SCP-587-JP

วัตถุ#: SCP-587-JP

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ปัจจุบันพื้นที่ที่ถูกระบุว่าพบ SCP-587-JP ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ 8111 และได้ทำการปิดกั้นและดัดแปลงข้อมูลในนามของพื้นที่ส่วนตัว ชาวเกาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 8111 ได้รับยาดัดแปลงความทรงจำระดับ B แต่ละคนได้รับความจำตามเหมาะสมและถูกย้ายออกนอกพื้นที่ที่ระบุเรียบร้อยแล้ว การติดตามและเฝ้าระวังชาวเกาะได้ถูกยกเลิกแล้ว

ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 คนประจำการในพื้นที่ 8111 หากพบการเกิดของ SCP-587-JP ในพื้นที่ให้ทำการตรวจสอบและบันทึกอย่างง่ายตามคู่มือจากนั้นแล้วให้ทำการกำจัด SCP-587-JP ด้วยการเผา

รายละเอียด: SCP-587-JP คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างผิดปกติบนเกาะ██นอกชายฝั่ง[ข้อมูลปกปิด] สิ่งที่พบเป็นร่างของผู้ชายหรือไม่ก็ผู้หญิงที่ไม่ปรากฏที่มาซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นในสภาพเปลือยเปล่า สามารถพบ SCP-587-JP บนเกาะปีได้ละครั้งอย่างไม่ระบุเวลาชัดเจน แต่การพบเห็นหรือบันทึกในช่วงเวลาที่ SCP-587-JP ปรากฏออกมายังไม่สามารถทำได้สำเร็จจนถึงปัจจุบัน

SCP-587-JP ที่ได้รับการยืนยันว่าปรากฎขึ้นจนถึงปัจจุบันคือ██ร่าง แต่การเทียบลักษณะร่างทั้งหมดนั้นไม่ตรงกับรายชื่อผู้หายสาบสูญ SCP-587-JP ได้รับการยืนยันว่าสามารถปรากฎในเวลาเดียวกันได้ตั้งแต่ 1-3 ร่าง แต่กรณีที่มีหลายร่างปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกัน พวกมันจะมีลักษณะที่ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน

SCP-587-JP มีระบบร่างกายเหมือนมนุษย์ทั่วไปโดยไม่มีความผิดปกติใดๆ แต่ก็จะมีร่องรอยของการฆาตกรรมอย่างชัดเจน ร่องรอยของสาเหตุการตายที่ค้นพบจนถึงตอนนี้คือการแทง การทุบตี การรัดคอด้วยอาวุธที่มีลักษณะคล้ายเชือก การชน การฟัน และการจมน้ำโดยการจับคอด้วยมือเปล่า แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานทางกายภาพที่นำไปสู่การระบุวัสดุและประเภทของอาวุธหรือการดำรงอยู่ของคนร้าย รอยนิ้วมือที่เก็บมาจากรอยบนศีรษะของศพที่จมน้ำด้วยการจับคอด้วยมือเปล่านั้นเหมือนกับลายนิ้วมือของศพ แต่มีหลักฐานการต่อต้านที่แขนทั้งสองข้างของร่างกายความเป็นไปได้ที่จะเป็นการฆ่าตัวตายจึงถูกปัดตก

เชื่อกันว่า SCP-587-JP ได้แสดงคุณสมบัติที่ผิดปกติของมันตั้งแต่ปี19██จากประจักษ์พยานจำนวนมากในการสอบสวนกรณีศึกษาภายนอก-587 ซึ่งเป็นสาเหตุของการค้นพบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดความผิดปกติ

บันทึกเพิ่มเติม: ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีศึกษาภายนอก-587ที่แนบมากับรายงานนี้ฉบับแรก โปรดระลึกไว้เสมอว่าข้อมูลต่อไปนี้ถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นบันทึกที่เป็นทางการ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License