SCP-600-TH
rating: +11+x

วัตถุ # SCP-600-TH

ระดับ : Euclid (อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็น Keter)

มาตรการจัดเก็บพิเศษ : ให้จัดเก็บ SCP-600-TH แต่ละฉบับไว้ในกระบอกเก็บแบบแปลนพิเศษที่ทำจากวัสดุกันกระแทก,กันความร้อนและความชื้น ส่วนคู่มือการใช้งานนั้นให้เก็บคู่กับพิมพ์เขียวโดยให้ใส่ในกล่องเอกสารพิเศษที่มีวัสดุแบบเดียวกับกระบอกเก็บพิมพ์เขียวและทั้งหมดนั้นจะต้องใส่รหัสระบบดิจิตอลจำนวน 4 หลักในแต่ละกระบอกและกล่องโดยรหัสทั้งหมดจะต้องต่างกันและรหัสจะต้องถูกเปลี่ยนทุกเดือน ให้เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ที่ ดร.แสลงค์อนุมัติและได้รับความไว้วางใจเท่านั้นในการถือรหัสดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล อนุญาตให้นักวิจัยสลาวานอฟและผู้ช่วยนักวิจัยวอร์เรนเข้าถึงแบบแปลนได้ แต่ห้ามนักวิจัยทั้งสองผลิตอาวุธตามแบบแปลนเด็ดขาด

ห้ามนักวิจัยของสถาบันทำการถ่ายสำเนาหรือทำแบบแปลนซ้ำขึ้นมาเด็ดขาดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ตัวอย่างที่เป็นผลผลิตของ SCP-600-TH นั้นให้เก็บไว้ ณ ชั้นใต้ดินในส่วนพิเศษของไซต์-██ เท่านั้น โดยจำกัดให้อาวุธและยานเกราะแต่ละชนิดมีจำนวนหนึ่ง (1) ชิ้นเท่านั้นส่วนสิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นั้นให้สร้างในเขตดินแดนที่จำกัดการเข้าถึงจากสถาบันแล้วเท่านั้น

หากนักวิจัยต้องการจะทดลองตัวอย่าง จะต้องได้รับคำอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ O5 อย่างน้อย 1 คนและดร.แสลงค์ทราบพร้อมกับแจ้งรายละเอียดของการทดลองอย่างละเอียด

หากเป็นอาวุธประเภทสามารถถือได้ ตลอดการทดลองให้นักวิจัยสลาวานอฟควบคุมการทดลอง ส่วนยานเกราะกับยานพาหนะนั้นให้นักวิจัยวอร์เรนควบคุม

หากค้นพบตัวอย่างของ SCP-600-TH เพิ่มเติมให้ทำการแจ้งให้ดร.แสลงค์ให้ทราบทันทีและเก็บกู้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากค้นพบทันที

รายละเอียด: SCP-600-TH คือซีรีย์แบบพิมพ์เขียวทางทหารของฝ่ายนาซีเยอรมันที่คาดว่ามีอีกหลายจำนวนที่สถาบันยังไม่ได้เก็บกู้ ปัจจุบันสถาบันสามารถเก็บกู้ได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น

แบบพิมพ์เขียวทั้งหมดที่สถาบันได้ครอบครองนั้นมีขนาดตั้งแต่ 9x12 นิ้วจนถึง 38x48 นิ้ว โดยแต่ละชิ้นจะมีจำนวนแผ่นพิมพ์เขียวที่ไม่เท่ากัน โดยพิมพ์เขียวแต่ละชิ้นจะมีคู่มือการใช้งานมาคู่กันในทุกชิ้น พิมพ์เขียวทุกแผ่นมีการประทับตราชื่อ "Projekt : Unternehmen Zusammenführen" (English: "Project : Opetation Reunited) คู่กับเลขซีรีย์แบบประทับนูนโดยทุกแผ่นเขียนด้วยภาษาเยอรมัน ตัวพิมพ์เขียวนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ

เมื่อทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆขึ้นตามแบบพิมพ์เขียว ผลลัพท์ที่ได้นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการ "ทำลายล้าง" และมีอนุภาพสูง โดยอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง หากชิ้นส่วนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานภายในนั้นไม่ตรงกับพิมพ์เขียว จะส่งผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้งานไม่ได้ ในบางกรณีสามารถใช้งานได้แต่มักจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เอง เช่น อุปกรณ์ขัดข้องและเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ

ฝ่ายวิศวกรรมของสถาบันระบุว่าพิมพ์เขียวเหล่านี้มีความละเอียดและความซับซ้อนสูงเกินกว่าเทคโนโลยีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสามารถผลิตได้ และอาวุธบางชนิดนั้นไม่สามารถผลิตได้ เนื่องมาจากวัสดุบางชิ้นที่ใช้ในระบุในแบบพิมพ์เขียวนั้นไม่มีอยู่จริงหรือไม่สามารถเป็นไปได้ในหลักวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก: บันทึกการค้นพบ SCP-600-TH

สถาบันได้รับรายงานความผิดปกติครั้งแรก ณ วันที่ 2/5/197█ กองร้อยพิเศษที่-██
ของฝ่าย USSR ถูกซุ่มโจมตีบริเวณเมืองคาร์คีฟจากกลุ่มกบฎ การปะทะกันดำเนินไปเป็นเวลา 37 นาทีโดยฝ่ายกองร้อยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 คนจาก 1█ คน ฝ่ายกบฎเสียชีวิตจำนวน 14 คน บาดเจ็บสาหัส 2 คน (เสียชีวิตในเวลาต่อมา) และได้ถอยเข้าไปในป่าอีกไม่ทราบจำนวน เมื่อฝ่าย USSR เข้าตรวจสอบศพของฝ่ายกบฎได้พบกับอาวุธปีนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ของฝ่ายกบฎที่ผิดปกติเช่น

  • ไรเฟิลจู่โจมที่มีลักษณะคล้ายกับ Sturmgewehr 44 (Stg. 44) ที่มีอัตรายิงต่อนาทีสูงกว่าไรเฟิลแบบเดียวกันและขนาดแม็กกาซีนใหญ่กว่าแบบปกติซึ่งแม็กกาซีนบรรจุกระสุนขนาด .45 ACP จำนวน 150 นัดที่เมื่อยิงออกไป กระสุนเหล่านั้นจะพุ่งไปความเร็ว 885 เมตร/วินาที ซึ่งความเร็วเกือบเทียบเท่ากระสุนขนาด .50 คาลิเบอร์ คาดว่าความผิดปกตินั้นไม่ได้มาจากกระสุน แต่มาจากตัวปืน - จำนวน 2 กระบอก
  • ไรเฟิลแบบคานเลื่อน Mauser Karabiner 98K ที่ลักษณะกระสุนเป็นทรงกลมและรังกระสุนเป็นแบบกระเปาะเท ซึ่งแบบปกติจะเป็นรังกระสุนชนิดใส่ทีละนัด คู่กับกล่องกระสุนแบบกลมที่เมื่อยิงออกไปแล้วกระสุนจะแตกออกเป็นเศษเหล็กจำนวนมากใส่เป้าหมาย - จำนวน 5 กระบอก
  • ปืนพก Walter P38 ที่รังแม็กกาซีนบรรจุวัตถุทรงสี่เหลี่ยมขนาดพอดีกับแม็กกาซีนของปืนพก Walter โดยภายในบรรจุธาตุที่ไม่พบในตารางธาตุปัจจุบัน เมื่อเล็งปืนและกดไกปืน จะทำให้ตำแหน่งที่เล็งนั้นเกิดรอยไหม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรและบริเวณจะเริ่มไหม้ออกไปเรื่อยๆเป็นเวลา 3 วินาที โดยความเสียหายจะขึ้นอยู่กับวัสดุของพื้นผิวที่ถูกยิง โดย 1 แม็กกาซีนสามารถยิงได้ 8 ครั้ง - จำนวน 3 กระบอก
  • ปืนกลเบา Machinepistole 40 (MP 40) ที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ นอกจากกระสุนที่ยิงออกมานั้นมีลักษณะคล้ายกับหัวธนู 6 แฉก เมื่อกระสุนปะทะกับพื้นผิวใดๆ กระสุนจะฝังลงเนื้อของวัสดุนั้นพร้มกับปล่อยแท่งเหล็กขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งหากปะทะกับผิวหนังของมนุษย์การนำกระสุนออกด้วยวิธีปกติโดยไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเหล็กที่พุ่งออกมานั้นยึดกระสุนกับเนื้อภายในของเป้าหมาย ความพยายามในการตัดเหล็กเหล่านั้นใช้เวลานานมากและมักจะทำให้ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตก่อนเสมอเนื่องจากเสียเลือดและทนพิษบาดแผลไม่ไหว
  • [ข้อมูลปกปิด]
  • [ข้อมูลปกปิด]

ในวันที่ █/7/19██ ฝ่าย USSR ได้ทำการเข้าซุ่มโจมตีขบวนขนส่งของฝ่ายกบฎและพบกับ SCP-600-TH จำนวน 11 ฉบับ ในกล่องขนของบนบรรทุกขนส่งโดยบังเอิญ เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่แฝงตัวใน USSR ได้เก็บกู้วัตถุได้เพียง 3 จำนวนเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ถูกสังหารโดยฝ่าย USSR ในระหว่างการขนส่งพิมพ์เขียวที่เหลือ

ฝ่ายสืบสวนไม่พบแบบพิมพ์เขียวที่ตรงกับอาวุธที่ฝ่ายกบฎใช้โจมตีกองร้อยพิเศษของ USSR ก่อนหน้านั้น

ในวันที่ █/█/197█ ฝ่าย USSR ได้ตัดสินใจใช้ เครื่องบิน MiG-27 จำนวน 2 ลำทิ้งระเบิด ณ จุดที่เป็นตำแหน่งของค่ายกลุ่มกบฎ จำนวน 3 ค่าย สถาบันจึงสันนิฐานว่าแบบพิมพ์เขียวของอาวุธดังกล่าวได้ถูกทำลายไปพร้อมกับค่ายแล้ว

ตั้งแต่ปี 19██ สถาบันได้ค้นพบแบบพิมพ์เขียวเพิ่มขึ้นอีกหลายจำนวน ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ บันทึกตัวอย่างของ SCP-600-TH

บันทึกเพิ่มเติมของดร.แสลงค์
จากที่ผมดูความสามารถที่ผิดปกติของผลผลิตแล้ว ผมขอเสนอเรื่องให้เปลี่ยน SCP-600-TH เป็น Keter ทันที

ผมรู้ว่ามันอาจจะดูเกินจริง แต่พวกคุณลองคิดดูนะ

ถ้าประเทศที่บ้าสงครามมันได้แบบแปลนที่เหลือละ ? พวกเรายังไม่รู้ว่าแบบแปลนที่เหลือมันไปอยู่ที่ไหนบ้าง แต่คิดตามผมนะ พวกประเทศบ้าสงคราม มันมีคำว่า "ประเทศ" นำหน้า นั่นหมายความว่ามันมีกำลังคน มันมีแรงงานมันมีทรัพยากรที่จะผลิตอาวุธแบบเดียวกันกับพวกกบฎสู้กับคนของโซเวียดยุคนั้น ผมรู้ว่าตอนนี้โลกเรายังไม่มีอะไรที่มันวุ่นวาย แต่ลองคิดดูนะ ถ้าเกิดกองทัพของพวกอัฟกันมีปืนกลแบบเดียวกันกับที่มันใช้ยิงทหารโซเวียดแต่เปลี่ยนทหารโซเวียดเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ละ? ครั้งนี้ไม่ใช่ 3 กระบอก แต่เป็น 3,000 หรือ 30,000 กระบอกละ? ผมไม่อยากเห็นสังคมมนุษย์ถูกทำลายต่อหน้าหรอกนะ-. ดร.แสลงค์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License