SCP-614
615.png

หน้าหลักของ SCP-614

วัตถุ #: SCP-614

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-614 ไม่สามารถกักกันได้ชจนกว่าจะทราบที่ตั้งเซิฟเวอร์ของ SCP-614 ,ปัจจุบันข้อมูลทุกอย่างของ SCP-614 จะถูกปกปิดไม่ให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ. ห้ามแจกจ่าย IP Address ของ SCP-614 แก่บุคคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด บุคลากรจะทดสอบความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่า การเข้าถึงเว็บไซต์ของ SCP-614 นั้น ถูกบล็อคโดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งหมด

รายละเอียด: SCP-614 เป็นเว็บไซต์ซึ่งตั้งอยู่ที่หมายเลข IP 57.32.███.███. ที่อยู่ IPv4 ที่ 57.0.0.0/8 ถูกครอบครองโดย SITA และถูกใช้เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ. ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีความสำคัญประการใด. บันทึกของ SITA ไม่พบว่ามีการจัดสรรหรือใช้ที่อยู่ IP นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ, และทาง SITA ได้อ้างว่าไม่มีเซิฟเวอร์ใดๆที่ใช้ IP นี้

หน้าหลักของ SCP-614 นั้น เป็นหน้าเว็บไซต์ค้นหาอย่างง่ายๆ. มีกล่องสำหรับป้อนคำค้นหาอยู่ในหน้า, แผงเลือกวันเวลาและปุ่มค้นหา 2 ปุ่ม คือ “Search” และ “I’m Feeling Lucky” ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถระบุวันที่ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2001 ถึง 25 สิงหาคม 21██. โดยวันที่ลำดับแรกสุดนั้นได้ถูกระบุว่าเป็นวันปล่อยตัววันแรกของโปรแกรม “BitTorrent”, ในขณะที่ยังไม่ทราบถึงความสำคัญของวันสุดท้าย เมื่อป้อนวันที่ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม “Search”, เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลของ “Torrents” จากเว็บไซต์ดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์หลายเว็บไซต์จากวันที่ระบุไว้ข้างต้น. ปุ่ม “I’m Feeling Lucky” จะสุ่มผลค้นหา 1 รายการจากวันที่ต่างๆแบบสุ่ม. จากผลการทดลอง เมื่อค้นหาจากวันที่ในอดีต SCP-614 ให้ผลการค้นหาซึ่งมีความแม่นยำอย่างมาก, ในขณะเดียวกัน เมื่อป้อนข้อมูลวันที่ที่อยู่ในอนาคต ข้อมูลเหล่านั้นมีความแม่นยำที่ 95% เมื่อวันที่ในอนาคตได้ถูกป้อนลงไปมาถึง (ดูบันทึกการทดลอง 614-1a). การตรวจสอบรหัสต้นฉบับของเว็บไซต์แสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์ดำเนินการโดยค้นหาจากฐานข้อมูลของตัวเว็บไซต์เอง. ความพยายามในการดึงข้อมูลหรือเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ภาคผนวก:

บันทึกการทดลอง 614-1a
ผู้ทดลอง: ดร. โอปัส
วันที่: 08/12/2009
รายละเอียด: ในระยะเวลา 20 วัน, มีการทดสอบหลายครั้งเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของ SCP-614 เกี่ยวกับไฟล์ทอร์เรนต์ในอนาคต มีการสุ่มชุดอักขระขึ้นมาเพื่อใช้ค้นหาใน SCP-614, และมีการจดบันทึกหากค้นพบไฟล์จำลองก่อนหน้า. ในวันต่อมา มีการสุ่มชุดตัวเลขขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าไฟล์ทอร์เรนต์นี้จะถูกอัพโหลดหรือไม่. หากมีการอัพโหลดไฟล์ทอร์เรนต์ ไฟล์ก่อนหน้าที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์บิททอร์เรนท์ยอดนิยมด้วยรหัสเฉพาะ ซึ่งมีแท็กเป็นวันก่อนหน้าการอัพโหลด. กระบวนการนี้มีการทำซ้ำ 20 ครั้ง. จากทั้งหมด 20 ครั้ง SCP-614 คาดเดาว่าจะมีการอัพโหลดไฟล์นั้นมีความถูกต้องถึง 19 ครั้ง, นั่นคิดเป็นความแม่นยำถึง 95 %

บันทึกการทดลอง 614-1b
วันที่: 09/23/2009
ผู้ทดลอง: ดร. โอปัส
รายละเอียด: ดร.โอปัสได้ค้นหาภาพยนตร์ที่ยังไม่ถูกกำหนดฉายเรื่อง [ข้อมูลถูกแก้ไข] ใน SCP-614 และดาวน์โหลด. วันกำหนดฉายของภาพยนตร์ถูกกำหนดไว้ในอีกประมาณ [ข้อมูลถูกแก้ไข] เดือนจากวันที่ค้นหา และได้ให้บุคลากรดูหนังดังกล่าว ในวันกำหนดฉายของ [ข้อมูลถูกแก้ไข], มีกำหนดการฉายของภาพยนตร์มาอย่างแม่นยำและเมื่อทดลองดูอีกครั้ง พร้อมเทียบกับภาพยนตร์ที่ถูกดาวน์โหลดก่อนหน้า. เนื้อเรื่องเหมือนกันทุกประการ, มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงในภาพยนตร์ขั้นสุดท้าย เช่น การนำตัวประกอบออก หรือ การเพิ่มฉากเข้ามาใหม่. ไม่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเวลาที่ภาพยนตร์เดิมถูกดาวน์โหลดกับวันกำหนดฉายภาพยนตร์
หมายเหตุ: นอกจากนี้, ในขณะที่กำลังดาวน์โหลดภาพยนตร์, มีการบันทึกว่า IP รอบข้าง(ผู้ใช้รายอื่นที่เชื่อมต่อเข้ามาด้วยกันเพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลด) เป็น IP เดียวกันกับ SCP-614


บันทึกการดาวน์โหลดจาก SCP-614:
ผู้ทดลอง: ดร. โอปัส
วันที่เข้าชมเว็บไซต์: 02/20/2011
วันที่ซึ่งถูกป้อนลงในเว็บไซต์: ██/██/203█
คำค้นหา: scp
ไฟล์ที่ดาวน์โหลด: wikileaks-scp-203█████████.7z

รายละเอียด: สถาบันได้พบข้อมูลเอกสารทั้งหมดของสถาบันซึ่งถูกอัพโหลดโดย “WikiLeaks”. ข้อมูลมีความผิดแปลกในบางประการและไม่สอดคล้องกับเอกสารปัจจุบันถูกค้นพบ เช่น ข้อมูลของ SCP-███ ซึ่งถูกรวมเข้ามาด้วย แม้จะไม่ถูกค้นพบมาก่อน รายชื่อของ SCP-███, ███ และ ███ ซี่งมีสถานะถูกกำจัด และ [ข้อมูลถูกปกปิด]. การตรวจสอบเพิ่มเติมของไฟล์ที่ “รั่วไหล” ออกมากำลังดำเนินการอยู่, และมาตรการรักษาความปลอดภัยในภายหน้าได้มีการใช้งานเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยนี้

ดร.โอปัส : ผมขอแนะนำให้ปรับระดับของ SCP-614 เป็น Euclid ทันที เนื่องมาจากอินเทอร์เนตนั้นมีการเข้าถึงได้ง่ายมากและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรูป รวมไปถึงการเปลื่ยนข้อมูลที่มีความบ่อยครั้งมากเกินไปและการที่วัตถุอาจจะมีข้อมูลที่อันตรายต่อผู้รับชมอีกด้วย

O5-█: คำร้องขออนุมัติ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License