SCP-528

วัตถุ# SCP-528

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุทุกชนิดที่ได้รหัส SCP-528 ต้องถูกเก็บไว้ในภาชนะส่วนตัวของมันเองเมื่อไม่ใช้งาน ในกรณีที่ภาชนะสูญหายหรือถูกทำลายจะมีการหาภาชนะใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาทดแทน ภาชนะทุกอันของ SCP-528 ต้องเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอร์รักษาความปลอดภัยหมายเลข Z-12 ที่ศูนย์-23 เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ศูนย์-23 เป็นผู้ถือรหัสเปิดตู้ดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ระดับต่ำกว่า 3 ทำงานกับ SCP-528 รหัสเปิดตู้จะเปลี่ยนไปทุก ๆ อาทิตย์

รายละเอียด: ตอนนี้ทางสถาบันมีตัวอย่างของ SCP-528 ในครอบครองทั้งหมด 7 ชิ้น SCP-528 อยู่ในภาชนะพลาสติกสีแดงอันเล็ก ลักษณะเหมือนกันทุกอย่างกับที่บริษัท Silly Putty ใช้ เว้นแต่มีคำว่า “เดอะแฟคทอรี” มาแทนที่โลโก้ Silly Putty

SCP-528 เป็นโพลีเมอร์อนินทรีย์ มีส่วนประกอบของไดเมทิลซิลอกเซน 65% (ที่ถูกถอนสารไฮดรอกซีกับกรดบอริกออกในโพลิเมอร์), 17% ของซิลิกา (แบบผลึกเดี่ยว), 9% Thixatrol ST (อนุพันธุ์ของน้ำมันละหุ่ง), 4% ของโพลีไดเมทิลไซล๊อกเซน, 1% decamethyl cyclopentasiloxane, 1% ของกลีเซอรีน, และ 1% ของไททาเนี่ยมไดออกไซด์ ถึงแม้ลักษณะจะเหมือนกับ Silly Putty ทั่วไป แต่ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างหลายอย่าง ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถฉีกขาดได้เลย แต่กลับสามารถสร้างรอยบากและตัดได้ เมื่อปั้นเป็นลูกบอลและโยนออกไป SCP-528 กระดอนได้ดีกว่าของต้นฉบับถึง 2 เท่า

อย่างไรก็ดีจุดแตกต่างหลักเลยคือการที่ SCP-528 สามารถทำสำเนาภาพใดก็ตามของมนุษย์ที่มันนาบลงไปได้ ไม่ว่าภาพนั้นจะใช้หมึกวาดหรือไม่ มันสามารถลอกภาพได้ทั้งกระดาษ, ภาพถ่าย, แม้แต่หน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อภาพปรากฏอยู่บน SCP-528 วิธีการเดียวที่จะลบมันได้คือขยุ้มมันเป็นลูกบอลหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดออก

การกระทำใดๆต่อ SCP-528 จะส่งผลถึงบุคคลที่อยู่ในภาพด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะจบลงด้วยความตายของบุคคลนั้น

การทดสอบครั้งที่ 1
เอา SCP-528 แนบไปกับภาพของ D-528-1 ออกแรงกดลงไปที่ SCP-528 ส่งผลให้แขนในภาพยืดออกไป D-528-1 กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แขนของเขายืดออกไปในอัตราส่วน 1 นิ้วต่อเซนติเมตรเมื่อเทียบกับภาพ การถ่ายเอ็กซ์เรย์โดยละเอียดแสดงให้เห็นว่ากระดูกและเนื้อเยื่อของ D-528-1 [ข้อมูลถูกลบ] เมื่อทำการยืดออกไปอีกห้านิ้วบน SCP-528 จนเกิดช่องว่างระหว่างแขนของ D-528-1 ตรงบริเวณจุดเดิมไม่ปรากฏเลือด การทดสอบเพิ่มเติมได้พบว่า D-528-1 ยังคงได้รับผลกระทบจาก SCP-528 โดยที่แขนของเขาไม่ได้ยาวขึ้นกว่าเดิม

การทดสอบครั้งที่ 2
ยังคงใช้ SCP-528 ที่มีรูปของ D-528-1 เอาไปจุ่มในแอลกอฮอล์เพื่อลบภาพออก เมื่อลบภาพส่วนหนึ่งออก ร่างกายส่วนเดียวกันของ D-528-1 ก็หายไปเช่นกัน เมื่อลำตัวของภาพถูกเช็ดออกไป สัญญาณชีวิตของ D-528-1 ก็หายไป ตอนนี้เองที่ SCP-528 ไม่มีผลใดๆต่อ D-528-1 อีกต่อไป การลบภาพต่อจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

การทดสอบครั้งที่ 3
เอา SCP-528 แนบไปกับภาพของ D-528-2 จากนั้นก็ปั้น SCP-528 เป็นลูกบอลโดยที่ภาพของ D-528-2 ม้วนอยู่ข้างใน D-528-2 ก็กลายเป็นลูกบอลเช่นกัน แต่กระดูกของเขาไม่หักและตัวทดลองยังคงกรีดร้องจนกระทั่งหัวของเขาม้วนเข้าไปใต้ท้อง จุดนี้เองที่เราเชื่อว่าเขาขาดอากาศตายเมื่อ SCP-528 ไม่ส่งผลใดๆต่อ D-528-2 อีกต่อไป เมื่อคลี่ออกภาพของ D-528-2 ก็หายไป

การทดสอบครั้งที่ 4
เอา SCP-528 แนบไปกับภาพของ D-528-3 จากนั้นก็นำ SCP-528 ไปจุ่มในน้ำร้อน D-528-3 เริ่มบ่นถึงความร้อนในทันที หลังจากนั้นประมาณ 5 นาที ภาพของ D-528-3 บน SCP-528 ก็เริ่มละลาย ซึ่ง D-528-3 ก็เริ่มกรีดร้องในขณะที่ตัวเขาละลายเช่นกัน ทั้งเนื้อและกระดูกต่างละลายไปพร้อมๆกัน การทดลองสิ้นสุดลงเมื่อจมูกของเขาละลายเข้าไปในปาก ปิดกั้นทางเดินหายใจ เป็นผลให้เขาขาดอากาศตาย

หมายเหตุ: ถึงแม้เสื้อผ้าจะปรากฏในภาพ แต่พวกมันไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก SCP-528

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License