SCP-521-KO
640px-US-WA-Olympia-CapeDissappointment-NorthJetty-2013.01.30-021.JPG

SCP-521-KO

หมายเลข #: SCP-521-KO

ระดับวัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: บริษัทหน้าฉากของสถาบันได้ทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่โดยรอบ SCP-521-KO และห้ามมิให้พลเรือนบุกรุกแล้ว ได้นำป้ายที่เขียนว่า "ห้ามเข้า ระวังพื้นลื่น" ไปตั้งไว้หน้า SCP-521-KO ซึ่งจะต้องดูแลรักษาไว้ ให้ยามหนึ่งคนประจำอยู่ที่ป้อมยามซึ่งตั้งอยู่ ณ ทางเข้าของ SCP-521-KO

ในกรณีที่มีพลเรือนเข้าไปและติดอยู่บน SCP-521-KO นั้น ประภาคารของศูนย์-64K จะฉายแสงไฟกำลังสูงออกไปทางทะเล ให้ทำการสอบสวนพลเรือนที่ช่วยไว้ก่อนจะปล่อยตัวไปหลังจากที่ทำการลบความทรงจำแบบ-C แล้ว

ลักษณะ: SCP-521-KO เป็นทำนบกั้นน้ำยื่นออกไปในทะเลซึ่งอยู่ในเมืองมูจิน จังหวัดจอลลา สาธารณรัฐเกาหลี มันได้รับการก่อสร้างในปี 1970 เป็นจิตรกรรมภูมิทัศน์และมีประสิทธิภาพในการลดแรงคลื่นเพียงเล็กน้อย พื้นผิวของ SCP-521-KO นั้นมักจะเปียกและลื่นจนการเดินบน SCP-521-KO นั้นมักจะกระทำได้ลำบาก

ลักษณะผิดปกติของ SCP-521-KO นั้นจะแสดงออกมาในเวลาเช้าและพลบค่ำซึ่งมีหมอกลงจัด หากว่ามีบุคคลที่ขึ้นไปเดินบน SCP-521-KO และเดินไปทางทะเลในเวลาที่มีหมอกหนาจนบดบังทัศนวิสัยพ้นไปจากรอบตัวแล้ว ไม่ว่าจะเดินไปไกลเพียงใดบุคคลนั้นก็จะไม่สามารถไปถึงส่วนปลายของ SCP-521-KO ได้เลย นอกจากนั้น หลังจากที่เดินออกไปประมาณ 10 เมตรแล้ว ผู้ถูกผลกระทบก็จะไม่สามารถเดินกลับมาถึงอีกด้านของ SCP-521-KO คือด้านเมืองมูจินได้เช่นกัน ผลกระทบนี้จะไม่ปรากฏในเวลาที่ไม่มีหมอกและทัศนวิสัยดี ผู้ที่ขึ้นไปบน SCP-521-KO จากทางทะเลโดยใช้เรือหรือเฮลิคอปเตอร์นั้นก็สามารถไปถึงด้านปลายได้แม้แต่ในเวลาที่มีหมอกหนา แต่หากว่าบุคคลนั้นเดินเข้าหาด้านแผ่นดินเกินกว่า 10 เมตรแล้วก็จะไม่สามารถเดินกลับไปด้านปลายได้เช่นกัน

หากว่ามีแสงจ้าจากที่ใดก็ตามส่องไปยัง SCP-521-KO ขณะที่มีคนติดอยู่แล้ว ผู้ถูกผลกระทบก็จะสามารถไปถึงด้านที่เป็นที่มาของแสงได้ และหากว่าหมอกจางลงจนทัศนวิสัยด้านใดด้านหนึ่งดีขึ้นแล้ว ผลกระทบดังกล่าวก็จะยุติไปโดยเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ติดอยู่บน SCP-521-KO จึงสามารถออกมาได้เพียงแต่รอให้หมอกจางลงเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถูกผลกระทบยังคงเดินอยู่บน SCP-521-KO นั้น หมอกจะไม่จางลงเลย จากการทดลองเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ทดลองได้อ้างว่าตนเดินบน SCP-521-KO อยู่ตลอดทั้งวันในขณะที่เวลาภายนอก SCP-521-KO ผ่านไปเพียงสามชั่วโมงเท่านั้น

ที่ด้านปลายซึ่งหันออกทะเลของ SCP-521-KO นั้นมีป้ายทองเหลืองซึ่งสามารถอ่านได้ชัดเจนจากทางทะเลว่า

การเห็นไม่ใช่แค่โฟตอนกระทบกับเรตินา เมื่อที่คุณเห็นแตกต่างไป โลกก็แตกต่างไปด้วย
พวกเราเจ๋งอ๊ะยัง?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License