SCP-510-TH
rating: +10+x

วัตถุ# SCP-510-TH-1

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-510-TH-1 ไว้ในตู้กระจกนิรภัยแบบล็อกกุญแจในห้องกักกันแบบมาตรฐานที่ดัดแปลงแล้วภายในไซต์-██ โดยได้แยกพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำอาหารโดยมีเคาน์เตอร์ครัวที่ต่อระบบกรองน้ำประปาพร้อมกับเครื่องครัวโดยทั่วไป ในส่วนนี้ให้เตรียมภาชนะใส่อาหารไว้ แต่ไม่ต้องให้เครื่องมือสำหรับแปรรูปอาหารอย่างมีดหรือเตาไฟไป ตัวอย่างจะได้รับสิ่งพิมพ์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาหารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการจูงใจให้ประพฤติตัวดี ให้ทีมงานตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเนื้อหาของ SCP-510-TH-1 หลังจากที่ตัวอย่างคืนสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมาแล้วทุกครั้ง เนื่องจากอาหารที่ SCP-510-TH-1 ปรุงนั้นยังคงมีค่าใช้จ่ายเรื่องวัตถุดิบที่ไม่ต่างจากการปรุงตามปกตินักนอกจากค่าแก็ส SCP-510-TH-1 จึงได้รับอนุญาตให้ช่วยทำอาหารสำหรับบุคลากร คลาส-Dทุกวันพุธและวันเสาร์ โดยพนักงานของสถาบันจะเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงให้ตามแต่ที่ SCP-510-TH-1 จะยื่นเรื่องขอไว้ล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ดูแลโครงการ บุคลากรที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารของ SCP-510-TH-1 นั้นสามารถกระทำได้ตามวิจารณญาณ

การทดลองกับ SCP-510-TH-1 นั้นให้ยื่นเรื่องต่อหัวหน้าโครงการซึ่งจะจัดตารางเวลาทดแทนการทำอาหารประจำของ SCP-510-TH-1

เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้น SCP-510-TH-1 ได้ให้ความร่วมมือในการกักกันด้วยดีจึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษนอกเหนือจากมาตรการกักกันตัวตนแบบมนุษย์โดยทั่วไปอีก

รายละเอียด: SCP-510-TH-1 มีลักษณะเป็นหนังสือคู่มือการทำอาหาร ปกสีแดงหุ้มพลาสติกใสและไม่มีข้อความบนหน้าปก สันขอบด้านข้างของปกนั้นมีโลโก้ของ "สำนักพิมพ์โนว์อิ้ง" ปรากฏอยู่ ในตอนที่ค้นพบหนังสือนั้นมีความหนา 268 หน้าไม่รวมปก ซึ่งทั้งหมดเป็นสูตรอาหารพร้อมกับภาพประกอบ จากการตรวจสอบนั้นไม่พบความผิดปกติในสูตรอาหารทั้งหมด ในหนังสือไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หรือบรรณานุกรมอยู่ในหนังสือเลย

SCP-510-TH-1 นั้นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับตัวตนซึ่งมีลักษณะภายนอกแบบมนุษย์ (จากนี้จะเรียกว่า SCP-510-TH-2) ซึ่งสามารถปรากฏตัวอย่างฉับพลันเมื่อมีมนุษย์อยู่ที่สามารถมองเห็น SCP-510-TH-1 ได้ ลักษณะภายนอกของ SCP-510-TH-2 นั้นสามารถเปลี่ยนไปได้ในการปรากฏตัวแต่ละครั้ง แต่จะมีรูปลักษณ์เป็นเพศหญิงช่วงอายุตั้งแต่ 19-30 ปี มีร่างกายบริบูรณ์และแต่งกายอย่างสะอาดเรียบร้อยเสมอ ดูเหมือนว่า SCP-510-TH-2 จะสลายตัวไปตามความต้องการของตัวอย่างเอง ตัวอย่างมีข้อจำกัดที่สามารถเคลื่อนไหวได้อยู่ภายในพื้นที่เดียวกับ SCP-510-TH-1 เท่านั้น อย่างเช่น ในห้องเดียวกัน หรือสนามหญ้า แต่หลักการที่ใช้ในการจัดพื้นที่ของมันนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด SCP-510-TH-2 สามารถเปิดหรือเคลื่อนย้าย SCP-510-TH-1 ไปกับตัวเองได้เมื่อได้รับคำสั่ง แต่ยังไม่เคยพบว่าตัวอย่างกระทำเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นใดของตัวอย่างได้ ผิวหนังหรือเส้นผมนั้นก็ไม่สามารถใช้วิเคราะห์อะไรได้ การตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ก็ไม่แสดงโครงสร้างกระดูกหรืออวัยวะภายในเลย แม้ว่า SCP-510-TH-2 จะสามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ก็ดูเหมือนว่าตัวอย่างจะไม่มีประสาทรับกลิ่นและรส (ดู บันทึกการสัมภาษณ์ 510-TH-2)

SCP-510-TH-2 สามารถปรุงอาหารรายการใดก็ตามที่มีอยู่ใน SCP-510-TH-1 ได้ตราบเท่าที่มีวัตถุดิบและภาชนะที่เพียงพอ โดยที่ตัวอย่างสามารถใช้มือของตัวเองแปรรูปอาหารอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเลย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้มือดึงชิ้นเนื้อที่เตรียมไว้และเอามาใส่จาน เนื้อนั้นก็จะผ่านการแล่และย่างจนเสร็จแล้วได้ แต่ไม่สามารถหมักเนื้อนั้นได้หากว่าไม่ได้เตรียมเครื่องปรุงสำหรับหมักเนื้อไว้ให้ ถึงตอนนี้ อาหารที่ SCP-510-TH-1 เป็นผู้ปรุงจะมีลักษณะที่สอดคล้องกับภาพประกอบในหนังสือทั้งหมด พึงสังเกตว่า SCP-510-TH-1 จะใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงตามที่ระบุไว้ในสูตรอย่างตรงไปตรงมาเสมอ ยังไม่เคยพบว่ามันสามารถประยุกต์ดัดแปลงโดยเปลี่ยนเครื่องปรุงหรือวิธีการปรุงอาหารได้เลย และแม้ว่ามันจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ไม่สามารถบริโภคได้อย่างเช่นอาหารที่บูดเน่าหรือหมดอายุแล้ว ตัวอย่างไม่มีทักษะในการคัดเลือกเครื่องปรุงนอกเหนือไปจากที่เขียนไว้ใน SCP-510-TH-1 อีกด้วย ลักษณะผิดปกติของ SCP-510-TH-2 นั้นสามารถร่นขั้นตอนการทำอาหารที่ต้องใช้เวลานานได้อย่างมาก ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการวิจัยในขณะนี้

เมื่อ SCP-510-TH-2 ได้อ่านสูตรอาหารซึ่งเดิมทีไม่มีอยู่ใน SCP-510-TH-1 สูตรอาหารดังกล่าวก็จะปรากฏขึ้นใน SCP-510-TH-1 ในเวลาต่อมา ลักษณะผิดปกตินี้จะเกิดขึ้นกับสื่อที่เป็นข้อความซึ่งมีภาพประกอบเป็นภาพถ่ายเท่านั้น จนถึงตอนนี้ยังไม่พบว่า SCP-510-TH-2 สามารถเพิ่มสูตรอาหารที่ไม่มีภาพประกอบหรือมีภาพประกอบเป็นภาพวาด1 ให้กับ SCP-510-TH-1 ได้อย่างไร ไม่ว่าสื่อเหล่านั้นจะบรรยายอย่างละเอียดเพียงใด SCP-510-TH-1 นั้นยังไม่สามารถเพิ่มสิ่งที่มิใช่สูตรอาหารให้กับ SCP-510-TH-1 ได้ ทั้งนี้ ดูเหมือนว่าสูตรอาหารที่ SCP-510-TH-1 จะสามารถเพิ่มให้ SCP-510-TH-1 นั้นจะต้องเป็นอาหารที่มีการปรุงในระดับหนึ่ง ตัวอย่างไม่สามารถเพิ่มการปลูกผักซึ่งสามารถนำมารับประทานโดยไม่ต้องปรุงได้ และยังไม่สามารถเพิ่มสูตรการบ่มสุราหรือการทำของดองได้ นอกจากนั้นแล้ว การแก้ไขที่กระทำโดยผู้อื่นต่อเนื้อหาของตัวอย่างนั้นจะหายไปหลังจากที่พลิกไปหน้าอื่น

มีสมมติฐานว่า SCP-510-TH-2 เป็นเหมือนอินเตอร์เฟซของ SCP-510-TH-1 ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์และปรุงอาหารได้ตามข้อมูลในนั้นได้ และแม้ SCP-510-TH-2 จะได้รับบาดเจ็บสาหัส ตัวอย่างก็จะสามารถสร้างใหม่ได้ในสภาพสมบูรณ์ทุกครั้ง ได้มีการยื่นคำร้องของทำการทดลองด้านนี้แล้วแต่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมเช่นเดียวกับการทดลองที่จะสร้างความเสียหายต่อ SCP-510-TH-2

การค้นพบ: สถาบันได้เก็บกู้ SCP-510-TH-1 มาหลังจากที่ได้ขนย้ายหนังสือต้องสงสัยจำนวนหนึ่งซึ่งระหว่างการสืบค้นร่องรอยของสำนักพิมพ์โนว์อิงภายในจังหวัด[ข้อมูลปกปิด] ขณะที่ให้บุคลากร Dคลาสเตรียมตรวจสอบอันตรายแบบมีมหลังจากที่ได้นำหนังสือทั้งหมดซึ่งผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติว่าไม่มีอันตรายแล้วไปเก็บในห้องนิรภัย ก็ได้พบหญิงสาวชาวตะวันตก (SCP-510-TH-2) นั่งอยู่ในห้องนิรภัยทั้งที่ปิดล็อกทางเข้าออกไว้ก่อนหน้านั้น ยามรักษาความปลอดภัยและบันทึกการทำงานของประตูอัตโนมัติก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการเปิดประตูในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนภาพจากล้องวงจรปิดนั้นก็แสดงให้เห็นว่า ตัวอย่างปรากฏตัวอย่างฉับพลันหลังในชั่วขณะที่บุคลากร Dคลาสเปิดประตูเข้าไปนั้นเอง จากการตรวจสอบพบว่า SCP-510-TH-1 นั้นถูกเก็บมาจากโกดังซึ่งคาดว่าสำนักพิมพ์โนว์อิงใช้เก็บหนังสือที่พวกเขาไม่ต้องการ โดยนอกจาก SCP-510-TH-1 แล้วยังมี[ข้อมูลปกปิด] แม้ว่า SCP-510-TH-2 จะให้ความร่วมมือและบอกลักษณะของสิ่งนั้นด้วยดีในการสัมภาษณ์เบื้องต้น ตัวอย่างก็อ้างว่าไม่สามารถจำเรื่องราวใดก่อนจะมาที่สถาบันได้ และไม่รู้เรื่องของสำนักพิมพ์โนว์อิงเลย ทั้งนี้ ในระหว่างการสัมภาษณ์เบื้องต้นนั้นตัวอย่างแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะทำอาหารอยู่บ่อยครั้ง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License