SCP-529
SCP-529-new.jpg

SCP-529

วัตถุ# SCP-529

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษล่วงหน้าอะไร “โจซี” เป็นที่รักใคร่มากและให้เดินไปทั่วระดับล่างๆของอาคารได้ ห้ามไม่ให้พนักงานป้อนชีสให้มัน เพราะมันจะมีอาการอยู่ไม่สุขถ้ากินชีสมากไป

รายละเอียด: SCP-529 เป็นแมวบ้าน (Felis Catus) ขนาดเล็ก ขนสีเทาเป็นลาย

ส่วนของร่างกายตั้งแต่ซี่โครงลงมานั้นดูเหมือนหายไป โดยร่างกายจะเหมือนถูกตัดครึ่งอย่างชัดเจน

ถึงกระนั้น มันก็ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ และเดินไปมาเหมือนยังมีขาหลัง จังหวะการก้าวเดินเป็นปกติ และหลังจากการกินอาหารได้สักพักก็จะทำท่าเหมือนกำลังขับถ่าย

จุดตัดนั้นไม่ได้แสดงอวัยวะภายใน แต่จะเห็นเป็นสีดำสนิทและจะดูดซับคลื่นแสงที่มองไม่เห็นทั้งหมด ถ้าสัมผัสจะรู้สึกหยุ่นๆ บางครั้งการลูบบริเวณนี้เบาๆจะทำให้มันตอบสนองในทางดี (เช่นส่งเสียงคราง) แต่ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้มันหันมาหาเจ้าหน้าที่แล้วใช้เล็บข่วน รอยข่วนนี้ไม่มีลักษณะผิดปกติ

ร่างกายส่วนหลังนั้นไม่ได้ล่องหน การตรวจสอบระบุได้ว่ามันไม่มีส่วนหลังอยู่ การวิเคราะห์ DNA ระบุว่ามันเป็นเพศเมีย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License