SCP-544-TH-ARC
rating: -1+x

วัตถุ# SCP-544-TH-ARC

ระดับ: Safe

มาตราการการกักกันพิเศษ: SCP-544 ถูกเก็บเอาไว้ในล็อคเกอร์นิรภัยระดับกลางที่จำเป็นต้องใช้รหัส 5 หลักในการเปิดและมีเพียงผอ.█████ของไซต์เท่านั้นที่รู้รหัส จากเหตุการณ์-1S คำขอวิจัย SCP-544 นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจาก O5 เท่านั้นและผู้ที่ทดสอบจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจิตและยืนยันแล้วว่าจะไม่นำ SCP-544 ไปใช้เพื่อความสนุกหรือแกล้งกันอย่างเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-544 นั้นเป็นสมุดปกอ่อนสีน้ำตาลอ่อนไม่มีเส้นจำนวน 34 หน้า ที่โดนฉีกออกไปจนเหลือเพียง 12 หน้า ใน 4 หน้าแรกนั้นได้ถูกเขียนรายการสิ่งของ, ชื่อ และอื่นๆลงไปก่อนที่จะถูกค้นพบด้วยลายมือที่แตกต่างกัน การตรวจสอบนั้นไม่พบความผิดปกติ แต่ที่หน้าปกของ SCP-544 นั้นมีชื่อยี่ห้อซึ่งเป็นของ เดอะ' โนอิ้ง อยู่มุมบนขวาของปก จากตรงนี้ทางสถาบันยังไม่สามารถรู้ได้ว่ามีตัวอย่างที่เหมือนกับ SCP-544 อยู่อีกเท่าไหร่หรือมีแค่อันเดียวเท่านั้น

SCP-544 มีคุณสมบัติในการลบวัตถุหรืออะไรก็ตามที่ถูกเขียนลงไปในนั้นโดยจะต้องเขียนให้ถูกต้องทุกอย่างไม่เช่นนั้นคุณสมบัติของมันจะไม่ทำงาน วัตถุที่ถูกเขียนชื่อลงไปใน SCP-544 จะเกิดการหายไปชั่วคราวด้วยวิธีที่ไม่ปรากฏและไม่รู้ว่าวัตถุที่หายไปนั้นไปอยู่ที่ไหน คุณสมบัติของ SCP-544 ไม่จำกัดขอบเขตการใช้งาน วัตถุที่หายไปจะกลับคืนมาในจุดเดิมหลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง การตรวจสอบวัตถุที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่มีความผิดปกติ การเขียนชื่อของคนหรือสัตว์ใน SCP-544 นั้นสามารถทำได้แต่จะต้องเขียนชื่อเต็มๆเท่านั้นถึงจะทำงานและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับวัตถุ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ถูกเขียนลงใน SCP-544 ไปแล้วจะไม่หายไปอีกถ้าถูกเขียนลงใน SCP-544 ซ้ำอีกครั้ง และ SCP-544 จะลบเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่จากเหตุการณ์-1S นั้นก็ทำให้รู้้อีกข้อว่าหากฉีกหน้าใน SCP-544 ออกไปขณะที่สิ่งนั้นยังคงหายไปอยู่ สิ่งนั้นจะไม่กลับคืนมาอีกเลย

ภาคผนวก: เหตุการณ์-1S: วันที่ ██-██-20██ นั่นเป็นครั้งแรกที่สถาบันค้นพบ SCP-544 ภายในโรงเรียน████████████████ วัตถุนี้อยู่ในมือของเด็กชายคนหนึ่งที่พึ่งย้ายมาจากโรงเรียนต่างจังหวัดและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเจ้าของ SCP-544 เขาได้ใช้มันเขียนชื่อของนักเรียนและครูที่เขาเกลียดขี้หน้าที่มีอยู่จำนวน 325 คน (เด็กชั้นป.2 - ป.6 เกือบทุกคน) สร้างความตื่นตระหนกให้กับครูคนอื่นในโรงเรียน แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรเพราะเด็กคนนั้นดูเหมือนจะมีรายชื่อของคนอื่นๆด้วย ก่อนที่เด็กคนนนั้นจะฉีกหน้าในสมุดที่มีรายชื่อของคนที่หายตัวไปทิ้ง ทำให้คนเหล่านั้นไม่กลับคืนมาอีกเลย ภายหลังที่สถาบันเข้าเก็บกู้ เด็กชายคนนั้นก็ได้หายตัวไปจนถึงทุกวันนี้

ภาคผนวก: มีคำสั่งเด็ดขาดจากผอ.ไซต์ ว่าไม่อนุญาตให้ใช้ SCP-544 เพื่อความสนุกหรือแกล้งกันหรือเอาไปใช้เล่นกับคลาส-D อีก บุคลากรคนใดที่ขัดคำสั่งจะถูกทำโทษตามระเบียบของสถาบัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License