SCP-606
knowledge%20scp.jpg
SCP-606 (ที่พบในเบื้องต้น))

วัตถุ# SCP-606

ระดับ: Euclid (กำลังพิจารณาเลื่อนขั้นเป็น Keter)

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-606 ตอนนี้อยู่ในห้องขนาด 20 ม x 25 ม x 8 ม ที่ไม่มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อะไรเลย ที่ไซต์-██ ด้วยความตั้งใจของมันเอง ประตูทางเข้าต้องปิดไว้ด้วย ประตูเหล็กกันแรงระเบิดทุกชนิด หนา 25 ซม สองอัน หรือ ปิดไว้ด้วย ล็อก สุญญากาศ ห้ามไม่ให้บุคลากรใดเข้าไปในห้องของ SCP-606 ยกเว้นแต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของการทำการทดสอบ หรือได้รับอนุญาต จากสมาชิกระดับ 4 หรือสูงกว่านั้น มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการต่อสู้ (การระเบิด,สารเคมี, อาวุธชีวภาพ,มีม) ต้องมีอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

เพราะว่าร่างกายที่มันผิดธรรมชาติของ SCP-606 ยังไม่มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ในกรณีที่ห้องควบคุมชำรุด ได้รับการพัฒนากระบวนการในตอนนี้ หากเกิดกรณีที่ห้องควบคุมชำรุด บุคลากรทุกคนต้องทำตามแผน ETA-หก

การให้ข้อมูลกับ SCP-606 จะต้องให้ผ่าน USB flash drive ธรรมดา ที่บรรจุข้อมูลไม่น้อยกว่า 2mb ทุก 12 ชั่วโมง ข้อมูลที่จะบรรจุลงใน flash drive ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแลสูงสุดของ SCP-606 แต่ว่าข้อมูลที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกหรือสารานุกรม คลิปวีดิโอ ไฟล์เสียงของการพูดสุนทรพจน์ทางประวัติศาสตร์นั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะบรรจุลงไป หากในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะมีการเปลี่ยนให้ป้อน ‘ข้อมูล’ ทุกรูปแบบ เช่น สื่อพิมพ์ คอมแพคดิสก์ หรือ วีดิโอเทป ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนให้ SCP-606 ต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง ไม่ควรที่จะให้ข้อมูลซ้ำกับ SCP-606 นอกจากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามให้ข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้กับ SCP-606 ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

รายละเอียด: SCP-606 มีลักษณะ เป็นวัตถุทรงกลมเรืองแสงที่เป็นได้หลายขนาดและปรับความเข้มข้นของแสงได้ ขนาดปกติของมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 85ซม และระดับความเข้มข้นของแสงคือ 220 แคนเดลาส (เป็นหน่วยวัดระดับแสง) เคยวัดได้สูงสุดคือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม. และมีระดับความเข้มข้นเป็น 100,000 แคนเดลาส และระดับต่ำสุดคือ 4 ซม กับ มีระดับความเข้มข้นน้อยกว่า 0.5 แคนเดลาส ถึงแม้ว่า SCP-606 จะมีความสามารถที่เรืองแสง แต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาเลย มันดูเหมือนส่วนประกอบของตัวมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถบอกได้ และมันสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางที่ขวางทางมันได้อย่างง่ายดาย

ทฤษฏีปัจจุบันของ SCP-606 นั้นว่า ในตัวมันมีแต่ความรู้และข้อมูลต่างๆมากมาย และข้อมูลที่ได้จากตัว SCP-606 เองก็ยืนยันได้ว่าจริง นอกจากนี้ SCP-606 ดูเหมือนว่ามันจะกินข้อมูลเป็นอาหาร ตัวมันจะขยายและเพิ่มความเข้มข้นขึ้น จนถึงระดับสูงสุดและหดตัวลงเมื่อเราเอาข้อมูลออก

การ “ให้อาหาร” สามารถให้ได้หลายแบบ รวมทั้งจาก อะไรที่เป็นดิจิตอล, หนังสือ, เทป และ สิ่งที่มีชีวิต จากการที่ SCP-606 เคลื่อนตัวอยู่รอบๆสิ่งนั้น กระบวนการนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรต่อสิ่งๆนั้น สื่อดิจิตอลต่างๆต้องเก็บไว้ใน flash drive สำหรับไว้ให้ SCP-606 เพื่อที่ข้อมูลที่สำคัญและความจุโดยประมาณของข้อมูลที่ให้ SCP-606 อาจจะบันถึกได้ง่ายขึ้น ข้อกำหนดของข้อมูลที่ต้องให้ SCP-606 ผ่านการตกลงและหารือกับ SCP-606 แล้ว ดูเหมือนว่า SCP-606 จะชอบวรรณกรรมคลาสสิกมาก และขนาดของข้อมูลที่ให้มันจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้ SCP-606 มีระดับแสงและขนาดปกติ

SCP-606 นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาด ชัดเจนเลยว่ามีความรู้เป็นอย่างดีในความรู้ที่มันได้มากตลอดเวลาที่มันดำรงอยู่และทำได้ดีมากในการสื่อสารที่ต้องใช้ความฉลาด มันทำเช่นโดยการสร้างโทนคลื่นไซน์บริสุทธิ์ ด้วยวิธีการทางวิธีการทางธรรมชาติผ่านทางหลักกลศาสตร์ที่เราไม่รู้จัก ซึ่งเราสามารถทดแทนมันได้โดยผ่านการสอนโทนเสียงพื้นฐานทางภาษาของ SCP-606 ระบบที่เป็นการคิดค้นขององค์กร ซึ่งบุคลากรระดับ 2 ทุกคนหรือมากกว่าที่ต้องทำงานกับ SCP-606 ต้องเรียนรู้

ถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดชนิดอื่นเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-606 มันจะพยายามที่จะ ‘จุดทางสว่าง’ ให้พวกมัน ด้วยการใช้คำของ SCP-606 เอง มันคือการที่ SCP-606 เคลื่อนตัวไปมารอบๆหัวของสิ่งนั้น (หรือสิ่งที่คล้ายกัน) หลังจากนี้จะก่อให้เกิดอาการชักคล้ายลมบ้าหมูตั้งแต่ 30 วินาทีไปจนถึง 5 นาที หลังจะจากนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะโคม่าแล้วก็ตามด้วยความตาย จากการตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าสมองแสดงให้เห็นว่าการกระทำนี้มันไปเพิ่ม การทำงานของคลื่นสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลื่นแกมม่าและคลื่นชนิดเบต้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทฤษฏีในตอนนี้ว่ามันพยายามที่จะถ่ายโอนความรู้ทั้งหมดที่มันได้มาไปถึงสมองของสิ่งมีชีวิตนั้น โดยวิธีการที่เราเองยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตามสมองของมนุษย์ปกติยังไม่สามารถรองรับสิ่งเหล่านี้ที่มันพยายามถ่ายถอดมาให้ได้

การสัมภาษณ์กับ SCP-606 นั้นยุ่งยากมาก อย่างน้อย มันก็ตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับประวัติหรือตัวมันเอง แต่ว่าถ้าหากคำถามนั้นมันลึกหรือเป็นคำถามที่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ความรู้ของมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันก็จะพยายามที่จะ ‘จุดทางสว่าง’ ผู้สัมภาษณ์ และไม่ยอมตอบคำถามอะไรอีกเลย ได้มีการขอร้องต่อ SCP-606 อย่างน้อยไม่ให้กระทำการ ‘จุดทางสว่าง’ โดยไม่ได้รับการขออนุญาต ดังนั้น SCP-606จึงไม่พยายามที่จะ ‘จุดทางสว่าง’ ให้แก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มันพบเจอ แต่มันก็ยังคงพยายามที่จะทำการกระทำนี้เป็นบางครั้งโดยไม่มีการเตือนและไม่สนใจ ด้วยเหตุนี้การที่จะเข้าไปในที่กักกันของ SCP-606 จึงถูกสั่งห้าม

SCP-606 ถูกค้นพบโดยองค์กรเมื่อวันที่ 6/11/19██ ณ ██████ ประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่รายงานคนหายแบบกะทันหันได้ถูกทางองค์กรให้ความสนใจ เจ้าหน้าที่ขององค์กรทำการล่อ SCP-606 ให้เข้าไปในรถแล้วพามันมาที่ศูนย์ที่มันอยู่ตอนนี้ด้วยการมอบ บุคลากรคลาส-D ให้มัน ‘จุดทางสว่าง’ หลังจากนั้นเมื่อมีการค้นพบถึงร่างกายที่ไม่เป็นธรรมชาติของมัน SCP-606 ถูกถามว่าทำไหมมันถึงไม่มีความพยายามที่จะหลบหนีเลย มันตอบมาว่า ‘ต้องการที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้’ และ เนื่องจาก SCP-606 สามารถทะลุผ่านอะไรก็ได้ ก็น่าจะเป็นไปได้ที่มันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรด้วยความตั้งใจของมันเอง หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราให้มัน

ภาคผนวก 606-1: การพูดคุยที่ซับซ้อนกับ SCP-606 ได้มีการพูดคุยเมื่อวันที่ 2/4/20██ เมื่อ ดร. ████████ และ ██████ เสร็จงานของพวกเขาในการทำ ภาษาโทนเสียงพื้นฐานที่กล่าวไว้ รายละเอียดของภาษานี้ถูกแปลงเป็นกระดาษธรรมดาที่มีตัวอักษรเขียนอยู่ แล้วจึงทิ้งไว้ในห้องของ SCP-606 นี้คือส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ครั้งแรกของ SCP-606 ซึ่งเป็นการพูดคุยการจากห้องมอนิเตอร์ด้วยไมโครโฟน SCP-606 ทำได้ดีมากในการเข้าใจการพูดของมนุษย์ปกติธรรมดา และดังนั้นคอมเม้นของดร. ████████ จึงเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสาร #606-1

<เริ่มบทสนทนา>

ดร.████████: คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม?
SCP-606: [ข้าเข้าใจ]
ดร.████████: ทำยังไงคุณถึงรู้วิธีที่จะพูด?
SCP-606: [ข้าฟัง]
ดร.████████: คุณบอกเราได้ไหม ว่าคุณคืออะไร
SCP-606: [ข้าจักคือผู้สอนสั่ง]
ดร.████████: คุณช่วยอธิบายให้มากกว่านี้ได้ไหม?
SCP-606: [ข้าจักคือผู้สอนสั่ง ข้าจักคือผู้ป้อนความรู้ทั้งหลาย ก้าวเท้าเข้ามาในห้องนี้สิ แลข้าจักจุดทางสว่างแห่งความรู้ทั้งมวลให้เจ้า]
ดร.████████: ผมยังไม่หวังที่จะทำอะไรแบบนั้นในตอนนี้ ขอผมถามคำถามอีกสักสองสามคำถามได้ไหม?
SCP-606: [ข้าจักสรรหาคำตอบให้]
ดร.████████: งั้น…คุณอายุเท่าไร?
SCP-606: [ข้าจักมีอายุเท่าที่จำเป็น]
ดร.████████: คุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าคุณต้องการจะสื่ออะไร?
SCP-606: [เสียงเหล่านี้ที่พวกเจ้าจักได้สอนสั่งข้า…นั้นจำกัดนัก ข้าอาจจะจุดทางสว่างให้เจ้าได้โดยตรง]
ดร.████████: คุณ ‘จุดทางสว่าง’ให้ผู้คนยังไง?
SCP-606: [ข้าจักสอนสั่งผู้คนเหล่านั้น]
ดร.████████: คุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยทำให้…นักเรียนของคุณต้องตาย?
SCP-606: [ข้าหาได้เรียกสิ่งนี้ว่าความตายไม่ สิ่งเหล่านี้คือผลของการ…ไม่รู้จักพอ]
ดร.████████: คุณ…สอนอะไร?
SCP-606: [ข้าจักสอนทุกอย่างที่ข้าจักได้ศึกษามา]
ดร.████████: คุณรู้ไหมผมคือใคร?
SCP-606: [เจ้าคือสิ่งที่เรียกตนเองว่ามนุษย์ เหล่าคนรอบข้างเจ้าเรียกเจ้าว่า ‘ด็อกเตอร์’]
ดร.████████: คุณรู้ไหมว่า 'ด็อกเตอร์' คืออะไร ?
SCP-606: [มันคือคำที่ใช้กล่าวถึงเหล่าคนที่จักถูกสอนสั่งแลเป็นคนสั่งสอนเอง ตามแบบสิ่งที่ควรจะเป็นของพวกเจ้า อย่างน้อย]
ดร.████████: คุณสามารถสอนผมผ่านการพูดคุยนี้ได้ไหม?
SCP-606: [ข้าจักปรารถนาที่จะจุดทางสว่างให้เจ้า แลหากเจ้าหาได้สนใจไม่แล้ว เจ้าจักหาได้จำเป็นสำหรับข้าไม่]

<จบบทสนทนา>

ณ จุดนี้ SCP-606 หยุดการสนทนา และไม่ยอมตอบคำถามใดเลยจาก ดร████████ การสัมภาษณ์ที่ตามมา ทำให้เราได้พบข้อมูลเล็กน้อยที่แสดงถึงตัวตนของ SCP-606 หรือสิ่งที่มันรู้

ภาคผนวก 606-2: หลังจากได้อ่านรายงานเกี่ยวกับ 606 ในการทดลอง 606-██-█ ความสงสัยของผมนั้นได้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก นั้นคือการตายของ ‘นักเรียน’ มันไม่ใช่ ผลข้างเคียงหรือมันไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิด ความเป็นไปได้ที่ว่าบางครั้งเป้าหมายที่ไม่ดีของมันจะไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงกับ ‘การสอน’ ของมัน ไม่สามารถถูกตัดออกไปได้ ใช่ ทุกคน พูดว่า มันก็แค่ ‘สอน’ ผู้คน แต่พวกเราก็รู้ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนพวกนั้นลงไปกองแล้วตายไป มันอาจไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่จะสนับสนุนความคิดของเรา แต่เราก็ไม่มีทางที่จะหยุดอะไรบ้าๆนี้ – การวิจัยเพื่อหาอะไรที่มันสามารถหยุดไอ้นี้ได้ควรที่จะได้สิทธิพิเศษก่อนเลยใน เซคชั่น █ ร่วมทั้งการร่วมมือกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ 606 และ การเลื่อนชั้นเป็น Keter ควรได้รับการพิจารณา

– ดร เมเจอร์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License