SCP-506

วัตถุ# SCP-506

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-506 เติบโตอยู่ในแปลงดินที่มีขนาด 3 ม. X 3 ม. ที่มีการเก็บรักษาน้ำเอาไว้ และเพาะปลูกโดยอัตโนมัติ อากาศภายในห้อง SCP-506 จะต้องถูกกรองเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดของ SCP-506 หลุดออกไปในสภาพแวดล้อม บุคลากรจะต้องสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของวัสดุอนินทรี และต้องชำระสิ่งปนเปื้อนเมื่อจะออกจากพื้นที่

รายละเอียด: SCP-506 เป็นสิ่งที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมของซุกินี (พืชตระกูลแตงชนิดหนึ่ง) สร้างขึ้นโดยบริษัท ████████ เพื่อให้พืชพวกนี้มีความทนทาน และเจริญเติบโตได้อย่างรวจเร็ว SCP-506 มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องการ และมีลักษณะที่เป็นอันตราย

  1. SCP-506 มีความพยายามที่จะเติบโตบนวัสดุอินทรีย์ทุกชนิด รวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วย
  2. SCP-506 มันโตเร็วมาก ๆ ในเวลาเพียงแค่ 5 นาที หรือน้อยกว่านั้น
  3. การที่ SCP-506 เติบโตอย่างรวจเร็วนั้น มันก็ต้องการสารอาหารในอัตราที่รวดเร็วด้วยเช่นกัน จึงทำให้ไม่มีพืชชนิดใดที่จะสามารถเติบโตได้ในพื้นดินที่ SCP-506 อาศัยอยู่
  4. เมล็ดของ SCP-506 มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดปกติโดยทั่วไป และปลิวไปตามกระแสลมได้ง่ายมากด้วย

แถมเจ้า SCP-506 ก็กินไม่ได้ โดยเมล็ดจะ [ข้อมูลถูกลบ] ถ้าหากมีการบริโภคเข้าไป เท่าที่ทางสถาบันทราบว่า SCP-506 ไม่ได้แผ่กระจายเข้าไปในป่า และทางบริษัท████████ ก็ได้ทำลายตัวอย่างทั้งหมดแล้ว

เข้าชมวิดีโอบันทึกการเติบโตของ SCP-506 (และตายเพราะมีอาหารในดินไม่เพียงพอ)

ภาคผนวก : SCP-506 มีพัฒนาการอย่างรวจเร็วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของบันทึกรายงานด้านล่างนี้

[รายงานเหตุการณ์ 506-1 วันที่ 5/16/20██]
สังเกตว่า SCP-506 พยายามที่จะเติบโตบนผนังของห้องบรรจุ แม้ว่ามันจะตายเพราะขาดอาหาร การทดลองแสดงให้เห็นว่า SCP-506 รุ่นล่าสุดนี้มีความต้องการอาหารเพียง 35% หรือน้อยกว่านั้น การทดลองนี้เพื่อค้นหาวัสดุที่ SCP-506 ไม่สามารถเติบโตอยู่ได้

[รายงานเหตุการณ์ 506-2 วันที่ 9/1/20██]
ดร.ค██████ ถูกพบเป็นศพอยู่ภายในห้องบรรจุ SCP-506 ที่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชที่มีการเติบโต มีบางอย่างที่ไม่รู้จักได้ทำลายชุดป้องกันของเขา มีการค้นพบว่ารากของ SCP-506 มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดอาการชา และเป็นสาเหตุที่ทำให้ ดร.คK██████ ไม่ได้ส่งเสียงร้อง หรือพยายามจะหลบหนีออกมา

นักวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่ทำงานกับ SCP-506 กับนักวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ตั้งใจ มีคำแนะนำให้จัดระดับมันเป็น Euclid แทน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License