SCP-584

วัตถุ# SCP-584

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ภาชนะที่เก็บตัวอย่างของ SCP-584 จะถูกเก็บเอาไว้ในห้องเย็นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในการจัดการกับพื้นที่ๆ ปนเปื้อนสารเคมีทางชีวภาพในระดับอันตรายร้ายแรง การเข้าถึง SCP-584 ได้ถูกจำกัด ให้เข้าได้เฉพาะบุคลากรระดับ 2 ที่มีหน้าที่เข้าไปเก็บกวาด และต้องได้รับการอนุญาตจากบุคลากรระดับ 3 ก่อนเท่านั้น

ในกรณีที่เกิดการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจกับ SCP-584 บุคลากรนั้นจะต้องถูกกักกันโดยทันทีที่ได้รับเชื้อ และจะถูกส่งไปยังสถานบำบัดอย่างไม่เต็มใจนัก ถ้าหากว่าไม่มีการแสดงอาการใด ๆ ของอวัยวะที่ได้รับเชื้อภายในเวลา 12 สัปดาห์ และผลการตรวจสอบเนื้อเยื่อเป็นลบติดต่อกันไปอีก 6-12 สัปดาห์ ก็จะทำการลดขั้นตอนการกักกันลงให้อยู่ระดับปกติพร้อมกับเริ่มขั้นตอนการทำความสะอาดต่อไป

แต่สำหรับผู้ติดเชื้อ SCP-584 ที่มีผลการตรวจสอบเป็นบวก หรือมีการแสดงอาการของโรคดังกล่าวจะถูกยุติขั้นตอนทันที

รายละเอียด: SCP-584 เป็นเชื้อไวรัสที่มีโอกาสติดเชื้อได้สูง หากติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดสภาวะการงอกของอวัยวะที่ผิดลักษณะตามมือ เท้า แขน ขา และที่อื่น ๆ เกินออกมามากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างที่เรียบง่ายคล้ายกับงูสวัด
SCP-584 สามารถแพร่กระจายคนสู่คนได้โดนตรง เช่นการสัมผัส การหายใจ การใช้ของร่วมกัน และติดต่อผ่านทางของเหลวในร่างกาย นอกจากนั้นแล้วการติดเชื่อในหญิงตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่ทารกในครรภ์จะได้รับเชื้อไปด้วย ส่งผลให้เด็กที่เกิดออกมามีความผิดปกติทางร่างกาย

SCP-584 โดยปกติแล้วจะไม่มีการปรากฏบนผิวหนังของผู้ติดเชื้อ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้กำจัดมันไปก่อน ยกเว้นในกรณีที่เกิดการระบาดของเชื่อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นบางช่วงเวลา ประมาณว่า 80% ขึ้นไปของผู้ติดเชื่อส่วนใหญ่เป็นพาหะ ทำให้อัตราการเกิดสภาวะจริง ๆ มีน้อย ไม่อาจคาดการได้ (เป็นไปได้ว่าอัตราของผู้ติดเชื้อที่เป็นพาหะนั้นมีมากในประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ที่เป็นต้นกำเนิดของเชื้อไวรัส) SCP-584 เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดกับคนเท่านั้น

ในการระบาดของ SCP-584 โดยปกติเมื่อได้รับเชื้อแล้วจะเริ่มปรากฏแผลที่เป็นตุ่มเล็ก ๆ (น้อยกว่า 2 ซม.) ไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ มักจะเกิดตามแขนขามากที่สุด แต่ก็มีบ่อยครั้งที่โรคนี้มีลักษณะคล้ายหูดหรือไฝ ถ้าหากไม่ทำการเอาออก รอยดังกล่าวก็จะโตขึ้นเป็นรยางค์ที่ยื่นออกจากร่างกาย หลายครั้งที่ส่วนที่ยื่นออกมาเมื่อถึงระดับที่ “เหมาะสม” แล้วก็จะเกิดเป็นมือหรือเท้ายื่นออกมาอีกทีนึง เช่น เท้าก็จะมีนิ้วเท้างอกเกินออกมา มีมืองอกออกมาอยู่ตรงแขน หรือมีมืองอกออกมาตรงปลายนิ้ว แถมยังสามารถทำงานได้เหมือนมือเท้าตามปกติ การระบาดที่รุนแรงอาจจะทำให้เกิดแผลที่ผิดรูปร่างยังส่วนอื่น ๆ ตามร่างกายได้ เช่นที่ศีรษะ ลำตัว และเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คนที่ติดเชื้อ

เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความผิดปกติจาก SCP-584 ที่มีการแสดงให้เห็นว่าสามารถงอกมาทดแทนแขนขาที่ขาดจากอุบัติเหตุหรือคนที่พิการแต่กำเนิดได้ โดย SCP-584 จะทำการงอกเป็นอวัยวะที่ขาดไปมาแทนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นที่เชื่อกันว่าการทำงานของ SCP-584 นี้เป็นกระบวนการทางชีวภาพในการฟื้นฟูอวัยวะ ซึ่งปกติแล้วกระบวนการนี้จะหยุดการก่อตัวหลังจากเป็นตัวอ่อนในครรภ์ ยังไงก็ตามผลของ SCP-584 ดูเหมือนจะถูกจำกัดอยู่แค่อวัยวะภายนอกบางส่วนเท่านั้น

การรักษาอาการติดเชื้อให้หาย และการหยุดการแพร่ระบาดของ SCP-584 มีข้อจำกัด และในปัจจุบันเองนั้นก็ยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดีเท่าที่ควร อย่างน้อยการรักษาด้วยการใช้ยาเสพติดที่ได้ถูกค้นพบก็แค่ช่วยให้หยุดการพัฒนาของ SCP-584 ไปสู่ระดับการพัฒนาขั้นสูงเท่านั้น แต่มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากนัก ส่วนการผ่าตัดแผลที่เกิดจาก SCP-584 จะมีผลให้ไม่เกิดการงอกได้ในระยะยาว ถ้าใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยยา สุดท้ายนี้ในการติดเชื้อกับเด็กทารกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ก็จะมีผลทำให้เกิดอวัยวะส่วนเกินขึ้นมาเช่น การเกิด โพลีมีเลีย หรือ ลักษณะนิ้วเกิน และแฝดกาฝากก็เป็นได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License