บันทึกการทดลองของ SCP-516

นี่คือบันทึกการทดลองของ SCP-516

การทดลองทั้งหมดนั้นถูกจัด ณ สนามยิงปืนของไซต์ ██ โดยการทดลองทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • กระสุนที่ใช้บรรจุนั้นเป็นกระสุน F412 ขนาด 100 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดแรงสูง จำนวน 1 นัดลงในรางกระสุน
  • เจ้าหน้าที่ของสถาบันจำนวนสี่ (4) คนได้เข้าไปใน SCP-516 เพื่อใช้งานวัตถุ
  • SCP-516 นั้นถูกจอดไว้ในบังเกอร์เสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสะเก็ดหรือความเสียหายอื่นโดยไม่ตั้งใจ
  • เป้าหมายนั้นได้ถูกวางห่างจากวัตถุเป็นระยะ 1000 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • กระสุนนั้นจะถูกบรรจุต่อเมื่อเป้าหมายได้อยู่ห่างจากวัตถุ 1000 เมตรแล้วเท่านั้น

การทดลองที่ 516-01
เป้าหมาย: กระดาษลูกฟูกตัดเป็นรูปมนุษย์
ผลการทดลอง: SCP-516 ไม่เคลื่อนไหวใดๆ เมื่อสั่ง SCP-516-1 ยิง กระสุนถูกยิงตามปกติ เป้าหมายถูกทำลาย

การทดลองที่ 516-01b
เป้าหมาย: D-Class (D-1151) จำนวนหนึ่ง (1) คน ไม่ติดอาวุธ ไม่ได้รับคำสั่งใดๆ
ผลการทดลอง: SCP-516 ไม่เคลื่อนไหวใดๆ เมื่อสั่ง SCP-516-1 ยิง กระสุนขัดลำกล้อง ไม่สามารถยิงได้

การทดลองที่ 516-01c
เป้าหมาย: D-Class (D-1470) จำนวนหนึ่ง (1) คน ได้รับมีดสเต๊กเป็นอาวุธ ไม่ได้รับคำสั่งใดๆ
ผลการทดลอง: SCP-516 ไม่เคลื่อนไหวใดๆ เมื่อสั่ง SCP-516-1 ยิง กระสุนขัดลำกล้อง ไม่สามารถยิงได้

การทดลองที่ 516-01d
เป้าหมาย: D-Class (D-951) จำนวนหนึ่ง (1) คน ได้รับปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตรเป็นอาวุธ ไม่ได้รับคำสั่งใดๆ
ผลการทดลอง: SCP-516 ไม่เคลื่อนไหวใดๆ เมื่อสั่ง SCP-516-1 ยิง กระสุนถูกยิงตามปกติ เป้าหมายถูกทำลาย

การทดลองที่ 516-01e
เป้าหมาย: D-Class (D-800) จำนวนหนึ่ง (1) คน ได้รับปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตรเป็นอาวุธ ได้รับคำสั่งให้ยิงวัตถุ
ผลการทดลอง: SCP-516 ไม่เคลื่อนไหวใดๆ เมื่อสั่ง SCP-516-1 ยิง กระสุนถูกยิงตามปกติ เป้าหมายถูกทำลาย

การทดลองที่ 516-01g
เป้าหมาย: D-Class (D-185) จำนวนหนึ่ง (1) คน ได้รับอาวุธต่อต้านยานเกราะประเภทประทับบ่ายิงเป็นอาวุธ ได้รับคำสั่งให้ยิงวัตถุ
ผลการทดลอง: SCP-516-1 ได้หันปืนและยิงกระสุนทันที เป้าหมายถูกทำลาย

การทดลองที่ 516-01h
เป้าหมาย: D-Class (D-200) จำนวนหนึ่ง (1) คน ได้รับอาวุธต่อต้านยานเกราะประเภทประทับบ่ายิงเป็นอาวุธ ได้รับคำสั่งให้ยิงวัตถุ โดยที่ก่อนยิงนั้น D-Class จะถูกนำไปไว้ในกล่องเหล็กติดล้อ
ผลการทดลอง: เมื่อฝากล่องถูกแง้มออก SCP-516-1 ได้เล็งและยิงกระสุนทันที เป้าหมายถูกทำลาย
หมายเหตุ: จากการทดลองทำให้ทราบว่าวัตถุนั้นสามารถตรวจจับอันตรายที่ถูกซ่อนได้ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย –ดร.████████

การทดลองที่ 516-01i
เป้าหมาย: D-Class (D-455,D-501) จำนวนสอง (2) คน D-455 ได้รับอาวุธต่อต้านยานเกราะประเภทประทับบ่ายิงเป็นอาวุธในขณะที่ทั้งสองได้ถูกใส่กุญแจมือให้อยู่ด้วยกัน ได้รับคำสั่งให้ยิงวัตถุ
ผลการทดลอง: SCP-516-1 ได้หันปืนและยิงกระสุน แต่ทว่ากระสุนนั้นถูกยิงห่างจากเป้าหมายไป 50 เมตรไปทางขวา D-445 ถูกสะเก็ดกระสุนปืนขนาด 8 เซนติเมตรทะลุศีรษะไป เสียชีวิตทันที ในขณะที่ D-501 นั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

การทดลองที่ 516-01j
เป้าหมาย: D-Class (D-101 , D-521) จำนวนสอง (2) คน ได้ถูกใส่กุญแจมือให้อยู่ด้วยกัน ในขณะที่ D-101 นั้นถูกผูกกับระเบิด C4 น้ำหนัก 2 กิโลกรัม และได้รับคำสั่งให้เข้าไปยัง SCP-516 และจุดระเบิด ซึ่ง D-101 นั้นได้ติดสวิตช์ที่จะทำงานหาก D-101 ตาย
ผลการทดลอง: ในขณะที่ ดร.██████ อยู่ในระหว่างมอบคำสั่งให้กับ D-101 SCP-516 ได้ [ข้อมูลถูกลบ]

การทดลองที่ 516-01k
เงื่อนไขพิเศษ: กระสุนที่บรรจุนั้นถูกเปลี่ยนเป็น SCP-157-ARC
เป้าหมาย: D-Class (D-185) จำนวนหนึ่ง (1) คน ได้รับอาวุธต่อต้านยานเกราะประเภทประทับบ่ายิงเป็นอาวุธ ได้รับคำสั่งให้ยิงวัตถุ
ผลการทดลอง: SCP-157-ACR ได้เปลี่ยนสภาพเป็น [ข้อมูลถูกลบ] และเมื่อถูกบรรจุลงใน SCP-516-1 ส่งผลให้เกิน [ข้อมูลถูกลบ] เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน ██ คน รวมไปถึง D-185 ส่วนดร. ████████ ได้ถูกสอบสวนและรอคำสั่งย้ายออก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License