SCP-565
565.jpg

ภาพถ่ายของ SCP-565 ที่กำลังถูกย่อยสลายตามธรรมชาติ

วัตถุ# SCP-565

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-565 จะต้องถูกกักกันภายในแทงค์กักกันจำพวกสิ่งของผิดปกติใต้น้ำที่สามโดยแทงค์นั้นจะอยู่ชั้น 4B ในไซต์-77 โดยจะต้องให้อาหารสองครั้งต่อวันและจะต้องได้รับการตรวจสอบทางจิตเพื่อหาความผิดปกติและการถดถอยของสภาพจิตของวัตถุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตนั้นจะสามารถเข้าชมการ SCP-565 ในระหว่างการทดลองได้หากได้รับอนุญาตจากดร.ชเคฟเฟอร์แล้วเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-565 คือหัวมนุษย์ที่ขาดออกของมนุษย์เพศชายซึ่งที่มีการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมที่จำลองมาจากสัตว์สายพันธุ์ carpilius convexus ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของปูแนวปะการัง โดยเทคนิกการเคลื่อนที่นั้นวัตถุจะใช้ “ขา” ที่มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์โดยจะยื่นออกมาโดยมีส่วนประกอบของเนื้อสมองและจะยืดออกมาจากบริเวณแผลบนหลังกระโหลดของวัตถุ ซึ่งขาเหล่านี้ วัตถุจะใช้ในการเดินไปในส่วนพื้นทะเลเหมือนกับปูทั่วไป แต่ทว่าขาเหล่านั้นมักจะใช้ในกรณีอื่นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นใช้ในการล่าปลาหมึกหรือแมงกะพรุน

ปัจจุบัน สถาบันนั้นไม่สามารถอธิบายใดๆเพิ่มเติมได้ว่าวัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่และมีชีวิตได้อย่างไร เนื่องจากเนื้อเยื่อสมองของวัตถุนั้นเสียหายอย่างหนัก ในทางกลับกัน วัตถุนั้นสวามารถสร้างเนื่อเยื่อได้ออกมาอย่างต่อเนื่อง. สถาบันได้ทำการทดลองอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยผู้ใดที่ต้องการทำการศึกษาหรือมีข้อสมมุติฐานใดๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวัตถุ ให้แจ้งกับดร.ชเคฟเฟอร์ โดยตรงเพื่อทำการนัดแนะและตรวจสอบประวัติต่อไป

SCP-565 นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในเรือลากปลา “แซตเทอร์เดย์ไชลล์” (Saturday’s Child) ในบริเวณอ่าว [ข้อมูลถูกลบ] โดยมีกัปตัน ██████████ซึ่งเป็นผู้ที่แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันที่แฝงตัวนั้นว่า SCP-565 นั้นถูกพบเห็นบ่อยครั้งโดยชาวประมงท้องถิ่น ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งในแถบแนวปะการังที่เป็นที่อยู่อาศัยของปู ซึ่งวิดีโอที่สถาบันได้รับนั้น พบว่าวัตถุกำลังกินปลาการ์ตูน (สามารถค้นเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร 565-a)

SCP-565 นั้นมีลักษณะที่ปกติและไม่ทนต่อความเสียหายทั่วไปของธรรมชาติ ซึ่งสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นคือวัตถุไม่ทนต่อสภาพของน้ำ ส่วนหัวนั้นยังคงมีการย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในสภาพที่ถูกย่อยสลายอย่างรุนแรงคือ [ข้อมูลปกปิด]

ภาคผนวก 565-1 จากการตรวจสอบทางนิติเวชนั้นพบว่า DNA และรอยฟันของวัตถุนั้นตรงกับ DNA ของนาย เอ็ดวาร์ดเบลลแทรม ที่เสียชีวิตวันที่ 21/8/██ ซึ่งประมาณสองปีก่อนที่จะมีการพบเห็นวัตถุนั้น นายเอ็ดวาร์ดถูกฆาตกรรมเสียชีวิตโดยนางรีเบ็คการ์ ภรรยาของนายเอ็ดวาร์ด โดยใช้พิษ และของแข็งกระทบบริเวณศีรษะ ซึ่งจากคำให้การและสำนวนสอบสวนนั้นพบว่าตรงกับลักษณะทางกายภาพของ SCP-565 ทุกประการ ดร.ชเคฟเฟอร์ได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบสภาพศพของนายเอ็กวาร์ดทันที

ภาคผนวกที่ 565-2 จากกการตรวจสอบสภาพศพของนายเอ็ดวาร์ดเบลแทรมนั้น พบว่า สภาพศพนั้นส่วนหัวได้หายไป จากการตรวจสอบรอยแผลนั้นพบว่ามีรอยของการตัดออกตั้งแต่บริเวณหัวไหล่นั้นและคาดว่ามิได้มีการตัดโดยตรงแต่ใช้การ “ฉีก” ออกแทน จากการตรวจสอบรูปภาพงานศพของนายเบลแทรมนั้นพบว่าระหว่างฝังศพนั้น หัวของนายเบลแทรมยังคงอยู่กับตัวและหลุมศพของนายเบลแทรมนั้นไม่พบร่องรอยของการขุดหรือรบกวนใดๆ สถาบันได้ทำการใช้มาตรการ “หลุมศพลวง” เพื่อนำศพของนายเบลแทรมมาศึกษาอย่างละเอียดต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License