SCP-516
551.jpg

SCP-516 ที่อยู่ในระหว่างการทดลอง

วัตถุ #: SCP-516

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-516 นั้นจะต้องถูกกักกันไว้ ณ ส่วนกักกันวัตถุยานพาหนะมาตรฐานได้ตามปกติและจะต้องได้รับการตรวจสภาพสองครั้งทุกๆ สัปดาห์ ห้ามบรรจุกระสุนและเติมเชื้อเพลิงให้กับวัตถุโดยเด็ดขาด ยกเว้นสำหรับการทดลองเท่านั้น หลังจากที่เหตุการณ์ที่ 516-1A ได้เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับ SCP-516 นั้นจะต้องไม่เคยได้รับราชการทหารมาก่อน

รายละเอียด: SCP-516 คือรถถังต่อสู้หลัก T-55 ที่ตัววัตถุนั้นถูกผลิตในปี 19██ ณ ฐานการผลิต ██████████ เมืองคาเคียฟ,ประเทศยูเครน ซึ่งวัตถุนั้นเคยเข้ารับการประจำการณ์ในหน่วย ████████ สภาพภายนอกของวัตถุนั้นมีรอยขีดข่วนและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

ส่วนที่มีความผิดปกตินั้นคือส่วนอาวุธหลักของรถถัง (ปัจจุบันคือปืน D10 ขนาด 100 มิลลิเมตร) และส่วนป้อมปืนรถถัง ซึ่งในที่นี้เรียกว่า SCP-516-1 ซึ่งจากประวัตินั้น วัตถุได้ถูกเปลี่ยนป้อมปืนมาหลายต่อหลายครั้งในเวลาที่วัตถุได้เข้าประจำการณ์ในหน่วย จึงสามารถคาดการได้ว่าความผิดปกตินั้นติดมากับตัววัตถุ มิใช่เกิดจากการถูกเปลี่ยนป้อมปืน ส่วนประกอบอื่นๆ และอาวุธที่ติดมากับวัตถุนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่มีความผิดปกติใดๆ

เมื่อบรรจุกระสุนขนาด 100 มิลลิเมตรลงในรางกระสุนปืน SCP-516-1 นั้นจะสามารถขยับปืนได้ด้วยตัวเอง เมื่อสิ่งของหรือมนุษย์ผู้ได้พยายามที่จะสร้างความเสียหายแก่วัตถุ SCP-516-1 นั้นจะหันป้อมปืนพร้อมกับเล็งเป้าไปยังเป้าหมายและยิงกระสุนเพื่อทำลายเป้าหมายทันที โดยไม่สนว่าภายใน SCP-516 นั้นจะมีผู้บังคับหรือไม่ วัตถุนั้นจะไม่เล็งเป้าหมายที่อยู่นอกระยะหรือไม่สามารถเล็งได้ เช่นอากาศยาน เป็นต้น

วัตถุนั้นจะทำลายเป้าหมายที่จงใจจะสร้างความเสียหาอย่างรุนแรงกับวัตถุเท่านั้น ซึ่งวัตถุนั้นจะไม่ยิงทำลายสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับเบา ยกตัวอย่างเช่นวัตถุจะไม่เล็งมนุษย์ที่เข้ามาต่อยตัวรถถังด้วยหมัด

SCP-516-1 นั้นสามารถทำงานโดยมนุษย์บังคับได้ตามปกติ แต่มักจะเลือกเป้าหมายที่จะทำลาย ซึ่งวัตถุนั้นจะ ‘ยิงกระสุน’ ตามปกติหากเล็งไปยังเป้าหมายที่ไม่มีชีวิต,ไม่ใช่มนุษย์หรือมนุษย์ที่มีอาวุธติดตัว แต่ถ้าหากสภาพภายนอกของเป้าหมายนั้นไม่ถูกต้องตามที่วัตถุอนุญาตให้ยิงกระสุน (เช่นมนุษย์ที่ไม่ติดอาวุธหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิด) SCP-516-1 จะเกิดอาการขัดลำกล้องทันที เมื่อทำการซ่อมส่วนที่ทำให้ขัดลำด้วยอุปกรณ์ทั่วไปนั้นไม่สามารถทำได้

SCP-516 นั้นดูเหมือนว่าวัตถุนั้นจะป้องกันความสูญเสียและป้องกันชีวิตมนุษย์ที่ไม่ติดอาวุธเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดจากการที่วัตถุนั้นจะไม่ยิงกระสุนใส่มนุษย์ที่ติดอาวุธหากถูกล้อมรอบโดยมนุษย์ที่ไม่ติดอาวุธหรือในกลุ่มนั้นมีมนุษย์เพียงบางส่วนเท่านั้นที่ติดอาวุธ

สถาบันได้รับความสนใจเกี่ยวกับ SCP-516 เมื่อวัตถุนั้นถูกสั่งให้ถูกถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเหล็กไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เนื่องจากในกระบวนการแยกชิ้นส่วนนั้นได้ถูกดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐ จึงทำให้กระสุนของ SCP-516-1 นั้นไม่ถูกนำออกจากรังเพลิง ซึ่งหลังจากนั้นวัตถุได้ยิงกระสุนใส่เจ้าหน้าที่ของรัฐทันทีและเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน ██ เพื่อให้การเก็บกู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ทำการเก็บกู้วัตถุโดยติดต่อกับรัฐบาลของประเทศ ████████ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการสืบสวนนั้นเป็นไปโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ภาคผนวกที่ 516-1: ดร. ██████ ได้ตั้งทฤษฎีว่า SCP-516 นั้นอาจจะมีความรู้สึกนึกคิด จึงได้เสนอให้เปลี่ยนระดับของวัตถุเป็น Euclid หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ 516-1A เพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิด มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นได้รับการอนุมัติตามลำดับ

บันทึกเหตุการณ์ที่ 516-1A ในระหว่างการทดลองประจำตารางของ SCP-516. SCP-516-1 นั้นได้ยิงอาวุธใส่ยังกลุ่มบุคคลที่ไม่ติดอาวุธหลังจากที่ถูกบรรจุกระสุนทันที ซึ่งเป็นผลให้ D-Class เสียชีวิตจำนวน 2 คน (D-505. D-596) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ███████ อีกหนึ่งคน

จากการสืบสวนเพื่อเติมนั้น พบว่า D-596 หนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเคยได้ก่อคดีระดับประเทศโดยเป็นกบฏของประเทศ ██████████ และ D-596 นั้นเคยได้รับยศที่เทียบเท่ากับ “จ่าสิบเอก” ของหน่วย ████████████ หน่วยดังกล่าวนั้นเคยประจำการณ์อยู่ในประเทศเดียวกับที่วัตถุถูกผลิต

ปัจจุบันไม่พบความเชื่อมโยงระหว่า SCP-516 กับ D-596 หรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่วัตถุได้ยิงปืนใส่ยังผู้ที่ไม่ติดอาวุธ

ภาคผนวกที่ 516-2: บันทึกการทดลองของ SCP-516

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License