SCP-575
im14.jpg
สถานที่ที่ค้นพบตัวอย่างของ SCP-575 ซึ่งขณะนี้ถูกกักกันแล้ว

วัตถุ# SCP-575

ระดับวัตถุ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-575 ทั้งหมดนั้นจะต้องทำการโดดเดี่ยวและกักกันตามมาตรการ AL-9O77 ในทันที (ดูในคู่มือ การใช้แสงระดับสูงและกลยุทธการกักกันฉุกเฉิน) แล้วขนย้ายไปยังพื้นที่กักกันที่ควบคุมแล้ว หากตัวอย่างของSCP-575มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่กักกันได้อย่างปลอดภัย ก็ให้ใช้มาตรการ AL-9O77-B เพื่อแบ่งและแยกSCP-575ให้เป็นตัวอย่างที่เล็กลง

ยูนิตกักกันนั้นให้สร้างจากห้องเก็บอากาศสองห้องโดยแต่ละห้องจะถูกปิดด้วยแอร์ล็อก ห้องชั้นนอก หรือห้องกักกัน A นั้นจะต้องเปิดไฟสว่างไว้ตลอดเวลาโดยมีเครื่องปั่นไฟอย่างน้อยสองเครื่องเตรียมพร้อมเอาไว้ ไฟที่ติดตั้งไว้นั้นต้องทำการตรวจสภาพทุกสัปดาห์ และเมื่อเกิดไฟดับในห้องกักกัน A ก็ต้องทำการปิดกั้นพื้นที่ทันทีจนกว่าจะทำให้ทุกส่วนสว่างได้อีกครั้ง

ห้องชั้นใน หรือห้องกักกัน B จะฉาบแคลเซียมบริสุทธิ์ไว้ทั้งด้านในและด้านนอก บุคคลที่จะเข้าไปในห้องกักกัน B จะต้องสวมเสื้อผ่าติดไฟ LED กับพาสปอตไลท์แบบพกพาเข้าไปด้วยเผื่อในกรณีฉุกเฉิน การปฏิสัมพันธ์กับ SCP-575 นั้นให้จำกัดไว้เพียงการเก็บตัวอย่างและสังเกตการเท่านั้น ตัวอย่างที่เก็บมาจาก SCP-575 นั้นต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับต้นตอของมัน และพื้นที่ทดลองจะต้องโรยแคลเซียมกับเตรียมมาตรการฉายแสงฉุกเฉินเหมือนกับที่ระบุไว้ข้างต้น

พลเรือนทุกคนที่เสียชีวิตเพราะ SCP-575 นั้นให้กลบเกลื่อนว่าเป็นการกระทำของสัตว์ป่า หรือสัตว์กินซากในกรณีของผู้ที่เสียชีวิตอยู่แล้ว หากมีการสืบสวนที่ลึกกว่าเดิม ก็ให้โทษว่าเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องหรือลัทธิบูชาซาตาน และข้อมูลนอกเหนือจากนั้นจะถูกปิดบังไว้ด้วยว่า"อยู่ระหว่างการสอบสวน"

ลักษณะ: SCP-57 5นั้นดูเหมือนเป็นสสารที่ยังไม่รู้จัก ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนสีดำซึ่งมีรูปร่างและโครงสร้างที่ไม่แน่นอน การสังเกตการ SCP-575 นั้นทำได้ยากเพราะมันจะกระจายตัวไปทันทีที่โดนแสง1 จากการทดลองในตอนนี้ยังไม่อาจระบุได้ว่า SCP-575 เป็นอินทรีย์วัตถุหรืออนินทรีย์วัตถุ แม้ว่าจะไม่มีระบบประสาทหรือส่วนประกอบทางอินทรีย์ที่มองเห็นได้ SCP-575 ก็แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจิตสำนึกที่ตื่นตัว

SCP-575 นั้นเริ่มแรกจะปรากฏตัวในที่มืดสนิท สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นยังไม่ทราบ แต่จากการทดลองได้ทำให้เห็นว่ามวลที่แปรปรวนของ SCP-575 นั้นก่อตัวขึ้นเมื่อ[ ข้อมูลปกปิด ]เป็นตัวแปรคู่กับระยะเวลา SCP-575 นั้น"ลอยตัว"ได้ และสามารถปรับความหนาแน่นของตัวมันได้ ทำให้สามารถ"ลอดผ่าน"ช่องเล็กๆได้ SCP-575 นั้นชอบที่มืดมากๆและโดดเดี่ยว ซึ่งมันจะปักหลักอยู่หลังการก่อตัวจนกระทั่งมวลของมันถึงจุดวิกฤติที่[ ข้อมูลปกปิด ]

SCP-575 นั้นเติบโตโดยการดูดกลืนมวลสารชีวภาพ SCP-575 จะ"โจมตี"สิ่งมีชีวิตโดยทำให้ส่วนหนึ่งของตัวมันแข็งตัวแล้วใช้"อวัยวะ"นี้ทุบ เฉือน และบดเหยื่อ ในขณะนี้ยังไม่อาจเข้าใจการตามรอยและเลือกเหยื่อของ SCP-575 ได้ เมื่อทำให้เหยื่อขยับตัวไม่ได้แล้ว SCP-575 ก็จะใช้กำลังฉีกกระชากและบดเนื้อเยื่อของเหยื่อในก้อนมวลหลักของมันจนกระทั่ง"ดูดกลืน"เข้าไป แต่ SCP-575 นั้นไม่อาจทำอะไรกับวัตถุที่มีแคลเซียมอยู่มากได้ และการระบุ"พื้นที่รัง"ของ SCP-575 ก็สามารถทำได้จากกระดูก ฟัน และผงแคลเซียมจำนวนมากที่อยู่รอบๆ

SCP-575 นั้นสามารถปรากฏตัวในพื้นที่มืดสนิทที่ใดก็ได้ ดูเหมือนว่ามันจะเป็นรูปแบบของ"การก่อตัวอย่างฉับพลัน"และอาจก่อตัวในที่มืดที่เหมาะสมใดๆก็ได้หลังจาก[ ข้อมูลปกปิด ] SCP-575 นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในบ้านของนาย█████ ███ และครอบครัว ซึ่งในตอนที่พบครั้งแรกนั้น SCP-575 ได้"กิน"ทุกคนในบ้านไปแล้ว และมีเพื่อนบ้านที่"ถูกกิน"ไปบางส่วนด้วยหนึ่งคน คือ█████ ████████ อายุ █ปี นับจากที่พบครั้งแรกนี้ ก็มีการพบตัวอย่างของ SCP-575 อีก ███ กรณี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในบ้านพักอาศัยหรืออาคารใหญ่ๆ อย่างโรงงานหรือโรงเรียน ต้นเหตุที่ทำให้เกิดแนวโน้มนี้ยังไม่ทราบ แต่ก็มีสมมุติฐานว่าพฤติกรรมในอาคารของมนุษย์นั้นทำให้เป็น"พื้นที่รัง"ที่เหมาะสมกว่า หรือไม่ก็ SCP-575 นั้นจำเป็นต้องมีมนุษย์อยู่ใกล้ๆ ทฤษฏีทั้งสองนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License