SCP-524
Walter.jpg

SCP-524 เมื่อมองผ่านทางหน้าต่างที่เปิดทางห้องขัง

วัตถุ# SCP-524

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากมันมีนิสัยรักสงบ จึงไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันมากนัก SCP-524 หรือที่เรียกกันว่า "วอลเตอร์" ต้องมีคนเฝ้าระวังไว้เพื่อไม่ให้ทรัพยากรสำคัญในศูนย์เสียหาย ขณะที่ไม่มีบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น ให้เก็บ SCP-524 ไว้ในคอกพิเศษขนาด 5x5 เมตรซึ่งมีเซนเซอร์ติดไว้สำหรับเตือนให้ผู้ดูแลทราบเวลามันหนีไป เนื่องจากความสามารถของมันจึงไม่มีการกำหนดอาหารเป็นพิเศษ

รายละเอียด: SCP-524 เป็นกระต่ายขาว สปีชี Sylvilagus bachmani มันมีลักษณะจำเพาะที่ใช้แยกแยะได้คือขนสีดำที่แทรกอยู่ตามขนขาวอย่างสมมาตร

SCP-524 สามารถบรืโภควัตถุได้ทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะกินได้หรือไม่ มันกัดแทะวัตถุเหมือนสัตว์สายพันธุ์เดียวกัน แต่สามารถกินได้ทั้งวัตถุที่กินไม่ได้และเป็นอันตราย จากรายงานนั้น มันเคยแทะไม้ เหล็กกล้า แก้ว และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กินสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไป 7 กิโล SCP-524 ไม่เคยแสดงอาการเจ็บป่วยจากสิ่งที่มันกินเข้าไป

แม้จะเป็นสิ่งที่ลักลั่นย้อนแย้งในตัวเองแน่นอน แต่ SCP-524 ก็เคยกินตัวเองจนหมดทั้งตัวมาแล้ว โดยมันเริ่มแทะหางตัวเองก่อน เรื่อยมาจนถึงขาหลัง และขึ้นมาถึงส่วนหัว ตอนที่มันแทะเลยขาหน้าและคอมานั้น ปากของมันก็พลิกกลับนอกในแล้วค่อยๆกินหัวไปจนหมดทำให้มันหายไปทั้งตัว ประมาณ 30 นาทีให้หลัง SCP-524 ก็ปรากฏตัวใกล้ๆกับที่มันกินตัวเอง โดยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใด

ภาคผนวก: SCP-524 ถูกพบระหว่างไฟดับครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม 20██ มันทำให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขัดข้องโดยแทะเข้าไปในเตาปฏิกรณ์หลายๆเตา และขณะที่จับตัวมานั้นมันก็กำลังแทะสายไฟเส้นใหญ่อยู่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License