SCP-590
pauldubrovskycom-590.jpg
SCP-590 ตอนที่เข้ามายังสถาบันครั้งแรก

วัตถุ# SCP-590

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-590 ประจำอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยของ SCP แบบทั่วไปในเซคเตอร์-7 ให้ยามหนึ่งคนประจำอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่า SCP-590 จะไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ SCP-590 จะได้โทรทัศน์ไว้ดูหนึ่งเครื่องซึ่งจะฉายแต่รายการเด็กเท่านั้น ห้ามมิให้ SCP-590 ออกไปจากเซคเตอร์-7 โดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ วัตถุจะได้รับอาหารเป็นโปรตีนเหลวผสมวิตามินซึ่งทำไว้ให้ SCP-590 ใครก็ตามที่พยายามให้ SCP-590 กินอะไรอื่นจะถูกลดขั้น ห้ามข้องแวะกับ SCP-590 โดยไม่มีคำอนุมัติอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: SCP-590 จะไม่ได้รับการตั้งชื่ออื่นใดนอกจาก ห้าเก้าศูนย์ เขาเป็นเครื่องมือให้ใช้ ไม่ใช่เพื่อน พี่น้อง หรือลูกของใคร ถ้าพบว่าใครมีความผูกพันธ์กับ SCP จะถูกย้ายไปทำหน้าที่ที่ต้องพบปะผู้คนน้อยกว่านี้

รายละเอียด: SCP-590 มีลักษณะเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ 16 ปี ข้อดีเพียงอย่างเดียวที่เขาได้รับจากพลังของเขาก็ดูเหมือนจะเป็นความอายุยืนนั่นเอง เพราะเขาไม่ได้อายุมากขึ้นเลยตั้งแต่มาที่สถาบัน

แม้ว่าจะมีลักษณะเหมือนวัยรุ่นธรรมดาทุกประการ แต่เมื่อ SCP-590 สัมผัสมนุษย์คนอื่น เขาก็จะรักษาโรคและอาการบาดเจ็บทั้งทางกายและจิตที่เป็นอยู่ให้ ผลข้างเคียงแปลกๆนั้นก็คือ SCP-590 จะได้รับอาการบาดเจ็บนั่นไว้เอง โดยรู้สึกถึงความเจ็บปวดทั้งหมดและผลตกค้างด้วย

ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจน เมื่อเขารักษาอาการบาดเจ็บทางกายภาพ SCP-590 ก็จะไม่ใช่แค่รู้สึกถึงความเจ็บของแผลนั้นเท่านั้น แต่จะเกิดในบริเวณเดียวกับผู้ที่รับการรักษาด้วย เมื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ร่าของเขาก็จะเกิดเนื้องอกขึ้นมาตามที่ต่างๆ ปกติแล้วจะเป็นบริเวณแขนหรือขา การเยียวยาสภาพจิตนั้นจะเกิดการส่งผ่านโดยตรง ทำให้ SCP-590 มีอาการทางจิตใดๆที่เขากำลังรักษา อาการบาดเจ็บที่เขาได้รับจากการใช้ความสามารถนั้นจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ

SCP-590 ไม่สามารถรักษาความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการบงการจิตได้ ซึ่งรวมถึงผลของ SCP ที่เปลี่ยนแปลงจิตใจได้บางชนิด

ในปี████, SCP-590 กลายเป็นคนทุพลภาพและไม่สามารถออกไปจากห้องของตนได้เพราะอาการบาดเจ็บที่สะสมไว้ ในปี████, SCP-590 อยู่ได้ด้วยระบบยังชีพและไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ด้วยซ้ำ หลังจากนั้นไม่นานนัก เขาก็ได้รับ SCP-500 หนึ่งเม็ด ซึ่งทำให้เขาหายเป็นปกติ

ด้วยคำแนะนำของดร.ไบรท์ SCP-590 ถูกใช้รักษาผู้มีอาการปัญญาอ่อนจำนวนหนึ่งทันที การกระทำนี้ทำให้สภาพจิตของ SCP-590 อยู่ในระดับเดียวกับเด็กอายุสามปีเป็นการถาวรและเป็นคนหัวอ่อนมาก

ในขณะนี้ SCP-590 ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อ ใช้กับบุคลากรระดับนักวิจัยขึ้นไปเท่านั้น คำร้องเพื่อการวิจัยทั้งหมดให้ยื่นกับดร.████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License