SCP-5665

หมายเลข #: SCP-5665

ระดับวัตถุ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: การกักกันตัวอย่าง SCP-5665 นั้นไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากแนวโน้มที่มันจะเกิดการปะทุอย่างฉับพลัน ดังนั้น การพยายามกักกันจึงมุ่งไปที่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความผิดปกติ และป้องกันไม่ให้สาธารณชนค้นพบ

ลักษณะ: SCP-5665 เป็นวัวนมชนิดที่มีความผิดปกติสามารถผลิตแก๊สมีเทนปริมาณมากในระบบย่อยอาหารของมันได้โดยไม่ทราบที่มา ทั้งนี้มันสามารถปล่อยแก๊สดังกล่าวออกมาทางทวารหนักและทำให้ติดไฟได้ โดยคาดว่าใช้อวัยวะที่ยังระบุไม่ได้ในระบบย่อยอาหารส่วนล่างจุดไฟ SCP-5665 นั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนวัวที่ไม่มีความผิดปกติ แต่จากการสังเกตนั้นพบว่าพวกมันมักใช้การปะทุของผายลมที่ผิดปกตินี้ในการขับเคลื่อนตัวเอง แม้ว่า SCP-5665 จะถูกความร้อนและแรงกดระดับสูง ก็ดูเหมือนว่าการเคลื่อนที่ด้วยวิธีนี้จะไม่มีผลทางกายภาพกับมันเลย1

โดยทั่วไปแล้ว SCP-5665 จะอยู่กันเป็นฝูงตั้งแต่ห้าถึงสิบตัว และสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเดียวกับปศุสัตว์โดยทั่วไป ผลการวิเคราะห์เนื้อเยื่อที่รวมมาจากตัวอย่างที่เสียชีวิตแล้วนั้นเปิดเผยว่าตัวอย่างเพศเมียสามารถผลิตน้ำนมซึ่งไม่มีความผิดปกติได้ พวกมันยังต้องการอาหารและน้ำในปริมาณเดียวกับปศุสัตว์ปกติ

การพยายามกักกันหรือตั้งใจจำกัดการเคลื่อนไหวของ SCP-5665 นั้นจะทำให้เกิดการปะทุอย่างฉับพลันทั้งหมด2 ซึ่งมักจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หรือหากว่ามีตัวอื่นอยู่ใกล้กันแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ดังนั้นการสังเกตการณ์หรือวิเคราะห์ตัวอย่าง SCP-5665 อย่างละเอียดในระดับเล็กจึงนับว่าเป็นไปไม่ได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม 5665.001: เหตุการณ์ 2020-05-26
เวลา 0946 SCP-5665 ได้จับกลุ่มกันเป็นฝูงขนาดใหญ่จำนวนประมาณสี่สิบตัวในทุ่งที่คอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ พวกที่มารวมกันนี้ได้พยายามยึดกันเองด้วยขาและหาง ก่อนจะเริ่มทำการผายลมครั้งใหญ่ออกมาโดยพร้อมกัน มันขับดันทั้งหมดขึ้นไปด้วยอัตราเร่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับความเร็วที่สูงกว่าความเร็วหลุดพ้นของโลก

เชื่อกันว่ากลุ่มของ SCP-5665 นั้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะทำให้มันไปถึงดวงจันทร์ในวันที่ 2020-06-02

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License