SCP-548
scp-548.jpg

SCP-548

วัตถุ #: SCP-548

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้กักกัน SCP-582 ใน “สวนขวดแก้ว” (Terrarium) ขนาด 50x50 เซนติเมตร ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 24 องศาเซลเซียส แก้วของขวดนั้นจะต้องถูกผสมด้วยแก้วบอโรซิลิเกตที่ทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลัน และตรวจสอบว่าวัสดุภายในนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนสภาพเมื่ออุณหภูมิโดยรอบขวดเปลี่ยนไปมากกว่าหรือต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ SCP-548 พยายามทำลายผนังขวด ให้ฉีดสารไฮโดรเจนเหลวจำนวน 500 มิลลิลิตรให้ท่วมทั้งขวด และทำการย้ายวัตถุไปที่ตู้กักกันที่เสริมด้วยเหล็กชั่วคราว โดยตัวอย่างจะได้รับหนูขนาดเล็ก 1 ตัวเป็นอาหารทุกๆ 4 วัน

ไม่ควรสัมผัสโดยตรงยกเว้นสำหรับการทดลองเท่านั้น การดูแลวัตถุนั้นจะต้องใช้ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับแมงมุมทาแรนทูล่าในระดับหนึ่ง และต้องสวมถุงมือเสมอ หากในระหว่างการทดลอง วัตถุแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ให้ยุติการทดลองทันที หากบุคลากรคนใดถูกกัด ให้เข้ารับการรักษาอาการอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติและแผลที่ถูกความเย็นกัดทันที หากอาการมีความรุนแรง ให้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายด้วยของเหลวร้อนควบคู่ไปกับการรักษาข้างต้น

รายละเอียด:เป็นแมงมุมทาเเรนทูล่าโคบอลต์เพศเมีย (Haplopelma Lividum) ขนาด 7.3 เซนติเมตร โดยมีความผิดปกติคือ พิษของตัวอย่างมีปฏิกิริยาดูดความร้อนสูงเมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การกัดหนึ่งครั้งนั้นจะฉีดพิษไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรลงบนจุดที่กัดและพิษจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยโดยรอบจุดที่กัดลดลงไป 38 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้แผลบริเวณที่ถูกกัดนั้นมีสภาพเหมือน “ถูกความเย็นกัด” พิษนั้นสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงถึงชีวิตได้หากพิษดังกล่าวเข้าไปในกระแสเลือกของผู้ถูกกัด หากเหยื่อที่ถูกกัดนั้นมีขนาดเล็กกว่า SCP-548 เหยื่อจะมีสภาพถูก “แช่แข็ง”

การลำเลียงอาหารของ SCP-548 นั้นเหมือนแมงมุมทั่วไปยกเว้นส่วนขากรรไกรบน ที่มีความแข็งแรงสูงและมีลักษณะเป็นหยักฟันปลา ตัวอย่างนั้นกินเหยื่อโดยการกัดเหยื่อให้ถูกแช่แข็งและลากเหยื่อไปในที่ๆปลอดภัย เมื่ออยู่ตัวเดียว วัตถุจะเริ่มขยี้เนื้อเยื่อที่ถูกแช่แข็งให้เป็นเนื้อเยื่อที่กินได้ ซึ่งวิธีการกินนี้ต้องอาศัยอวัยวะในปากที่มีความผิดปกติ

ภาคผนวก: นั้นมีพฤติกรรมและการใช้ชีวิตเหมือนแมงมุมสายพันธ์ Haplopelma ซึ่งมักจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับมนุษย์แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทันทีหากถูกรบกวนหรือถูกโจมตี วัตถุจะพยายามกัดผู้ที่โจมตีก่อนจะหนีไป

เหยื่อหรือบริเวณที่ถูกกัดนั้นไม่แสดงอาการใดๆแทรกซ้อน หากเหยื่อนั้นรอดจากการกลายสภาพเป็นน้ำแข็ง เหยื่อจะสามารถใช้ชีวิตและมีพฤติกรรมอย่างปกติ ปัจจุบันสถาบันต้องทำการศึกษาถึงการที่วัตถุสามารถทนกับสภาพความผิดปกตินี้ได้อย่างไรและการจัดการวัตถุอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด

ภาคผนวก 2: เป็นไปได้ว่าผลกระทบผิดปกติแบบเดียวกับที่เคยเป็นมาในอดีตสำหรับ SCP-2082 ตอนนี้อาจจะกำลังส่งผลต่อ SCP-548 การวิจัยในการเชื่อมต่อนี้กำลังดำเนินการโดยใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อของ SCP-2082 ที่เก็บรักษาไว้หลังจากเหตุการณ์ 2082-Prime ข้อเสนอให้เริ่มโปรแกรมการโคลนนิ่ง SCP-2082 ต่อเพื่อใช้ตัวอย่างที่มีชีวิตนั้นได้ถูกปฏิเสธ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License