SCP-585
Sharpener.jpg
SCP-585-1-4

วัตถุ# SCP-585

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-585-2 ถึง 4 ต้องถูกเก็บไว้ในที่เก็บวัตถุอันตรายทั่วไปในศูนย์-19 ดินสอที่ใช้ SCP-585 เหลานั้นอันตรายอย่างมาก และควรทำให้กลับเป็นสภาพเดิมเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ หลังจากเหตุการณ์ 585-1 ไม่ควรใช้มันเหลาดินสอเกิน 50 รอบการหมุน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก O5

SCP-585-a ถูกเก็บไว้ในขวดแก้วสุญญากาศ และเก็บไว้ในตู้นิรภัย ██ ต้องได้รับคำอนุญาตพิเศษจาก ดร.████ หรือบุคลากรอาวุโสคนใดก็ได้เพื่อทำการทดสอบกับ SCP-585-a

รายละเอียด: SCP-585-2 ถึง 4 เป็นที่เหลาดินสอสองรูขนาดเล็กทำจากพลาสติกสีสดใส มีคำว่า “เดอะแฟคทอรี” พิมพ์ไว้ข้างใต้ ดินสอใดก็ตามที่ใส่เข้าไปในรูเล็กของ SCP-585 และหมุนไปตามเข็มนาฬิกาจะแหลมคมขึ้น เหมือนกับที่เหลาดินสอทั่วไป อย่างไรก็ดีเมื่อรอบหมุนเพิ่มขึ้น “ความแหลมคม” ของหัวดินสอก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัดแน่ชัด ดินสอใดก็ตามที่เหลาโดยรูเล็ก เมื่อนำไปใส่รูใหญ่และหมุนทวนเข็มนาฬิกานั้นจะ “ลดความแหลมคม” โดยทุกรอบการหมุนจะมีผลเท่ากับการหมุนด้วยรูเหล็ก (มีเพียงความแหลมคมเท่านั้นที่เปลี่ยนไป มวลที่สูญเสียไปจากการเหลาไม่กลับคืนมา) หัวดินสอนั้นสามารถหักออกได้ แต่ความแหลมคมและความอันตรายของมันยังอยู่

การทดสอบเบื้องต้นกับดินสอที่ไม่เคยใช้มาก่อน แสดงให้เห็นว่าดินสอทั่วไปถึงความแหลมคมระดับปกติที่ๆเหลาดินสอธรรมดาทำได้หลังหมุนไป 20 รอบ จากตรงนี้ไป SCP-585 จะเหลาเอามวลออกน้อยลงไปเท่าตัวในทุกๆรอบการหมุน เมื่อหมุนได้ 30 รอบ ดินสอที่ปล่อยจากความสูง 1 เมตร แทงฝังลงไป 10 เซนติเมตรในแท่งเหล็ก

SCP-585 ใช้งานได้ดีที่สุดกับไม้ทรงกระบอกบางๆที่มีแกนกลางเป็นถ่านดำ แต่มันก็ใช้งานได้กับวัสดุอื่นที่สามารถเหลาได้ง่ายเช่นกัน อย่างเช่น พลาสติกหรือกระดาษที่มีแกนกลางเป็นถ่านดำ หรือกับแท่งถ่านดำก็ดี ไม้หรือพลาสติกเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ หรือวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถใช้กับที่เหลาดินสอทั่วไปได้

SCP-585-1 ถึง 4 ค้นพบที่โรงเรียนประถมใน ████ หลักจาก [ข้อมูลถูกลบ]

เหตุการณ์ 585-1: เลือกดินสอ HB ธรรมดา ไม่เคยใช้มาก่อน นำมาใช้ทดสอบ SCP-585-1 ดินสออันนั้นให้เรียกว่า SCP-585-a
- หลังหมุนไปตามเข็มนาฬิกาด้วยรูเล็กได้ 20 รอบ นำ SCP-585-a มาใช้กับกระดาษแผ่นหนึ่ง ใช้งานได้เหมือนกับดินสอทั่วไป
- หลังหมุนไปได้ 30 รอบ SCP-585-a สามารถแทงทะลุเหล็ก กระดาษแผ่นหนึ่งถูกผ่าครึ่งด้วยปลายดินสอ
- หลังหมุนไปได้ 40 รอบ นำ SCP-585-a ไปผูกกับเชือก และปล่อยจากความสูง 1เมตรลงบนหินดาน สามารถทะลุได้ 0.5 เมตร
- หลังหมุนไปได้ 50 รอบ ได้ทำการทดสอบแบบเดิม SCP-585-a สามารถทะลุหินดานได้ถึง 5เมตร
- หลังหมุนไปได้ 60 รอบ SCP-585-a สามารถทะลุหินดานได้ถึง 50 เมตร

การทดสอบดำเนินต่อไปจนหมุนได้ 100 รอบ ปลายของ SCP-585-a แผ่ความร้อนออกมาอย่างสูง เป็นผลให้ส่วนที่เป็นไม้ของมันติดไฟ การทดสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นถ่านดำ [ข้อมูลถูกลบ] เห็นพ้องต้องกันว่าตัววัตถุนั้นอันตรายเกินกว่าจะเก็บไว้ และอาจมีการสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาได้โดยง่าย SCP-585-a ถูกใส่เข้าไปในรูใหญ่ของ SCP-585-1 ความร้อนที่สูงมากทำให้ SCP-585-1 ละลาย ได้ใส่ SCP-585-a ไว้ในขวดแก้วสุญญากาศเพื่อการเก็บรักษา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License