SCP-620 เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของไซต์โดยตรง

อย่างไรนั้นการได้รับผลกระทบจากวัตถุเป็นเวลานานเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัย หากอยู่นานเกินยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง เคยมีผู้ทดลองที่ปฏิเสธอาหารโดยไม่คำนึงถึงความหิว และบ่อยครั้งที่บอกว่า "เพิ่งกิน" ไม่ว่าเวลาจริงนั้นจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตาม และบอกว่าจำมันได้ "ราวกับว่าพึ่งจะกินมาเมื่อวานนี้เอง" สำหรับผู้ทดลองที่ตระหนักถึงเวลาจริงจะเกิดอาการซึมเศร้าเชื่อว่าพวกเขากำลังจะตาย และในผู้ที่หยุดการทดลองเป็นเวลานานจะรู้สึกเบื่อมากๆและขอร้องให้เขาเข้าไปในห้องทดลองเพื่อทำมันให้จบๆ

สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้ว่า SCP-620 นั้นไม่มีผลใดๆกับเวลาจริงหรือกับเครื่องมือตรวจสอบเวลาของสถาบัน การเร่งของเวลานั้นเกิดขึ้นกับจิตใจโดยสมบูรณ์ และผู้ทดลองจะไม่ทราบว่ามีหรือไม่ทราบถึงผลกระทบของ SCP-620

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License