SCP-610

วัตถุ# SCP-610

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจาก "พื้นที่ติดเชื้อ" ของ SCP-610 นั้นกว้างมากจึงไม่สามารถทำการกักกันได้ การทำการโดดเดี่ยวพื้นที่นั้นได้ผลดีกว่าและได้รับอนุญาตจากรัฐบาลรัสเซียให้ทำการกำหนดเขตเพื่อกันผู้คนออกไปจากพื้นที่เหล่านั้นโดยปกปิดว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารแล้ว

หากพบสิ่งมีชีวิตที่แสดงลักษณะตรงกับ SCP-610 ใกล้กับเขตเหล่านี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ด้วยอาวุธเบาจากระยะห่างจนกระทั่งมันไม่เคลื่อนไหวอีก จากนั้นจึงทำลายด้วยอาวุธเพลิงจากระยะห่างที่สุดเท่าที่ทำได้ ชีวิตใดๆที่ได้สัมผัสทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อ SCP-610 นั้นจะถือว่าสละได้และให้กำจัดทิ้งกับเผาทำลายในทันที บุคคลใดๆที่เข้าไปในระยะสามเมตรจากสิ่งที่ติดเชื้อ SCP-610 นั้นให้ถอนตัวจากพื้นที่โดยทันที กันตัวออกจากคนอื่นในทีม และรับการตรวจทางการแพทย์จากระยะห่างเท่านั้นเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ จากนั้นจึงปฏิบัติขั้นตอนต่อไปจากผลที่ได้

ในขณะนี้นั้นการแพร่เชื้อของ SCP-610 ดูเหมือนจะใช้การสัมผัสทางกายภาพเป็นหลัก หุ่นโดรนที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ติดเชื้อขั้นรุนแรงนั้นกลับมาโดยเก็บตัวอย่างอากาศซึ่งมีละอองที่ละเอียดมากกลับมาด้วย ซึ่งเมื่อมันสัมผัสกับอินทรียวัตถุก็จะเกิดการแพร่กระจายของ SCP-610 ผลการทดลองนี้พบว่าส่วนใหญ่แล้วหากจะเกิดอาการขึ้นก็ต้องใช้เวลาหลายวัน เว้นแต่ในกรณีที่มันสัมผัสกับเนื้อเยื่อปอดหรือตับโดยตรง ในกรณีเหล่านี้ปรากฏว่ามีการลุกลามอย่างรวดเร็วจนต้องทำการเผาพื้นที่ที่ใช้ในการทดลองไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มการสัมผัส โดยสองชั่วโมงนั้นเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอาคาร เนื่องจากการลุกลามในระดับนี้จะเกิดกับอินทรียวัตถุที่อยู่นอกร่างกายมนุษย์ ในขณะนี้จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดในรูปแบบนี้เพียงเล็กน้อย

ความแปลกประหลาดเหล่านี้ทำให้มีการตั้งคำถามถึงต้นตอของการแพร่ระบาดที่เป็นไปได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ[ข้อมูลปกปิด]ซึ่งล้มเหลว ในขณะนี้มาตรการกักกันยังยึดอยู่กับพื้นดินแห้ง และยังไม่มีการคิดถึงการแพร่ระบาดทางน้ำหรืออากาศ นอกเหนือจากความเปลี่ยนแปลงตามสถานการในภาคสนามเท่านั้น

รายละเอียด: รายงานเบื้องต้นของ SCP-610 นั้นมาจากรัฐบาลรัสเซียโดยตรงผ่านทางช่องทางที่ไม่อาจเปิดเผยได้ รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยการหายตัวของชาวไร่ในพื้นที่เป็นหลักและไม่ได้รับความสนใจจนกระทั่งตำรวจท้องถิ่น ตามด้วยตำรวจภาค และในที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลส่งไปทั้งหมดไม่ได้ติดต่อกลับไปภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีการส่งกองทหารขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่และถอนกำลังกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งถึงตอนนี้ก็ได้ทำการติดต่อให้สถาบันเข้าตรวจสอบแล้ว

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของ SCP-610 นั้นอยู่ใกล้กับทะเลสาบไบคาลในไซบีเรียใต้ โดยพื้นที่ที่ทราบว่ามีการติดเชื้อนั้นได้ทำเครื่องหมายไว้ในแผนที่ที่ส่งมาให้เราตามนี้ เขตการกักกันนั้นได้ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำเงินรอบพื้นที่ติดเชื้อ และถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบพื้นที่อื่นเพิ่มอีก การเข้าไปในเขตดังกล่าวจะต้องรายงานก่อนการดำเนินการ ทำการยืนยันระหว่างการสำรวจ และถูกสอบถามทันทีที่กลับมาแล้ว

SCP-610 นั้นดูเหมือนจะเป็นโรคผิวหนังที่มีการติดต่อซึ่งอาการในระยะแรกนั้นจะมีผื่น คัน และผิวไหนจะไวต่อสัมผัสมากขึ้น ภายในสามชั่วโมงก็จะเกิดรอยเหมือนเนื้อเยื่อแผลเป็นที่รุนแรงในบริเวณลำตัวและแขน ซึ่งจะกระจายไปยังขาและหลังในหนึ่งชั่วโมงต่อมา และเป็นทั่วตัวผู้ป่วยในห้าชั่วโมง การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นจะลดเวลาที่โรคใช้ในการลุกลามลงไปอย่างมาก และมีบันทึกของการลุกลามที่สมบูรณ์ในเวลาเพียงห้านาทีเท่านั้น

หลังจากที่ลุกลามโดยสมบูรณ์ สัญญาณชีวิตของผู้ป่วยก็จะหยุดไปเป็นเวลาประมาณ 3 นาที ก่อนจะกลับมาทำงานอีกครั้งในอัตรา 2-3 เท่าของมนุษย์ปกติ จากนั้น เนื้อเยื่อบาดแผลบนตัวผู้ป่วยก็จะเคลื่อนไหวเองและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงจุดนี้ลักษณะของมนุษย์โดยทั่วไปจะหายไปโดยถูกการติดเชื้อและกลายสภาพกลืนไปโดยดูเหมือนจะไม่มีรูปแบบ มีบันทึกจากการสังเกตการผู้ถูกผลกระทบในระยะนี้ซึ่งมีแขนหรือขาเพิ่มมาเป็นสามข้างหรือมากกว่า ส่วนหัวอาจจะผิดรูปและยืดยาวหรือแผ่ออกกว้าง และบางส่วนของผู้ถูกผลกระทบก็อาจจะเปิดออกและมีแขนงของเนื้องอกออกมา ยังไม่ทราบระยะเวลาของการติดเชื้อในระยะนี้ และผู้ถูกผลกระทบก็ไม่ได้เข้าสู่ระยะต่อไปทุกคน

ด้วยเงื่อนไขที่ยังไม่ทราบแน่ชัด ผู้ติดเชื้อจะหยุดเคลื่อนไหวและอยู่ที่ตำแหน่งซึ่งมันคิดว่าเหมาะสมกับการฝังราก เนื้อสดๆที่งอกออกมาจากตัวผู้ป่วยก็จะแผ่ขยายไปยังวัตถุที่อยู่รอบๆตัวและปกคลุมมันไว้ แต่วัตถุเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเหมือนสิ่งมีชีวิต โดยตอนท้ายของเอกสารนี้ได้บันทึกผลของการสัมผัสกับวัตถุเหล่านี้เป็นเวลานานแล้ว คาดว่าพฤติกรรมนี้เป็นไปเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการลุกลามของผู้ติดเชื้ออื่นๆ

การให้พนักงานสังเกตการผู้ติดเชื้อ SCP-610 ที่ยังมีชีวิตนั้นไม่สามารถกระทำได้ ผู้ที่ติดเชื้อนี้จะพยายามหาการช่วยเหลือตามสัญชาตญาณปกติของมนุษย์ซึ่งทำให้เกิดการแพร่เชื้อโดยไม่ตั้งใจ ผู้ติดเชื้อที่พ้นระยะของเนื้อเยื่อบาดแผลนั้นจะพยายามให้ผู้อื่นที่เข้าในระยะซึ่งไม่อาจระบุได้ติดเชื้ออย่างจงใจและก้าวร้าว ในขณะนี้เป็นที่กำหนดไว้แล้วว่าถ้าผู้ติดเชื้อยังใช้สายตาได้และมองเห็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อมันก็จะเคลื่อนที่เข้าใกล้ หากว่าผู้ติดเชื้อมองไม่เห็นแล้ว ระยะประมาณ 30 เมตรก็ถือได้ว่าปลอดภัย

การสังเกตการชุมชนที่ติดเชื้อ SCP-610 ได้กระทำโดยใช้อุปกรณ์อย่างหุ่นยนต์บังคับระยะไกล ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเหล่านี้ รวมกับความพยายามแพร่เชื้อ SCP-610 อย่างก้าวร้าวชัดเจนของผู้ตืดเชื้อ ทำให้มันถูกจัดระดับเป็น Keter ทว่า ตราบใดที่ไม่มีอะไรสามารถเข้าไปหรือออกมาจากพื้นที่ติดเชื้อได้ก็ถือว่ามันเป็นภัยคุกคามที่จัดการได้แล้ว สิ่งที่เป็นกังวลในขณะนี้คือพื้นที่ถ้ำใต้ดินซึ่งถูกค้นพบระหว่างการสำรวจชุมชนติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ได้หาทางพาทีมงานวิจัยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอยู่

ปูมภาคสนาม:
SCP-610-L1 - รถบังคับระยะไกลถูกส่งเข้าไปที่จุด A เพื่อหาบุคลากรที่หายตัวไป
SCP-610-L2 - บุคลากรคลาส-D ที่ติดเชื้อแล้วถูกส่งเข้าไปที่จุด C พร้อมกล้องวีดีโอ
SCP-610-L3 - การค้นพบทางเข้าอุโมงที่จุดAเป็นครั้งแรก
SCP-610-L4 - การสำรวจอุโมงที่จุด A โดยไม่ใช้คน
SCP-610-L5 - การสำรวจอุโมงที่จุด A ด้วยกำลังคน
รายงานภาคสนามต่อไปนี้มีไว้สำหรับบุคลากรคลาส-A หรือสูงกว่าเท่านั้น การดูแฟ้มต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะถูกห้ามโดยเด็ดขาดและถือเป็นการละเมิดสัญญาต่อสถาบันและกฏหมายนานาชาติ
SCP-610-L6 - บันทึกการสำรวจของปฏิบัติการ'แหล่งที่มา'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License