SCP-616
Boeing-737-200.jpg
SCP-616 ก่อนเกิดเหตุการณ์วันที่ ██/██/███ เมื่อ [ถูกปกปิด]

วัตถุ# SCP-616

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-616 ต้องเก็บไว้ที่ศูนย์ [แก้ไข] ขณะที่เครื่องจอดอยู่ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงที่มีระดับการกวาดล้างตั้งแต่2 หรือสูงกว่า สามารถเข้าไปในตัวเครื่องได้ และต้องทำการตรวจสอบสภาพก่อนขึ้นบินอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่า SCP-616 พร้อมขึ้นบิน อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงต้องอยู่ห่างจาก SCP-616-1 อย่างน้อย 3 เมตร ในวันที่ทำการบิน มีเพียงพระที่บวชเรียนและศรัทธาในความเชื่อของอับราฮัม ที่มีระดับการกวาดล้างตั้งแต่ระดับ 4 หรือสูงกว่าที่สามารถขึ้นเครื่องได้ และต้องอยู่นอกระยะ0.94 เมตร (3 ฟุต 1 นิ้ว) จากบานประตูของ SCP-616-1 ตลอดเวลาที่เครื่องจอดอยู่

เมื่อ SCP-616-1 เริ่มทำงานต้องหยุดไม่ให้มันปิดตัวลงด้วยทุกวิธีที่ทำได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนขับเครื่องบินขึ้นเดือนละครั้ง ความล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้ SCP-616-1 ปิดลงจะส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการ 600-โชกิ

ในแต่ละเที่ยวบิน หัวหน้าบาทหลวงที่บวชเรียนและศรัทธาในความเชื่อของอับราฮัมจำนวนเจ็ดรูปต้องอยู่ล้อมรอบ SCP-616-1 ต้องมีการสวดมนตร์ต่อเนื่องโดยมุ่งตรงไปที่ SCP-616-1 ตลอดระยะเวลาการบิน ซึ่งปกติจะยาวตั้งแต่ 3 ถึง 6 ชั่วโมง การสวดมนตร์ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนที่สามารถทำได้ แต่เมื่อ SCP-616-1 เริ่มทำงานแล้ว ข้อห้ามทั้งหมดก่อนหน้านี้ถือเป็นอันยกเลิกไป ในความเป็นจริงแล้วเราส่งเสริมให้ทุกคนใช้กำลังเพื่อป้องกันไม่ให้มันปิดตัวลงเสียด้วยซ้ำ แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่สุด เพื่อไม่ให้มีบุคลากรคนใดหล่นออกไปนอกบานประตู ซึ่งน่าจะส่งผลให้ [ข้อมูลถูกลบ] นอกจากนี้ยังต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถาบัน1คนที่เคยฝึกขับเครื่องบินพาณิชย์ เป็นคนขับ SCP-616 ไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ และต้องคอยติดต่อทางวิทยุและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ใน SCP-616 ตลอดเวลา เมื่อเริ่มขึ้นบินแล้ว ไม่อนุญาตให้นักบินเข้าใกล้ SCP-616-1 ไม่ว่าในสถานการณ์ใด บุคลากรทุกคนควรได้รับเครื่องรางทางศาสนาใดๆก็ตามที่พวกเขาได้ร้องขอก่อนทำการบิน ห้ามมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการบินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพราะเมื่อ SCP-616-1 เริ่มทำงานก็คงถูกฆ่าตาย และกลายเป็นศพเพื่อให้ฟื้นกลับขึ้นมาหรือ [ข้อมูลถูกลบ]

พระสังฆราชนิกายโรมัน-คาทอลิค (หรือในนิกายอับราฮัมใดๆ) ต้องให้พรกับเครื่องบินตามรูปแบบและพิธีการทางศาสนาปีละครั้ง พระสังฆราชต้องมารายงานตัวที่สถาบัน และต้องมาถึงพื้นที่กักกันอย่างน้อย 3วันก่อนถึงวันครบรอบ หากเกิดความผิดพลาดจะส่งผลให้ประตูเปิดออก เป็นผลให้ [ข้อมูลถูกลบ] ในกรณีที่พระสังฆราชไม่สามารถมาได้จริงๆ ต้องมีตัวแทนในตำแหน่งเดียวกันพร้อมที่จะเข้ามาแทนที่เขาหรือเธอ

นอกจากนี้ต้องมี ███ ระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูกที่มีแรงระเบิดถึง ██ เมกะตันจุดชนวนพร้อมติดตั้งอยู่บนเครื่อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วันโลกแตกระดับ XK หรือถ้าประตูปิดลงระหว่างที่ทำการบิน เป็นผลให้ [ข้อมูลถูกลบ] และ [ข้อมูลถูกลบ] หรือมีการขนส่งตัวตนที่เป็นอันตรายเป็นจำนวนมาก เมื่อกระบวนการ 600-โชกิ ไม่ได้ผล ให้จุดระเบิดทันที

บุคคลที่มีการกวาดล้างระดับ 4 ให้ดู [เอกสาร SCP-616 CP3]

รายละเอียด: SCP-616 เป็นเครื่องบินโบอิ้ง ███-███ รุ่นต้นแบบ ออกแบบโดย █████ █████████ และสร้างในวันที่ 16/06/1966 ถึงแม้จะมีลักษณะโดยผิวเผินเหมือนกันมากกับโบอิ้ง 737 ที่ออกบินในภายหลังก็ตาม โครงสร้างภายในของ SCP-616 แตกต่างโดยสิ้นเชิง รวมถึง [ข้อมูลถูกลบ] ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันมากมาย จุดที่สำคัญที่สุดของ SCP-616 คือประตูฉุกเฉินตรงกลางด้านซ้าย ซึ่งให้ใช้รหัสว่า SCP-616-1, SCP-616-1 เป็นประตูฉุกเฉินทั่วไป แม้บางส่วนจะมีร่องรอยสัญลักษณ์ลัทธิบูชาซาตานที่เกาะติดอยู่กับ [แก้ไข] เมื่อเครื่องจอดอยู่ สามารถเปิด SCP-616-1 ได้โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ และพาออกไปสู่ด้านนอกตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ดีเราไม่ส่งเสริมให้ทำ เพราะบุคลากรแทบทุกคนที่เปิดประตู/เดินผ่านประตูรายงานว่ารู้สึกเป็นกลัวอย่างมาก และรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องอยู่ตลอดเวลา

ไม่แนะนำให้ทำการสังเกตการณ์ระยะยาวหรือเข้าใกล้ SCP-616 การสังเกตุโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็คโทรนิคในช่วงที่ SCP-616 จอดอยู่นั้นถือว่าเพียงพอแล้ว แม้จะมีความผิดปกติทางภาพ รวมถึง [ข้อมูลถูกลบ] บ้างก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้บุคลากรที่มีความอดทนสูงต่อภาพที่รุนแรงทำหน้าที่เฝ้าสังเกตุการณ์ และไม่ควรทำงานติดต่อกันเกิน 3 วัน บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการซ่อมบำรุง สังเกตุการณ์ ประสานงาน และทำการบินต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางจิตทุกครั้งหลังจากที่เข้าใกล้มัน

SCP-616-1 จะเปิดขึ้นเองครั้งหนึ่งในรอบ 30 วัน และเริ่มปิดลง เหตุการณ์นี้ให้ถือเป็นการเริ่มทำงานของ SCP-616-1 ความเร็วที่มันจะปิดตัวลงขึ้นอยู่กับระดับความสูง ความเร็ว และ [ข้อมูลถูกลบ] ในขณะนั้น ควรมีการจับเวลาเพื่อให้ SCP-616-1 เปิดขึ้นระหว่างทำการบินที่ระดับความสูงประมาณ 10,972 เมตร ที่ความเร็วประมาณ 780 กม./ชั่วโมง หากไม่สามารถทำได้ตามนี้ถือว่าเป็นความหายนะ เพราะถ้า SCP-616-1 ปิดตัวลงขณะจอดอยู่ อาจส่งผลถึงสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบในรัศมีที่ไม่อาจคาดเดาได้ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนับร้อยชนิด [ข้อมูลถูกลบ] เป็นภัยร้ายแรงต่อศูนย์กลางชุมชน และทำให้ต้องใช้มาตรการ 600-โชกิ โดยทันที โปรดดูเอกสาร SCP-616 CP3 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง [ข้อมูลถูกลบ] และวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการกำจัด

เมื่อ SCP-616-1 เปิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมัน ความดันภายในตัวเครื่องจะลดลงตามที่คาดไว้ และจะเกิด “กระแสลมปั่นป่วน” ในหลายๆช่วงระยะเวลาที่ทำการบินอยู่ บุคลากรทุกคนอาจรู้สึกราวกับว่า SCP-616 กำลังตกอย่างรวดเร็ว แม้จะยืนยันได้ว่า SCP-616 ยังคงบินอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเสถียรตลอดเวลา รวมถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วย การเปิดของ SCP-616-1 อาจทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งประสบสภาวะหัวใจล้มเหลว หรือ [ข้อมูลถูกลบ]

เมื่อ SCP-616-1 เริ่มทำงาน ศพที่กล่องเสียงยังคงสภาพดีที่อยู่ใน SCP-616 ดูจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งตลอดระยะเวลาการบิน ศพทั้งหมดแทบจะไม่เคลื่อนไหว ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายใดๆ แต่มันสามารถส่งเสียงได้ ศพที่พูดได้เหล่านี้ควรถูกกำจัดทันทีถ้าทำได้ เพราะคำพูดของมันมีอันตรายต่อจิตใจมาก เช่นเดียวกับที่มันช่วยให้ SCP-616-1 ปิดตัวลงโดย [ข้อมูลถูกลบ] ภาษาที่ศพพูดได้พวกนี้ใช้ยังไม่สามารถระบุได้

ภาคผนวก 616-01: เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เคยออกบิน เพราะเหตุการณ์ผิดปกติหลายๆอย่างที่เกิดกับการทดสอบเครื่องของ SCP-616 ถูกรายงานว่าเป็นความผิดพลาดในการออกแบบ สถาบันได้ยึดร่างและพิมพ์เขียวทั้งหมดมาเก็บไว้ ตอนนี้เชื่อว่าแบบของ █████ █████████ ทำออกมาด้วยความตั้งใจและไม่มีแรงกระตุ้นจากภายนอก เอกสารที่เก็บกู้ได้จากการประกอบเครื่องอธิบายว่า [ข้อมูลถูกลบ]

ภาคผนวก 616-02: ในวันที่ █/█/████ หุ่นยนต์บังคับของสถาบันสามารถจับภาพภายใน SCP-616-1 ได้ บุคลากรทุกคนที่ดูภาพนี้โดยตรงฆ่าตัวตายด้วยวิธีการที่แตกต่างกันภายในระยะเวลา 2 เดือน ภาพวงจรปิดที่ดูเทปบันทึกดังกล่าวไม่ได้ส่งผลถึงตายแต่อย่างใด ถึงแม้จะมีเสียงและสีอยู่ครบถ้วนก็ตาม มันแสดงภาพของเด็กตัวเล็กๆ ถูก [ข้อมูลถูกลบ] อย่างรุนแรงภายในห้องสีแดงที่มืดมน ความพยายามอื่นใดในการสังเกตเลย “เส้นขอบฟ้า” ให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน และไม่อนุญาติให้มีการสำรวจเช่นนั้นอีกต่อไป

ภาคผนวก 616-03: บันทึกการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SCP-616 สามารถดูได้ที่ เอกสารการสัมภาษณ์ 616-AM

SCP-616.jpg
ภาพนิ่งจากภายใน SCP-616-1

[เอกสาร SCP-616 CP3]
หมายเหตุ: สำหรับผู้มีระดับการกวาดล้าง 4 หรือสูงกว่า

ถึงแม้มาตรการกักกันในปัจจุบันจะระบุถึงความจำเป็นของผู้มีศรัทธาในศาสนานิการอับราฮัมและการสวดมนตร์ เพื่อกันไม่ให้ SCP-616-1 ปิดลง ความจำเป็นนี้แท้จริงแล้วถูกแต่งขึ้นมา หลังจากได้สัมภาษณ์หลายๆ ครั้งกับ [แก้ไข] และ [แก้ไข] และการทดสอบหนึ่งครั้ง และ [ข้อมูลถูกลบ] เราจึงตัดสินใจได้ว่าความเชื่อในความสามารถของตนที่จะหยุดการทำงานของ SCP-616-1 เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการทำภารกิจให้สำเร็จ อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าบุคคลที่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้ทำได้แย่กว่าบุคคลที่ไม่รู้ ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพราะผลจาก SCP-616-1 เองหรือเป็นเพราะจิตใจของมนุษย์นั้นยังไม่อาจรู้ได้

เพราะเช่นนี้เอง ดร. ████████ จึงแนะนำให้ใช้ศาสนาเป็นวิธีการที่จะให้เกิดความเชื่อให้ได้ผลดีและมากที่สุด แท้จริงแล้วสัญลักษณ์ลัทธิบูชาซาตานที่มีอยู่ในตอนนี้ ทางสถาบันเป็นคนเติมเข้าไปเอง ความจำเป็นที่ต้องให้ผู้นำทางศาสนามาให้พร รวมถึงใช่พระที่บวชเรียนนั้น ทั้งหมดก็เพื่อรักษาขวัญกำลังใจและเสริมความเชื่อเช่นว่านั้น วิธีการนี้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เพราะในแต่ละเที่ยวบินตั้งแต่ครั้งแรกมีผู้เสียชีวิตน้อยลง และเวลาบินที่สั้นลงด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License