SCP-605
scp605.jpg
SCP-605 ที่กำลังก่อตัวได้ถูกบันทึกภาพได้จากเรือ [ข้อมูลถูกลบ] ของสถาบัน

วัตถุ# SCP-605

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เป็นไปไม่ได้ที่จะกักเก็บ SCP-605 ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความพยายามทั้งหมดขององกรณ์คือพยายามควบคุมพฤติกรรมของมันและลบตัวตนของมันออกจากการรับรู้ของบุคคลทั่วไป

องกรณ์ได้ส่งทีมติดตามถาวรภายนอกเขตรัศมี 15 กม. จากทางทิศปลอดภัยของ SCP-605, และมียานพาหนะขนาดใหญ่ไร้คนขับที่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ SCP-605 เริ่มจู่โจม

รายละเอียด: SCP-605 เป็นกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ไร้รูปร่าง คล้ายกับการก่อตัวของเมฆระดับสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 180-260 เมตร มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วง "สงบ" ของมันที่ตัวมันจะเกือบมองไม่เห็น กับขณะที่"จู่โจม"จะมีลักษณะคล้ายด้านหน้าของพายุขนาดใหญ่ มันได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าจะเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ โดยไม่ออกจากพื้นที่ บริเวณ รัฐฟลอริด้า, เปอร์โตริโกและเกาะเบอร์มิวดา

ในขณะที่มัน "จู่โจม" SCP-605 จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่โดยจะติดตามเรือและเครื่องบินในอาณาเขตและพยายามที่จะดูดกลืนไว้ในร่างของมัน การ "จู่โจม" จาก SCP-605 ยังทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างผิดปกติของสนามแม่เหล็กท้องถิ่นทำให้เข็มทิศและระบบนำทางอื่นๆ เกิดความผิดปกติหรือรายงานผิดพลาด

เมื่อเรือหรือเครื่องบินนั้นดูดกลืนอย่างสมบูรณ์โดย SCP-605 มันจะดูดกลืนโดยวิธีการที่ไม่เป็นที่เข้าใจในปัจจุบัน ไม่ทิ้งร่องรอย การพยายามทุกวิถีทางเพื่อศึกษากระบวนการนี้ล้มเหลว "การให้อาหาร" ประสบความสำเร็จที่ทำให้ SCP-605 กลับไปอยู่ในสภาวะ"สงบ"เป็นเวลาหลายปีและอาจจะหลายทศวรรษ ในช่วงนี้ไม่มีความผิดปกติที่ตรวจพบได้จากมัน

เนื่องจากความสามารถของ SCP-605 และการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่หายตัวไปของสินทรัพย์,พลเรือนและทหารในอดีตที่ผ่านมา การใช้เครื่องบินไร้คนขับแทนการ "ให้อาหาร" แก่ SCP-605 ได้รับการอนุมัติเพื่อลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุที่รู้จักต่อสาธารณชน

ภาคผนวก 605-01: การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ SCP-605 ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของมวลที่คำนวณจาก SCP-605 โดยสอดคล้องกับระยะเวลาของ SCP-605 ในสภาวะต่างๆ มีการยื่นขออนุมัติสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมและการตอบโต้เท่าที่เป็นไปได้ โดยกำลังรอการอนุมัติจาก O5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License