SCP-506-TH
rating: +11+x

วัตถุ# SCP-506-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-506-TH อยู่ในไซต์ศูนย์-██ ภายในห้อง-506KL การป้องกันระดับสูงสุดมีเจ้าหน้าที่ระดับ 4 คอยเฝ้าประจำอยู่ที่หน้าห้อง SCP-506-TH จะต้องเก็บอยู่ในที่แห้งและเย็น การสัมผัสใดๆนั้นต้องสวมถุงมือและชุดป้องกันการปนเปื้อนแบบที่ใช้ในสารเคมี เฉพาะบุคลากรระดับ 4 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงมันได้ การทดลองหรือการใช้ยาใดๆต้องได้รับการอนุมัติจาก O5-9 เท่านั้น การฝ่าฝืนจะได้รับโทษสถานหนัก ลดระดับการเข้าถึง ย้ายแผนก ลบความทรงจำ และไล่ออกตามแต่เห็นสมควร

SCP-506-TH-1 และ -2 นั้นให้อาศัยอยู่ในศูนย์-██ ไปก่อนโดยให้เป็นระดับ 1 แต่ห้ามไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนใดๆนั้นอนุญาติให้เจ้าหน้าที่ให้ใช้กำลังเข้าจับกุมหรือกำจัดได้ บุคคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ให้ขึ้นตรงต่อ O5-2 ซึ่งจะดูแลกำกับตามมาตรการที่กำหนดไว้

หาก SCP-506-TH รั่วไหลออกนอกสถาบันหรือตกอยู่ในมือขององค์กรอื่นก็จะมีการติดตามทันทีและทีม MTF-████ จะถูกส่งเข้าไปเพื่อทำลาย SCP-506-TH และกำจัดทุกคนที่รู้หรือครอบครอง SCP-506-TH ทั้งหมด มาตรการนี้มีผลบังคับใช้โดย██████████

รายละเอียด: SCP-506-TH เป็นยาแคปซูลที่ถูกสร้างขึ้นจากการทดลองในห้องแลปของสถาบัน ใช้ในการเรียกความทรงจำของบุคคลออกมาจากแกน DNA ในสมองตามทฤษฏีวิวัฒนาการ RNA ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลลงไปในฐานะความทรงจำทางกายภาพ มีส่วนผสมของ SCP-███, SCP-███, [ข้อมูลปกปิด] และเซลล์สมองส่วนความทรงจำของบุคคลที่ตายไปแล้ว การรับประทาน SCP-506-TH จะทำให้เป็นอัมพาตรราว 25 นาที ก่อนจะถูกตัวตนอื่นควบคุมหรือเรียกอีกอย่างคือความทรงจำใหม่และบุคลิกใหม่ โดยตัวตนนี้เป็นความทรงจำที่ได้จากเซลล์สมองของคนที่ตายไป ปัจจุบันเรียกว่า SCP-506-TH-1 ส่วนความทรงจำเก่าที่เป็นของผู้ทดสอบนั้นจะหายไปถาวร และยังไม่มีวิธีใดสามารถกู้กลับคืนมาได้ อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการก็ได้ลงความเห็นกันแล้วว่า SCP-506-TH-1 ที่เป็นเจ้าหน้าของสถาบันที่ตายไปแล้วและมาอยู่ในร่างของคลาส-D นั้นจะไม่มีการปล่อยตัวหรือจัดให้เป็นบุคลากรของสถาบัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสร้าง SCP-506-TH คือการเรียกความทรงจำ ความรู้ และอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสถาบันและทำการบันทึกเอาไว้ และกำจัด SCP-506-TH-1 ต่อไปหรือเอาไปทดสอบอย่างอื่นที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถแทน

การใช้ SCP-506-TH โดยที่ไม่มีการกระตุ้นความทรงจำแบบจงเจาะนั้นจะส่งผลให้ตัวอย่างเพ้อถึงความทรงจำน่ารังเกียจ หรือความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดของตน อย่างไรก็ตามความทรงจำเหล่านั้นจะเป็นช่วงที่เกิดก่อนปฏิสนธิ ตัวอย่างจะไม่มีความทรงจำหลังจากการปฏิสนธิ เช่นว่า ไม่รู้ว่าตัวเองตายได้อย่างไร จากเหตุการณ์ A7506TH-1 ที่รู้จักกันดีว่าเป็นการกลั่นแกล้งนักวิจัยรุ่นใหม่กันเอง ที่นักวิจัยหญิงคนหนึ่งพยายามให้คนในศูนย์-█ กินเพื่อหาสามีที่ตายไปแล้วเมื่อ 20 ปีก่อน สถาบันจึงให้ปกปิดความสามารถที่แท้จริงของ SCP-506-TH เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด (ที่คิดว่ามันคือยาระลึกชาติ) โดยเพิ่มระดับการเข้าถึงรวมทั้งระเบียบความเข้มงวด

SCP-506-TH จะเรียกความทรงจำของคนที่ตายไปแล้วในระดับของการให้ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการเข้าถึงความทรงจำแต่ละระดับนอกเหนือจากการใช้แบบปกตินั้นจะส่งผลให้เกิด SCP-506-TH-2 ขึ้นได้ซึ่งจะทำให้ความทรงจำที่ได้นั้นไม่ใช่ความทรงจำของคนที่ตายไป แต่เป็นความทรงจำของบรรพบุรษของคนที่ตายไปแทน ข้อมูลทั้งหมดในตัวอย่างเก่าก็จะหายไป ไม่สามารถกู้กลับมาได้อีก การใช้ SCP-506-TH ต้องได้รับการพิจารณาถึงความเสี่ยงข้อนี้อย่างถี่ถ้วน

เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าหากใช้ SCP-506-TH ในปริมาณหนึ่งแล้วนั้นจะความทรงจำจะย้อนกับไปยังบรรพบุรษรุ่นก่อนๆ แบบทฤษฏีวิวัฒนาการของ RNA (ความทรงจำทางกายภาพทั้งหมดถูกบันทึกลงแกน RNA ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานไปเรื่อยๆ ด้วยการประกบคู่ DNA ซึ่งเป็นความทรงจำของอีกฝั่ง) ซึ่งหากได้รับในปริมาณมาก มันจะไม่ส่งผลให้เกิดสมองล้มเหลวอย่างในเอกสารระบุไว้ แต่มันก็จะย้อนความทรงจำในแกน RNA ไปเรื่อยๆโดยสุ่มเอาแกนใดแกนหนึ่งเสมอ โดยไม่สนว่าตัวอย่างว่าเคยย้อนความทรงจำหรือไม่ (ก็คือตัวตนใหม่ที่เข้ามาหายไปเพราะย้อนไปต่อ) จนกระทั่ง[ข้อมูลปกติด] โดยตัวอย่างจะตายไปเองภายใน 2-72 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพความเสื่อมของสมองจากการรับปริมาณวัตถุเข้าไป เรียกการทดลองนี้ RE506-2

SCP-506-TH-2 คือความทรงจำสมบูรณ์ที่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะระลึกถึง มีลักษณะ[ข้อมูลปกปิด] เป็นตัวตนเดียว บุคคลเดียว และ [ข้อมูลปกปิด] จะตายเองใน 2-72 ชม. มักจะพูดแค่ประโยคเดียว ก่อนจะไม่สนทนากับใครอีก ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ารู้จักกับ SCP-076 และ SCP-073 รวมไปถึง SCP-343 แต่ไม่ได้กล่าวอะไรที่เป็นประโยชน์นัก การทดลองใดๆของ RE506-2 ในระดับ -4 ต้องห้ามบุคคลเกี่ยวข้องกับ ศาสนาแห่งอับรามฮัม (ยิว-คริสต์-อิสราม) ชนชาติยิว เป็นอันขาด รวมไปถึงเมื่อตัวอย่างกินยา 133 เม็ดและไม่กลายเป็น SCP-506-TH-2 ด้วย

และสุดท้าย SCP-506-TH-2 คือบุคคลสำคัญที่เกิดจากการกินวัตถุเข้าไป แต่ไม่ตายเพราะอาการเสื่อมของสมอง และจัดอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ [ข้อมูลปกปิด], กษัตริย์ดาวิด, SCP-073 ในรูปลักษณ์ของมนุษย์ธรรมดา,██████ ,██████ ,████████ หรือบุคคลในพันธะสัญญาเก่า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License